Công Cụ Chuyển Đổi MP4 Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file mp4 sang định dạng khác và từ định dạng khác sang mp4

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

mp4

MPEG-4 Part 14

Là một container dạng đa phương tiện được sử dụng rộng rãi cho video bao bì và âm thanh, áp phích, phụ đề và siêu dữ liệu. Tồn tại hỗ trợ cho các tuyến. Siêu dữ liệu được gửi với các tập tin, trong đó có chứa tất cả các thông tin cần thiết để phát sóng. Tồn tại khả năng để đóng gói nhiều thứ cùng lúc và MPEG-4 tiêu chuẩn, mà thuộc về định dạng, hỗ trợ một số lượng hợp lý các định dạng dữ liệu.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ MP4 Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang MP3 4.8 85,164 phiếu bầu
2 MP4 sang GIF 4.9 59,370 phiếu bầu
3 MP4 sang AVI 4.8 21,662 phiếu bầu
4 MP4 sang WMV 4.9 18,014 phiếu bầu
5 MP4 sang MPEG 4.8 10,335 phiếu bầu
6 MP4 sang WAV 4.9 8,588 phiếu bầu
7 MP4 sang WEBM 4.9 6,757 phiếu bầu
8 MP4 sang MPG 4.9 5,989 phiếu bầu
9 MP4 sang MOV 4.8 4,385 phiếu bầu
10 MP4 sang OGV 5.0 4,105 phiếu bầu
11 MP4 sang SWF 4.9 3,713 phiếu bầu
12 MP4 sang DIVX 4.9 3,600 phiếu bầu
13 MP4 sang FLV 4.9 3,010 phiếu bầu
14 MP4 sang 3GP 4.8 2,792 phiếu bầu
15 MP4 sang OGG 4.9 2,338 phiếu bầu
Chuyển đổi sang MP4 Chuyển đổi Đánh giá
1 WEBM sang MP4 4.9 55,271 phiếu bầu
2 MKV sang MP4 4.9 27,389 phiếu bầu
3 GIF sang MP4 4.9 26,396 phiếu bầu
4 WMV sang MP4 4.9 20,193 phiếu bầu
5 SWF sang MP4 4.5 19,125 phiếu bầu
6 MOV sang MP4 4.8 16,475 phiếu bầu
7 AVI sang MP4 4.8 8,750 phiếu bầu
8 FLV sang MP4 4.8 7,456 phiếu bầu
9 MTS sang MP4 4.9 5,633 phiếu bầu
10 TS sang MP4 4.7 4,867 phiếu bầu
11 MPG sang MP4 4.8 4,821 phiếu bầu
12 3GP sang MP4 4.8 4,059 phiếu bầu
13 OGV sang MP4 4.9 2,191 phiếu bầu
14 M4V sang MP4 4.7 1,540 phiếu bầu
15 ASF sang MP4 4.7 570 phiếu bầu

Xem tất cả