Công Cụ Chuyển Đổi AVCHD Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file avchd sang định dạng khác và từ định dạng khác sang avchd

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

avchd

Advanced Video Coding High Definition

AVCHD (Advanced Video Coding High Definition) là một định dạng tập tin dựa trên cho các ghi âm kỹ thuật số và phát lại video độ nét cao. Cùng phát triển bởi Sony và Panasonic, định dạng đã được giới thiệu trong năm 2006 chủ yếu để sử dụng trong các máy quay độ nét cao của người tiêu dùng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang AVCHD Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang AVCHD 4.9 207 phiếu bầu
2 MOV sang AVCHD 4.9 25 phiếu bầu
3 WMV sang AVCHD 5.0 16 phiếu bầu
4 AVI sang AVCHD 5.0 14 phiếu bầu
5 MTS sang AVCHD 4.9 13 phiếu bầu
6 MPG sang AVCHD 5.0 10 phiếu bầu
7 WEBM sang AVCHD 5.0 9 phiếu bầu
8 MKV sang AVCHD 5.0 8 phiếu bầu
9 GIF sang AVCHD 5.0 7 phiếu bầu
10 FLV sang AVCHD 5.0 5 phiếu bầu
11 M4V sang AVCHD 5.0 5 phiếu bầu
12 3GP sang AVCHD 5.0 5 phiếu bầu
13 SWF sang AVCHD 5.0 2 phiếu bầu
14 RM sang AVCHD 4.0 1 phiếu bầu
15 TS sang AVCHD 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả