Công Cụ Chuyển Đổi M4V Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file m4v sang định dạng khác và từ định dạng khác sang m4v

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

m4v

MPEG-4 Video File

Là một định dạng video tương tự sang MP4. Sự khác biệt giữa các định dạng là các nhà phát triển và bảo vệ của họ. Công ty Apple, đã phát triển một định dạng đó đã cung cấp DRM-lock cho M4V. các file video ở định dạng này được tải về từ iTunes.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ M4V Chuyển đổi Đánh giá
1 M4V sang MP4 4.7 1,485 phiếu bầu
2 M4V sang GIF 4.9 986 phiếu bầu
3 M4V sang MP3 4.8 653 phiếu bầu
4 M4V sang WMV 4.9 260 phiếu bầu
5 M4V sang AVI 4.8 259 phiếu bầu
6 M4V sang WEBM 5.0 231 phiếu bầu
7 M4V sang MOV 4.9 160 phiếu bầu
8 M4V sang OGV 5.0 140 phiếu bầu
9 M4V sang MPEG 4.9 119 phiếu bầu
10 M4V sang SWF 5.0 80 phiếu bầu
11 M4V sang MPG 5.0 72 phiếu bầu
12 M4V sang WAV 5.0 62 phiếu bầu
13 M4V sang FLV 4.9 53 phiếu bầu
14 M4V sang OGG 4.8 52 phiếu bầu
15 M4V sang DIVX 5.0 43 phiếu bầu
Chuyển đổi sang M4V Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang M4V 4.9 720 phiếu bầu
2 MOV sang M4V 4.8 137 phiếu bầu
3 GIF sang M4V 4.9 55 phiếu bầu
4 WMV sang M4V 4.9 54 phiếu bầu
5 AVI sang M4V 4.9 52 phiếu bầu
6 WEBM sang M4V 4.9 38 phiếu bầu
7 MPG sang M4V 4.9 29 phiếu bầu
8 MKV sang M4V 5.0 28 phiếu bầu
9 SWF sang M4V 4.3 25 phiếu bầu
10 MTS sang M4V 4.8 13 phiếu bầu
11 3GP sang M4V 5.0 11 phiếu bầu
12 FLV sang M4V 5.0 11 phiếu bầu
13 TS sang M4V 4.5 6 phiếu bầu
14 OGV sang M4V 4.0 4 phiếu bầu
15 F4V sang M4V 5.0 3 phiếu bầu

Xem tất cả