Công Cụ Chuyển Đổi PPSM

Chuyển đổi trực tuyến từ file ppsm sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ppsm

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

ppsm

PowerPoint Slide Show with Macros Enabled

Các tập tin mà các cửa hàng cho phép macro slide show và thuyết trình. PPSM lưu trữ một tập hợp các slide với đồ họa, âm thanh và video thông tin, mà không thể được chỉnh sửa. Nó được sử dụng chỉ để xem các bài thuyết trình được tạo ra. Để chạy macro tập tin PPSX, trước tiên bạn nên lưu các tập tin với phần mở rộng PPSM.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PPSM Chuyển đổi Đánh giá
1 PPSM sang PPT 4.7 639 phiếu bầu
2 PPSM sang PPTX 4.8 432 phiếu bầu
3 PPSM sang PDF 4.7 250 phiếu bầu
4 PPSM sang JPG 4.8 66 phiếu bầu
5 PPSM sang DOC 4.6 53 phiếu bầu
6 PPSM sang PPTM 4.9 31 phiếu bầu
7 PPSM sang GIF 4.4 18 phiếu bầu
8 PPSM sang HTML 4.0 15 phiếu bầu
9 PPSM sang PPS 4.7 13 phiếu bầu
10 PPSM sang PPSX 4.7 9 phiếu bầu
11 PPSM sang ODP 4.5 6 phiếu bầu
12 PPSM sang JPEG 5.0 5 phiếu bầu
13 PPSM sang DOCX 4.4 5 phiếu bầu
14 PPSM sang PPM 5.0 3 phiếu bầu
15 PPSM sang PNG 5.0 3 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PPSM Chuyển đổi Đánh giá
1 PPTX sang PPSM 4.7 61 phiếu bầu
2 PDF sang PPSM 3.8 29 phiếu bầu
3 PPT sang PPSM 4.9 14 phiếu bầu
4 DOCX sang PPSM 4.0 11 phiếu bầu
5 PPSX sang PPSM 4.3 9 phiếu bầu
6 PPTM sang PPSM 4.3 4 phiếu bầu
7 DOC sang PPSM 4.7 3 phiếu bầu
8 ODP sang PPSM 5.0 2 phiếu bầu
9 PPS sang PPSM 4.5 2 phiếu bầu
10 HTML sang PPSM 5.0 2 phiếu bầu
11 PDB sang PPSM
12 RTF sang PPSM
13 TXT sang PPSM
14 ODT sang PPSM
15 XLS sang PPSM

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PPSM

4.7 (1,716 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!