Công Cụ Chuyển Đổi POTX

Chuyển đổi trực tuyến từ file potx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang potx

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

potx

Microsoft PowerPoint Template

Bản mẫu PowerPoint là một tập tin có thể chứa các cài đặt thường sử dụng để làm cho trình diễn PowerPoint trong tương lai dễ dàng hơn. POTX PowerPoint Templates khác với phiên bản POT vì chúng sử dụng định dạng Microsoft Office Open XML.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ POTX Chuyển đổi Đánh giá
1 POTX sang PPTX 4.7 268 phiếu bầu
2 POTX sang PPT 4.7 158 phiếu bầu
3 POTX sang JPG 4.7 145 phiếu bầu
4 POTX sang DOC 4.6 138 phiếu bầu
5 POTX sang PDF 4.7 107 phiếu bầu
6 POTX sang DOCX 4.4 23 phiếu bầu
7 POTX sang PNG 4.7 21 phiếu bầu
8 POTX sang JPEG 5.0 12 phiếu bầu
9 POTX sang POT 5.0 10 phiếu bầu
10 POTX sang HTML 4.6 9 phiếu bầu
11 POTX sang ODP 3.9 7 phiếu bầu
12 POTX sang ODT 4.8 6 phiếu bầu
13 POTX sang GIF 5.0 5 phiếu bầu
14 POTX sang SVG 5.0 3 phiếu bầu
15 POTX sang PSD 5.0 3 phiếu bầu
Chuyển đổi sang POTX Chuyển đổi Đánh giá
1 PPTX sang POTX 4.5 144 phiếu bầu
2 PDF sang POTX 4.2 75 phiếu bầu
3 DOCX sang POTX 4.6 31 phiếu bầu
4 PPT sang POTX 4.5 19 phiếu bầu
5 PPSX sang POTX 4.4 16 phiếu bầu
6 POT sang POTX 4.7 7 phiếu bầu
7 HTML sang POTX 4.9 7 phiếu bầu
8 DOC sang POTX 4.2 6 phiếu bầu
9 TXT sang POTX 4.0 4 phiếu bầu
10 XLSX sang POTX 5.0 4 phiếu bầu
11 ODP sang POTX 5.0 4 phiếu bầu
12 PPSM sang POTX 5.0 2 phiếu bầu
13 PPTM sang POTX 5.0 2 phiếu bầu
14 ODT sang POTX 5.0 1 phiếu bầu
15 XLS sang POTX 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi POTX

4.6 (1,258 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!