MP4

mp4

MPEG-4 Part 14

Là một container dạng đa phương tiện được sử dụng rộng rãi cho video bao bì và âm thanh, áp phích, phụ đề và siêu dữ liệu. Tồn tại hỗ trợ cho các tuyến. Siêu dữ liệu được gửi với các tập tin, trong đó có chứa tất cả các thông tin cần thiết để phát sóng. Tồn tại khả năng để đóng gói nhiều thứ cùng lúc và MPEG-4 tiêu chuẩn, mà thuộc về định dạng, hỗ trợ một số lượng hợp lý các định dạng dữ liệu.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ MP4 Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang MP3 4.8 84,982 phiếu bầu
2 MP4 sang GIF 4.9 59,221 phiếu bầu
3 MP4 sang AVI 4.8 21,612 phiếu bầu
4 MP4 sang WMV 4.9 17,960 phiếu bầu
5 MP4 sang MPEG 4.8 10,295 phiếu bầu
6 MP4 sang WAV 4.9 8,572 phiếu bầu
7 MP4 sang WEBM 4.9 6,748 phiếu bầu
8 MP4 sang MPG 4.9 5,965 phiếu bầu
9 MP4 sang MOV 4.8 4,378 phiếu bầu
10 MP4 sang OGV 5.0 4,100 phiếu bầu
11 MP4 sang SWF 4.9 3,704 phiếu bầu
12 MP4 sang DIVX 4.9 3,586 phiếu bầu
13 MP4 sang FLV 4.9 3,001 phiếu bầu
14 MP4 sang 3GP 4.8 2,781 phiếu bầu
15 MP4 sang OGG 4.9 2,333 phiếu bầu
16 MP4 sang WMA 4.9 2,236 phiếu bầu
17 MP4 sang VOB 4.9 1,475 phiếu bầu
18 MP4 sang MPEG-2 4.9 1,152 phiếu bầu
19 MP4 sang XVID 4.9 813 phiếu bầu
20 MP4 sang M4V 4.9 751 phiếu bầu
21 MP4 sang M4A 4.8 613 phiếu bầu
22 MP4 sang MKV 4.7 610 phiếu bầu
23 MP4 sang AAC 4.9 426 phiếu bầu
24 MP4 sang TS 4.9 411 phiếu bầu
25 MP4 sang ASF 4.9 337 phiếu bầu
26 MP4 sang RMVB 4.5 292 phiếu bầu
27 MP4 sang MTS 4.8 286 phiếu bầu
28 MP4 sang FLAC 4.9 285 phiếu bầu
29 MP4 sang AVCHD 4.9 244 phiếu bầu
30 MP4 sang M2V 4.5 197 phiếu bầu
31 MP4 sang MXF 4.7 176 phiếu bầu
32 MP4 sang AIFF 4.8 159 phiếu bầu
33 MP4 sang F4V 4.9 108 phiếu bầu
34 MP4 sang AMR 4.9 103 phiếu bầu
35 MP4 sang 3G2 4.8 98 phiếu bầu
36 MP4 sang M2TS 4.8 87 phiếu bầu
37 MP4 sang HEVC 4.7 83 phiếu bầu
38 MP4 sang GSM 5.0 60 phiếu bầu
39 MP4 sang RM 4.7 56 phiếu bầu
40 MP4 sang M4R 4.6 44 phiếu bầu
41 MP4 sang WTV 4.8 42 phiếu bầu
42 MP4 sang WVE 4.8 41 phiếu bầu
43 MP4 sang AC3 4.8 35 phiếu bầu
44 MP4 sang CDDA 5.0 23 phiếu bầu
45 MP4 sang DTS 4.6 18 phiếu bầu
46 MP4 sang CAF 5.0 14 phiếu bầu
47 MP4 sang AU 5.0 14 phiếu bầu
