MP4

mp4

MPEG-4 Part 14

MP4 là một phần mở rộng được xác định bởi tiêu chuẩn video MPEG-4 và tiêu chuẩn âm thanh AAC. Nó là một container hỗ trợ tất cả các loại phương tiện như video, âm thanh, phụ đề, đồ họa 2D và 3D. Có thể mở tệp MP4 với hầu hết mọi trình phát trên Windows nhưng trên Mac, bạn nên sử dụng trình cắm hoặc chỉ chuyển đổi tệp sang định dạng khác.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ MP4 Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang MP3 4.8 110,441 phiếu bầu
2 MP4 sang GIF 4.8 83,106 phiếu bầu
3 MP4 sang AVI 4.8 29,512 phiếu bầu
4 MP4 sang WMV 4.9 22,678 phiếu bầu
5 MP4 sang MPEG 4.7 15,182 phiếu bầu
6 MP4 sang WAV 4.9 10,672 phiếu bầu
7 MP4 sang WEBM 4.9 8,887 phiếu bầu
8 MP4 sang MPG 4.8 8,560 phiếu bầu
9 MP4 sang MOV 4.8 5,647 phiếu bầu
10 MP4 sang DIVX 4.8 5,617 phiếu bầu
11 MP4 sang SWF 4.9 4,757 phiếu bầu
12 MP4 sang OGV 4.9 4,679 phiếu bầu
13 MP4 sang FLV 4.8 3,885 phiếu bầu
14 MP4 sang 3GP 4.7 3,825 phiếu bầu
15 MP4 sang WMA 4.8 2,870 phiếu bầu
16 MP4 sang OGG 4.8 2,789 phiếu bầu
17 MP4 sang VOB 4.8 1,964 phiếu bầu
18 MP4 sang XVID 4.9 1,204 phiếu bầu
19 MP4 sang M4V 4.8 1,196 phiếu bầu
20 MP4 sang MPEG-2 4.9 1,152 phiếu bầu
21 MP4 sang MKV 4.7 913 phiếu bầu
22 MP4 sang M4A 4.8 872 phiếu bầu
23 MP4 sang TS 4.8 568 phiếu bầu
24 MP4 sang AAC 4.8 563 phiếu bầu
25 MP4 sang FLAC 4.8 518 phiếu bầu
26 MP4 sang ASF 4.8 451 phiếu bầu
27 MP4 sang RMVB 4.5 399 phiếu bầu
28 MP4 sang MTS 4.8 389 phiếu bầu
29 MP4 sang AVCHD 4.7 366 phiếu bầu
30 MP4 sang MXF 4.7 237 phiếu bầu
31 MP4 sang AIFF 4.8 221 phiếu bầu
32 MP4 sang M2V 4.5 212 phiếu bầu
33 MP4 sang MJPEG 4.6 204 phiếu bầu
34 MP4 sang M4R 4.6 180 phiếu bầu
35 MP4 sang F4V 4.9 175 phiếu bầu
36 MP4 sang HEVC 4.6 162 phiếu bầu
37 MP4 sang AMR 4.8 129 phiếu bầu
38 MP4 sang 3G2 4.8 124 phiếu bầu
39 MP4 sang M2TS 4.8 117 phiếu bầu
40 MP4 sang MP2 4.4 101 phiếu bầu
41 MP4 sang RM 4.4 78 phiếu bầu
42 MP4 sang GSM 4.9 67 phiếu bầu
43 MP4 sang WVE 4.6 61 phiếu bầu
44 MP4 sang AV1 3.8 59 phiếu bầu
45 MP4 sang WTV 4.8 51 phiếu bầu
46 MP4 sang DTS 4.9 43 phiếu bầu
47 MP4 sang AC3 4.8 41 phiếu bầu
48 MP4 sang CDDA 4.9 30 phiếu bầu
49 MP4 sang AU 4.9 22 phiếu bầu
50 MP4 sang OPUS 4.6 22 phiếu bầu
