Công Cụ Chuyển Đổi POTX Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file potx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang potx

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

potx

Microsoft PowerPoint Template

Bản mẫu PowerPoint là một tập tin có thể chứa các cài đặt thường sử dụng để làm cho trình diễn PowerPoint trong tương lai dễ dàng hơn. POTX PowerPoint Templates khác với phiên bản POT vì chúng sử dụng định dạng Microsoft Office Open XML.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ POTX Chuyển đổi Đánh giá
1 POTX sang PPTX 4.8 118 phiếu bầu
2 POTX sang PPT 4.8 65 phiếu bầu
3 POTX sang DOC 4.6 51 phiếu bầu
4 POTX sang JPG 4.9 46 phiếu bầu
5 POTX sang PDF 4.8 22 phiếu bầu
6 POTX sang DOCX 4.9 8 phiếu bầu
7 POTX sang PNG 4.4 7 phiếu bầu
8 POTX sang POT 5.0 4 phiếu bầu
9 POTX sang ODT 4.8 4 phiếu bầu
10 POTX sang PSD 5.0 2 phiếu bầu
11 POTX sang GIF 5.0 2 phiếu bầu
12 POTX sang EPUB 5.0 1 phiếu bầu
13 POTX sang PPSX 5.0 1 phiếu bầu
14 POTX sang JPEG 5.0 1 phiếu bầu
15 POTX sang ODP 5.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang POTX Chuyển đổi Đánh giá
1 PPTX sang POTX 4.8 31 phiếu bầu
2 PDF sang POTX 4.4 9 phiếu bầu
3 PPT sang POTX 4.8 5 phiếu bầu
4 POT sang POTX 5.0 3 phiếu bầu
5 HTML sang POTX 5.0 3 phiếu bầu
6 DOCX sang POTX 5.0 3 phiếu bầu
7 XLSX sang POTX 5.0 2 phiếu bầu
8 ODP sang POTX 5.0 2 phiếu bầu
9 PPSX sang POTX 5.0 2 phiếu bầu
10 DOC sang POTX 5.0 2 phiếu bầu
11 DOTX sang POTX 5.0 1 phiếu bầu
12 MOBI sang POTX 5.0 1 phiếu bầu
13 PDB sang POTX
14 RTF sang POTX
15 TXT sang POTX

Xem tất cả