48 MP4 sang OPUS 4.6 13 phiếu bầu
49 MP4 sang AV1 3.8 8 phiếu bầu
50 MP4 sang VOX 4.9 7 phiếu bầu
51 MP4 sang WV 5.0 6 phiếu bầu
52 MP4 sang TXW 5.0 4 phiếu bầu
53 MP4 sang AVR 5.0 3 phiếu bầu
54 MP4 sang AMB 4.3 3 phiếu bầu
55 MP4 sang VOC 4.7 3 phiếu bầu
56 MP4 sang PVF 5.0 3 phiếu bầu
57 MP4 sang SMP 5.0 2 phiếu bầu
58 MP4 sang GSRT 5.0 2 phiếu bầu
59 MP4 sang W64 5.0 1 phiếu bầu
60 MP4 sang 8SVX 5.0 1 phiếu bầu
61 MP4 sang TTA 5.0 1 phiếu bầu
62 MP4 sang FSSD 5.0 1 phiếu bầu
63 MP4 sang IMA 5.0 1 phiếu bầu
64 MP4 sang CVSD 5.0 1 phiếu bầu
65 MP4 sang SD2 5.0 1 phiếu bầu
66 MP4 sang SLN 5.0 1 phiếu bầu
67 MP4 sang SND 5.0 1 phiếu bầu
68 MP4 sang SPH 5.0 1 phiếu bầu
69 MP4 sang SPX 5.0 1 phiếu bầu
70 MP4 sang PRC
71 MP4 sang MAUD
72 MP4 sang SNDR
73 MP4 sang SNDT
74 MP4 sang CVS
75 MP4 sang CVU
76 MP4 sang DVMS
77 MP4 sang VMS
78 MP4 sang FAP
79 MP4 sang PAF
80 MP4 sang SOU
81 MP4 sang HCOM
82 MP4 sang HTK
83 MP4 sang IRCAM
84 MP4 sang NIST
Chuyển đổi sang MP4 Chuyển đổi Đánh giá
1 WEBM sang MP4 4.9 55,155 phiếu bầu
2 MKV sang MP4 4.9 27,329 phiếu bầu
3 GIF sang MP4 4.9 26,346 phiếu bầu
4 WMV sang MP4 4.9 20,158 phiếu bầu
5 SWF sang MP4 4.5 19,090 phiếu bầu
6 MOV sang MP4 4.8 16,426 phiếu bầu
7 AVI sang MP4 4.8 8,730 phiếu bầu
8 FLV sang MP4 4.8 7,433 phiếu bầu
9 MTS sang MP4 4.9 5,627 phiếu bầu
10 TS sang MP4 4.7 4,856 phiếu bầu
11 MPG sang MP4 4.8 4,808 phiếu bầu
12 3GP sang MP4 4.8 4,049 phiếu bầu
13 OGV sang MP4 4.9 2,181 phiếu bầu
14 M4V sang MP4 4.7 1,534 phiếu bầu
15 ASF sang MP4 4.7 569 phiếu bầu
16 MXF sang MP4 4.8 536 phiếu bầu
17 RM sang MP4 4.7 294 phiếu bầu
18 VOB sang MP4 4.6 224 phiếu bầu
19 F4V sang MP4 4.7 205 phiếu bầu
20 MOD sang MP4 4.7 172 phiếu bầu
21 AAF sang MP4 4.5 131 phiếu bầu
22 3G2 sang MP4 4.8 113 phiếu bầu
23 MPEG sang MP4 4.8 76 phiếu bầu
24 RMVB sang MP4 4.9 72 phiếu bầu
25 M2TS sang MP4 4.6 67 phiếu bầu
26 TOD sang MP4 4.9 37 phiếu bầu
27 M2V sang MP4 4.7 27 phiếu bầu
28 DIVX sang MP4 4.7 19 phiếu bầu
29 DV sang MP4 4.6 17 phiếu bầu
30 WTV sang MP4 5.0 1 phiếu bầu
31 AV1 sang MP4
32 AVCHD sang MP4
33 CAVS sang MP4
34 HEVC sang MP4
35 MPEG-2 sang MP4
36 XVID sang MP4