Công Cụ Chuyển Đổi XVID Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file xvid sang định dạng khác và từ định dạng khác sang xvid

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

xvid

XviD

Xvid (trước đây là 'XviD') là một thư viện video codec theo chuẩn MPEG-4 video mã hóa, đặc biệt là MPEG-4 Part 2 Advanced Simple Profile (ASP). Nó sử dụng ASP tính năng như b-frame, đền bù chuyển động toàn cầu và quý pixel, Lumi mặt nạ, lưới mắt cáo quantization, và H.263, MPEG và các ma trận tùy chỉnh lượng tử.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang XVID Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang XVID 4.9 772 phiếu bầu
2 AVI sang XVID 4.9 189 phiếu bầu
3 MPG sang XVID 4.8 49 phiếu bầu
4 3GP sang XVID 5.0 36 phiếu bầu
5 WMV sang XVID 5.0 25 phiếu bầu
6 MOV sang XVID 4.6 23 phiếu bầu
7 WEBM sang XVID 5.0 14 phiếu bầu
8 MKV sang XVID 5.0 13 phiếu bầu
9 FLV sang XVID 5.0 9 phiếu bầu
10 SWF sang XVID 4.8 8 phiếu bầu
11 M4V sang XVID 5.0 8 phiếu bầu
12 GIF sang XVID 4.5 6 phiếu bầu
13 MTS sang XVID 5.0 2 phiếu bầu
14 MPEG sang XVID 5.0 1 phiếu bầu
15 RM sang XVID 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả