Công Cụ Chuyển Đổi POTX

Chuyển đổi trực tuyến từ file potx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang potx

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

potx

Microsoft PowerPoint Template

Bản mẫu PowerPoint là một tập tin có thể chứa các cài đặt thường sử dụng để làm cho trình diễn PowerPoint trong tương lai dễ dàng hơn. POTX PowerPoint Templates khác với phiên bản POT vì chúng sử dụng định dạng Microsoft Office Open XML.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ POTX Chuyển đổi Đánh giá
1 POTX sang PPTX 4.8 230 phiếu bầu
2 POTX sang PPT 4.7 134 phiếu bầu
3 POTX sang DOC 4.6 110 phiếu bầu
4 POTX sang JPG 4.8 107 phiếu bầu
5 POTX sang PDF 4.7 83 phiếu bầu
6 POTX sang DOCX 4.6 19 phiếu bầu
7 POTX sang PNG 4.7 17 phiếu bầu
8 POTX sang POT 5.0 7 phiếu bầu
9 POTX sang ODT 4.8 6 phiếu bầu
10 POTX sang HTML 4.5 6 phiếu bầu
11 POTX sang JPEG 5.0 5 phiếu bầu
12 POTX sang ODP 4.3 4 phiếu bầu
13 POTX sang GIF 5.0 4 phiếu bầu
14 POTX sang PSD 5.0 3 phiếu bầu
15 POTX sang SVG 5.0 3 phiếu bầu
Chuyển đổi sang POTX Chuyển đổi Đánh giá
1 PPTX sang POTX 4.5 117 phiếu bầu
2 PDF sang POTX 4.0 48 phiếu bầu
3 DOCX sang POTX 4.8 17 phiếu bầu
4 PPT sang POTX 4.7 14 phiếu bầu
5 PPSX sang POTX 4.7 11 phiếu bầu
6 POT sang POTX 5.0 6 phiếu bầu
7 HTML sang POTX 4.8 5 phiếu bầu
8 DOC sang POTX 4.2 5 phiếu bầu
9 ODP sang POTX 5.0 4 phiếu bầu
10 TXT sang POTX 3.8 2 phiếu bầu
11 PPTM sang POTX 5.0 2 phiếu bầu
12 PPSM sang POTX 5.0 2 phiếu bầu
13 XLSX sang POTX 5.0 2 phiếu bầu
14 MOBI sang POTX 5.0 1 phiếu bầu
15 DOTX sang POTX 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi POTX

4.7 (987 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!