Công Cụ Chuyển Đổi PPTM

Chuyển đổi trực tuyến từ file pptm sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pptm

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

pptm

Microsoft PowerPoint with Macros Enabled

Một tập tin mà các cửa hàng cho phép macro slide show và thuyết trình. Nó được giới thiệu cùng với sự phát triển của PowerPoint 2007. cửa hàng PPTM âm thanh, video, hình ảnh và văn bản với phong cách định dạng khác nhau. Các tập tin có chứa một cấu trúc XML và có thể xử lý các macro nhúng. Để sử dụng macro nhúng trong PPTX, trước tiên bạn phải lưu các tập tin như .PPTM.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PPTM Chuyển đổi Đánh giá
1 PPTM sang PDF 4.7 2,795 phiếu bầu
2 PPTM sang PPTX 4.7 1,958 phiếu bầu
3 PPTM sang JPG 4.6 1,367 phiếu bầu
4 PPTM sang PPT 4.7 1,356 phiếu bầu
5 PPTM sang DOC 4.4 980 phiếu bầu
6 PPTM sang JPEG 4.6 156 phiếu bầu
7 PPTM sang PNG 4.7 118 phiếu bầu
8 PPTM sang DOCX 4.4 110 phiếu bầu
9 PPTM sang HTML 4.0 102 phiếu bầu
10 PPTM sang PPSX 4.7 39 phiếu bầu
11 PPTM sang GIF 4.2 35 phiếu bầu
12 PPTM sang PPS 4.4 22 phiếu bầu
13 PPTM sang ODP 4.9 15 phiếu bầu
14 PPTM sang PPSM 4.7 14 phiếu bầu
15 PPTM sang PSD 4.9 13 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PPTM Chuyển đổi Đánh giá
1 PPTX sang PPTM 4.5 256 phiếu bầu
2 PDF sang PPTM 4.3 195 phiếu bầu
3 DOCX sang PPTM 4.3 125 phiếu bầu
4 PPT sang PPTM 4.7 64 phiếu bầu
5 PPSX sang PPTM 4.9 54 phiếu bầu
6 PPSM sang PPTM 4.9 54 phiếu bầu
7 DOC sang PPTM 4.5 25 phiếu bầu
8 ODP sang PPTM 4.7 23 phiếu bầu
9 HTML sang PPTM 4.4 16 phiếu bầu
10 XLSX sang PPTM 4.1 13 phiếu bầu
11 PPS sang PPTM 4.3 12 phiếu bầu
12 TXT sang PPTM 4.8 4 phiếu bầu
13 RTF sang PPTM 4.3 4 phiếu bầu
14 EPUB sang PPTM 3.8 3 phiếu bầu
15 CSV sang PPTM 5.0 2 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PPTM

4.6 (10,043 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!