Công Cụ Chuyển Đổi RMVB Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file rmvb sang định dạng khác và từ định dạng khác sang rmvb

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

rmvb

RealMedia Variable Bitrate

Trái ngược với container RealMedia phổ biến hơn, mà nắm giữ phương tiện truyền thông mã hóa ở mức bitrate không đổi (CBR), RMVB thường được sử dụng cho nội dung đa phương tiện được lưu trữ tại địa phương. File sử dụng định dạng này có .rmvb mở rộng tập tin.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ RMVB Chuyển đổi Đánh giá
1 RMVB sang MP4 4.9 73 phiếu bầu
2 RMVB sang AVI 4.9 14 phiếu bầu
3 RMVB sang MKV 4.8 9 phiếu bầu
4 RMVB sang GIF 4.0 4 phiếu bầu
5 RMVB sang MP3 5.0 3 phiếu bầu
6 RMVB sang M2V 3.0 1 phiếu bầu
7 RMVB sang FLV 5.0 1 phiếu bầu
8 RMVB sang DIVX 5.0 1 phiếu bầu
9 RMVB sang MPEG 5.0 1 phiếu bầu
10 RMVB sang SWF 4.0 1 phiếu bầu
11 RMVB sang TS 4.0 1 phiếu bầu
12 RMVB sang VOB 5.0 1 phiếu bầu
13 RMVB sang XVID
14 RMVB sang MPEG-2
15 RMVB sang HEVC
Chuyển đổi sang RMVB Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang RMVB 4.5 294 phiếu bầu
2 AVI sang RMVB 4.8 30 phiếu bầu
3 MOV sang RMVB 4.5 14 phiếu bầu
4 WMV sang RMVB 5.0 13 phiếu bầu
5 WEBM sang RMVB 5.0 8 phiếu bầu
6 FLV sang RMVB 5.0 7 phiếu bầu
7 3GP sang RMVB 5.0 6 phiếu bầu
8 SWF sang RMVB 3.8 4 phiếu bầu
9 MKV sang RMVB 3.8 3 phiếu bầu
10 MPG sang RMVB 5.0 2 phiếu bầu
11 M4V sang RMVB 5.0 2 phiếu bầu
12 GIF sang RMVB 5.0 1 phiếu bầu
13 3G2 sang RMVB
14 AAF sang RMVB
15 ASF sang RMVB

Xem tất cả