51 MP4 sang CAF 5.0 17 phiếu bầu
52 MP4 sang AMB 4.2 16 phiếu bầu
53 MP4 sang VOX 4.9 9 phiếu bầu
54 MP4 sang WV 5.0 9 phiếu bầu
55 MP4 sang AVR 4.3 6 phiếu bầu
56 MP4 sang W64 4.2 5 phiếu bầu
57 MP4 sang TXW 5.0 4 phiếu bầu
58 MP4 sang VOC 4.8 4 phiếu bầu
59 MP4 sang PVF 5.0 4 phiếu bầu
60 MP4 sang 8SVX 4.5 4 phiếu bầu
61 MP4 sang GSRT 5.0 3 phiếu bầu
62 MP4 sang SMP 4.7 3 phiếu bầu
63 MP4 sang SND 5.0 2 phiếu bầu
64 MP4 sang SPX 5.0 2 phiếu bầu
65 MP4 sang CVSD 5.0 1 phiếu bầu
66 MP4 sang IMA 5.0 1 phiếu bầu
67 MP4 sang HCOM 4.0 1 phiếu bầu
68 MP4 sang SD2 5.0 1 phiếu bầu
69 MP4 sang SLN 5.0 1 phiếu bầu
70 MP4 sang SPH 5.0 1 phiếu bầu
71 MP4 sang FSSD 5.0 1 phiếu bầu
72 MP4 sang TTA 5.0 1 phiếu bầu
73 MP4 sang RA
74 MP4 sang OGA
75 MP4 sang PRC
76 MP4 sang MAUD
77 MP4 sang SNDR
78 MP4 sang SNDT
79 MP4 sang CVS
80 MP4 sang CVU
81 MP4 sang DVMS
82 MP4 sang VMS
83 MP4 sang FAP
84 MP4 sang PAF
85 MP4 sang SOU
86 MP4 sang HTK
87 MP4 sang IRCAM
88 MP4 sang NIST
Chuyển đổi sang MP4 Chuyển đổi Đánh giá
1 WEBM sang MP4 4.9 69,985 phiếu bầu
2 MKV sang MP4 4.8 35,167 phiếu bầu
3 GIF sang MP4 4.9 33,382 phiếu bầu
4 WMV sang MP4 4.8 25,284 phiếu bầu
5 MOV sang MP4 4.8 22,810 phiếu bầu
6 SWF sang MP4 4.3 21,831 phiếu bầu
7 FLV sang MP4 4.8 12,328 phiếu bầu
8 AVI sang MP4 4.8 11,556 phiếu bầu
9 MTS sang MP4 4.8 6,701 phiếu bầu
10 TS sang MP4 4.7 6,402 phiếu bầu
11 MPG sang MP4 4.8 6,001 phiếu bầu
12 3GP sang MP4 4.8 5,308 phiếu bầu
13 OGV sang MP4 4.9 2,614 phiếu bầu
14 M4V sang MP4 4.7 1,996 phiếu bầu
15 ASF sang MP4 4.7 787 phiếu bầu
16 MXF sang MP4 4.8 640 phiếu bầu
17 VOB sang MP4 4.5 485 phiếu bầu
18 F4V sang MP4 4.8 419 phiếu bầu
19 RM sang MP4 4.6 393 phiếu bầu
20 MOD sang MP4 4.7 376 phiếu bầu
21 MPEG sang MP4 4.8 207 phiếu bầu
22 M2TS sang MP4 4.6 202 phiếu bầu
23 RMVB sang MP4 4.8 192 phiếu bầu
24 3G2 sang MP4 4.8 158 phiếu bầu
25 AAF sang MP4 4.5 131 phiếu bầu
26 M2V sang MP4 4.7 57 phiếu bầu
27 TOD sang MP4 4.7 53 phiếu bầu
28 DIVX sang MP4 4.5 47 phiếu bầu
29 DV sang MP4 4.7 23 phiếu bầu
30 WTV sang MP4 3.8 4 phiếu bầu
31 MJPEG sang MP4 3.8 3 phiếu bầu
32 HEVC sang MP4 5.0 2 phiếu bầu
33 XVID sang MP4 5.0 1 phiếu bầu
34 AV1 sang MP4 3.0 1 phiếu bầu
35 AVCHD sang MP4
36 CAVS sang MP4
37 MPEG-2 sang MP4