Công Cụ Chuyển Đổi POT

Chuyển đổi trực tuyến từ file pot sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pot

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

pot

Microsoft PowerPoint 97-2003 Template

Một tệp POT là một khuôn mẫu được tạo ra bởi PowerPoint, một chương trình được sử dụng để tạo các trình chiếu bằng slide show. Nó chứa bố cục mặc định, định dạng và kiểu cho một trình chiếu. Các tệp POT được sử dụng để tạo nhiều tệp .PPT có cùng định dạng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ POT Chuyển đổi Đánh giá
1 POT sang PDF 4.8 56 phiếu bầu
2 POT sang JPG 4.7 54 phiếu bầu
3 POT sang PPT 4.5 44 phiếu bầu
4 POT sang DOC 4.6 44 phiếu bầu
5 POT sang PPTX 4.8 25 phiếu bầu
6 POT sang POTX 5.0 6 phiếu bầu
7 POT sang DOCX 5.0 5 phiếu bầu
8 POT sang TXT 4.8 5 phiếu bầu
9 POT sang GIF 3.8 3 phiếu bầu
10 POT sang JPEG 4.5 2 phiếu bầu
11 POT sang MOBI 5.0 1 phiếu bầu
12 POT sang PSD 5.0 1 phiếu bầu
13 POT sang ICO 5.0 1 phiếu bầu
14 POT sang PPTM 5.0 1 phiếu bầu
15 POT sang PPSX 5.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang POT Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang POT 4.3 52 phiếu bầu
2 PPTX sang POT 4.4 47 phiếu bầu
3 DOCX sang POT 4.5 32 phiếu bầu
4 TXT sang POT 4.1 18 phiếu bầu
5 HTML sang POT 4.1 17 phiếu bầu
6 PPT sang POT 4.6 16 phiếu bầu
7 CSV sang POT 3.8 14 phiếu bầu
8 XLSX sang POT 3.8 9 phiếu bầu
9 ODP sang POT 4.4 7 phiếu bầu
10 POTX sang POT 5.0 7 phiếu bầu
11 DOC sang POT 4.3 6 phiếu bầu
12 PPSX sang POT 5.0 6 phiếu bầu
13 XLS sang POT 3.8 5 phiếu bầu
14 ODT sang POT 5.0 4 phiếu bầu
15 DOTM sang POT 4.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi POT

4.5 (515 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!