RMVB

rmvb

RealMedia Variable Bitrate

Trái ngược với container RealMedia phổ biến hơn, mà nắm giữ phương tiện truyền thông mã hóa ở mức bitrate không đổi (CBR), RMVB thường được sử dụng cho nội dung đa phương tiện được lưu trữ tại địa phương. File sử dụng định dạng này có .rmvb mở rộng tập tin.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ RMVB Chuyển đổi Đánh giá
1 RMVB sang MP4 4.9 72 phiếu bầu
2 RMVB sang AVI 4.9 14 phiếu bầu
3 RMVB sang MKV 4.8 9 phiếu bầu
4 RMVB sang GIF 4.0 4 phiếu bầu
5 RMVB sang MP3 5.0 3 phiếu bầu
6 RMVB sang M2V 3.0 1 phiếu bầu
7 RMVB sang FLV 5.0 1 phiếu bầu
8 RMVB sang DIVX 5.0 1 phiếu bầu
9 RMVB sang MPEG 5.0 1 phiếu bầu
10 RMVB sang SWF 4.0 1 phiếu bầu
11 RMVB sang TS 4.0 1 phiếu bầu
12 RMVB sang VOB 5.0 1 phiếu bầu
13 RMVB sang XVID
14 RMVB sang MPEG-2
15 RMVB sang HEVC
16 RMVB sang AV1
17 RMVB sang AVCHD
18 RMVB sang F4V
19 RMVB sang 3G2
20 RMVB sang 3GP
21 RMVB sang ASF
22 RMVB sang M4V
23 RMVB sang MOV
24 RMVB sang MPG
25 RMVB sang MTS
26 RMVB sang M2TS
27 RMVB sang MXF
28 RMVB sang RM
29 RMVB sang OGV
30 RMVB sang WEBM
31 RMVB sang WMV
32 RMVB sang WTV
33 RMVB sang AAC
34 RMVB sang AC3
35 RMVB sang FLAC
36 RMVB sang OGG
37 RMVB sang AIFF
38 RMVB sang AMR
39 RMVB sang M4A
40 RMVB sang M4R
41 RMVB sang WAV
42 RMVB sang WMA
43 RMVB sang DTS
44 RMVB sang OPUS
45 RMVB sang SPX
46 RMVB sang CAF
47 RMVB sang TTA
48 RMVB sang PVF
49 RMVB sang PRC
50 RMVB sang MAUD
51 RMVB sang 8SVX
52 RMVB sang AMB
53 RMVB sang AU
54 RMVB sang SND
55 RMVB sang SNDR
56 RMVB sang SNDT
57 RMVB sang AVR
58 RMVB sang CDDA
59 RMVB sang CVS
60 RMVB sang CVSD
61 RMVB sang CVU
62 RMVB sang DVMS
63 RMVB sang VMS
64 RMVB sang FAP
65 RMVB sang PAF
66 RMVB sang FSSD
67 RMVB sang SOU
68 RMVB sang GSRT
69 RMVB sang GSM
70 RMVB sang HCOM
71 RMVB sang HTK
72 RMVB sang IMA
73 RMVB sang IRCAM
74 RMVB sang SLN
75 RMVB sang SPH
76 RMVB sang NIST
77 RMVB sang SMP
78 RMVB sang TXW
79 RMVB sang VOC
80 RMVB sang VOX
81 RMVB sang W64
82 RMVB sang WV
83 RMVB sang WVE
84 RMVB sang SD2
Chuyển đổi sang RMVB Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang RMVB 4.5 292 phiếu bầu
2 AVI sang RMVB 4.8 30 phiếu bầu
3 MOV sang RMVB 4.5 14 phiếu bầu
4 WMV sang RMVB 5.0 13 phiếu bầu
5 WEBM sang RMVB 5.0 7 phiếu bầu
6 FLV sang RMVB 5.0 7 phiếu bầu
7 3GP sang RMVB 5.0 6 phiếu bầu
8 SWF sang RMVB 3.8 4 phiếu bầu
9 MKV sang RMVB 3.8 3 phiếu bầu
10 MPG sang RMVB 5.0 2 phiếu bầu
11 M4V sang RMVB 5.0 2 phiếu bầu
12 GIF sang RMVB 5.0 1 phiếu bầu
13 3G2 sang RMVB
14 AAF sang RMVB
15 ASF sang RMVB
16 AV1 sang RMVB
17 AVCHD sang RMVB
18 CAVS sang RMVB
19 DIVX sang RMVB
20 DV sang RMVB
21 F4V sang RMVB
22 HEVC sang RMVB
23 M2TS sang RMVB
24 M2V sang RMVB
25 MOD sang RMVB
26 MPEG sang RMVB
27 MPEG-2 sang RMVB
28 MTS sang RMVB
29 MXF sang RMVB
30 OGV sang RMVB
31 TOD sang RMVB
32 TS sang RMVB
33 VOB sang RMVB
34 WTV sang RMVB
35 XVID sang RMVB