Công Cụ Chuyển Đổi PPSM Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file ppsm sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ppsm

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

ppsm

PowerPoint Slide Show with Macros Enabled

Các tập tin mà các cửa hàng cho phép macro slide show và thuyết trình. PPSM lưu trữ một tập hợp các slide với đồ họa, âm thanh và video thông tin, mà không thể được chỉnh sửa. Nó được sử dụng chỉ để xem các bài thuyết trình được tạo ra. Để chạy macro tập tin PPSX, trước tiên bạn nên lưu các tập tin với phần mở rộng PPSM.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PPSM Chuyển đổi Đánh giá
1 PPSM sang PPT 4.8 250 phiếu bầu
2 PPSM sang PPTX 4.7 126 phiếu bầu
3 PPSM sang PDF 4.7 59 phiếu bầu
4 PPSM sang DOC 4.8 25 phiếu bầu
5 PPSM sang GIF 4.6 14 phiếu bầu
6 PPSM sang PPTM 4.7 10 phiếu bầu
7 PPSM sang JPG 4.8 8 phiếu bầu
8 PPSM sang HTML 5.0 6 phiếu bầu
9 PPSM sang PPSX 5.0 3 phiếu bầu
10 PPSM sang PPS 5.0 3 phiếu bầu
11 PPSM sang ODT 5.0 3 phiếu bầu
12 PPSM sang ODP 5.0 2 phiếu bầu
13 PPSM sang JPEG 5.0 2 phiếu bầu
14 PPSM sang DOCX 5.0 2 phiếu bầu
15 PPSM sang SVG 5.0 2 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PPSM Chuyển đổi Đánh giá
1 PPTX sang PPSM 4.7 16 phiếu bầu
2 PPT sang PPSM 5.0 3 phiếu bầu
3 PDF sang PPSM 5.0 3 phiếu bầu
4 HTML sang PPSM 5.0 2 phiếu bầu
5 PPSX sang PPSM 5.0 2 phiếu bầu
6 PPS sang PPSM 5.0 1 phiếu bầu
7 DOCX sang PPSM 5.0 1 phiếu bầu
8 PPTM sang PPSM 5.0 1 phiếu bầu
9 PDB sang PPSM
10 DOC sang PPSM
11 RTF sang PPSM
12 TXT sang PPSM
13 ODT sang PPSM
14 XLS sang PPSM
15 XLSX sang PPSM

Xem tất cả