Công Cụ Chuyển Đổi PPTM Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file pptm sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pptm

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

pptm

Microsoft PowerPoint with Macros Enabled

Một tập tin mà các cửa hàng cho phép macro slide show và thuyết trình. Nó được giới thiệu cùng với sự phát triển của PowerPoint 2007. cửa hàng PPTM âm thanh, video, hình ảnh và văn bản với phong cách định dạng khác nhau. Các tập tin có chứa một cấu trúc XML và có thể xử lý các macro nhúng. Để sử dụng macro nhúng trong PPTX, trước tiên bạn phải lưu các tập tin như .PPTM.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PPTM Chuyển đổi Đánh giá
1 PPTM sang PPTX 4.7 714 phiếu bầu
2 PPTM sang PDF 4.7 532 phiếu bầu
3 PPTM sang PPT 4.7 471 phiếu bầu
4 PPTM sang DOC 4.7 260 phiếu bầu
5 PPTM sang JPG 4.8 245 phiếu bầu
6 PPTM sang DOCX 4.6 23 phiếu bầu
7 PPTM sang JPEG 4.5 21 phiếu bầu
8 PPTM sang PNG 4.8 20 phiếu bầu
9 PPTM sang HTML 4.5 15 phiếu bầu
10 PPTM sang GIF 5.0 8 phiếu bầu
11 PPTM sang PPSX 4.9 7 phiếu bầu
12 PPTM sang PPS 4.9 7 phiếu bầu
13 PPTM sang PSD 4.8 6 phiếu bầu
14 PPTM sang ODP 5.0 6 phiếu bầu
15 PPTM sang BMP 5.0 2 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PPTM Chuyển đổi Đánh giá
1 PPTX sang PPTM 4.7 46 phiếu bầu
2 PDF sang PPTM 4.5 14 phiếu bầu
3 DOCX sang PPTM 4.8 13 phiếu bầu
4 PPSM sang PPTM 4.7 10 phiếu bầu
5 PPT sang PPTM 4.7 9 phiếu bầu
6 HTML sang PPTM 5.0 6 phiếu bầu
7 ODP sang PPTM 4.8 5 phiếu bầu
8 PPS sang PPTM 5.0 2 phiếu bầu
9 XLSX sang PPTM 5.0 2 phiếu bầu
10 PPSX sang PPTM 4.5 2 phiếu bầu
11 POT sang PPTM 5.0 1 phiếu bầu
12 DOC sang PPTM 5.0 1 phiếu bầu
13 PDB sang PPTM
14 RTF sang PPTM
15 TXT sang PPTM

Xem tất cả