Công Cụ Chuyển Đổi POT Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file pot sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pot

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

pot

Microsoft PowerPoint 97-2003 Template

Một tệp POT là một khuôn mẫu được tạo ra bởi PowerPoint, một chương trình được sử dụng để tạo các trình chiếu bằng slide show. Nó chứa bố cục mặc định, định dạng và kiểu cho một trình chiếu. Các tệp POT được sử dụng để tạo nhiều tệp .PPT có cùng định dạng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ POT Chuyển đổi Đánh giá
1 POT sang PDF 4.8 32 phiếu bầu
2 POT sang DOC 4.8 26 phiếu bầu
3 POT sang PPT 4.7 22 phiếu bầu
4 POT sang JPG 4.8 20 phiếu bầu
5 POT sang PPTX 4.9 7 phiếu bầu
6 POT sang POTX 5.0 3 phiếu bầu
7 POT sang DOCX 5.0 2 phiếu bầu
8 POT sang PPTM 5.0 1 phiếu bầu
9 POT sang PPSX 5.0 1 phiếu bầu
10 POT sang PNG 5.0 1 phiếu bầu
11 POT sang MOBI 5.0 1 phiếu bầu
12 POT sang GIF 5.0 1 phiếu bầu
13 POT sang TXT 5.0 1 phiếu bầu
14 POT sang ODP
15 POT sang POTM
Chuyển đổi sang POT Chuyển đổi Đánh giá
1 TXT sang POT 4.4 14 phiếu bầu
2 PPTX sang POT 4.8 10 phiếu bầu
3 HTML sang POT 4.8 8 phiếu bầu
4 PPT sang POT 4.8 6 phiếu bầu
5 CSV sang POT 4.2 6 phiếu bầu
6 XLSX sang POT 4.0 4 phiếu bầu
7 PDF sang POT 4.7 3 phiếu bầu
8 POTX sang POT 5.0 3 phiếu bầu
9 DOC sang POT 5.0 2 phiếu bầu
10 ODP sang POT 5.0 2 phiếu bầu
11 DOCX sang POT 5.0 2 phiếu bầu
12 XLS sang POT 5.0 1 phiếu bầu
13 DOTM sang POT 4.0 1 phiếu bầu
14 ODT sang POT 5.0 1 phiếu bầu
15 PPTM sang POT 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả