RMVB

rmvb

RealMedia Variable Bitrate

RMVB là một định dạng với bitrate biến được phát triển bởi RealNetworks. Trên thực tế, đây là phiên bản cải tiến của định dạng RM, cung cấp băng thông lớn hơn cho các video khó nén. Định dạng này giữ một định nghĩa video cao. Các tệp RMVB rất phổ biến ở châu Á nhưng chúng không được tất cả người chơi phổ biến hỗ trợ, vì vậy cách dễ nhất để phát lại chúng là chuyển đổi chúng sang định dạng phổ biến nhất khác.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ RMVB Chuyển đổi Đánh giá
1 RMVB sang MP4 4.8 482 phiếu bầu
2 RMVB sang AVI 4.6 89 phiếu bầu
3 RMVB sang MKV 4.4 32 phiếu bầu
4 RMVB sang GIF 4.7 29 phiếu bầu
5 RMVB sang MP3 5.0 20 phiếu bầu
6 RMVB sang M4V 5.0 7 phiếu bầu
7 RMVB sang FLV 4.8 6 phiếu bầu
8 RMVB sang WMV 4.0 4 phiếu bầu
9 RMVB sang MOV 5.0 4 phiếu bầu
10 RMVB sang MPEG 4.7 3 phiếu bầu
11 RMVB sang 3GP 4.7 3 phiếu bầu
12 RMVB sang MJPEG 5.0 3 phiếu bầu
13 RMVB sang 3G2 3.8 2 phiếu bầu
14 RMVB sang XVID 5.0 2 phiếu bầu
15 RMVB sang M4A 4.0 2 phiếu bầu
16 RMVB sang AV1 5.0 2 phiếu bầu
17 RMVB sang WMA 5.0 1 phiếu bầu
18 RMVB sang WEBM 5.0 1 phiếu bầu
19 RMVB sang WAV 5.0 1 phiếu bầu
20 RMVB sang VOB 5.0 1 phiếu bầu
21 RMVB sang TS 4.0 1 phiếu bầu
22 RMVB sang SWF 4.0 1 phiếu bầu
23 RMVB sang RM 5.0 1 phiếu bầu
24 RMVB sang OGG 3.0 1 phiếu bầu
25 RMVB sang MPG 5.0 1 phiếu bầu
26 RMVB sang DIVX 5.0 1 phiếu bầu
27 RMVB sang HEVC 3.0 1 phiếu bầu
28 RMVB sang M2V 3.0 1 phiếu bầu
29 RMVB sang M4R 5.0 1 phiếu bầu
30 RMVB sang MPEG-2
31 RMVB sang AVCHD
32 RMVB sang F4V
33 RMVB sang ASF
34 RMVB sang MTS
35 RMVB sang M2TS
36 RMVB sang MXF
37 RMVB sang OGV
38 RMVB sang WTV
39 RMVB sang AAC
40 RMVB sang AC3
41 RMVB sang FLAC
42 RMVB sang AIFF
43 RMVB sang AMR
44 RMVB sang DTS
45 RMVB sang OPUS
46 RMVB sang SPX
47 RMVB sang CAF
48 RMVB sang W64
49 RMVB sang WV
50 RMVB sang VOC
51 RMVB sang TTA
52 RMVB sang RA
53 RMVB sang MP2
54 RMVB sang OGA
55 RMVB sang PVF
56 RMVB sang PRC
57 RMVB sang MAUD
58 RMVB sang 8SVX
59 RMVB sang AMB
60 RMVB sang AU
61 RMVB sang SND
62 RMVB sang SNDR
63 RMVB sang SNDT
64 RMVB sang AVR
65 RMVB sang CDDA
66 RMVB sang CVS
67 RMVB sang CVSD
68 RMVB sang CVU
69 RMVB sang DVMS
70 RMVB sang VMS
71 RMVB sang FAP
72 RMVB sang PAF
73 RMVB sang FSSD
74 RMVB sang SOU
75 RMVB sang GSRT
76 RMVB sang GSM
77 RMVB sang HCOM
78 RMVB sang HTK
79 RMVB sang IMA
80 RMVB sang IRCAM
81 RMVB sang SLN
82 RMVB sang SPH
83 RMVB sang NIST
84 RMVB sang SMP
85 RMVB sang TXW
86 RMVB sang VOX
87 RMVB sang WVE
88 RMVB sang SD2
Chuyển đổi sang RMVB Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang RMVB 4.5 610 phiếu bầu
2 AVI sang RMVB 4.7 46 phiếu bầu
3 MOV sang RMVB 4.4 25 phiếu bầu
4 FLV sang RMVB 4.6 22 phiếu bầu
5 WMV sang RMVB 4.5 21 phiếu bầu
6 WEBM sang RMVB 4.3 17 phiếu bầu
7 MKV sang RMVB 4.5 11 phiếu bầu
8 SWF sang RMVB 3.8 10 phiếu bầu
9 3GP sang RMVB 4.8 9 phiếu bầu
10 MPG sang RMVB 4.5 8 phiếu bầu
11 GIF sang RMVB 3.8 5 phiếu bầu
12 TS sang RMVB 4.0 4 phiếu bầu
13 MPEG sang RMVB 3.8 3 phiếu bầu
14 VOB sang RMVB 4.0 2 phiếu bầu
15 M4V sang RMVB 5.0 2 phiếu bầu
16 3G2 sang RMVB 5.0 1 phiếu bầu
17 AV1 sang RMVB 5.0 1 phiếu bầu
18 F4V sang RMVB 5.0 1 phiếu bầu
19 MTS sang RMVB 5.0 1 phiếu bầu
20 AAF sang RMVB
21 ASF sang RMVB
22 AVCHD sang RMVB
23 CAVS sang RMVB
24 DIVX sang RMVB
25 DV sang RMVB
26 HEVC sang RMVB
27 M2TS sang RMVB
28 M2V sang RMVB
29 MJPEG sang RMVB
30 MOD sang RMVB
31 MPEG-2 sang RMVB
32 MXF sang RMVB
33 OGV sang RMVB
34 TOD sang RMVB
35 WTV sang RMVB
36 XVID sang RMVB