Công Cụ Chuyển Đổi PPTM Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file pptm sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pptm

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 391,946,793 tập tin với tổng dung lượng là 5,587 TB

pptm

Microsoft PowerPoint with Macros Enabled

Một tập tin mà các cửa hàng cho phép macro slide show và thuyết trình. Nó được giới thiệu cùng với sự phát triển của PowerPoint 2007. cửa hàng PPTM âm thanh, video, hình ảnh và văn bản với phong cách định dạng khác nhau. Các tập tin có chứa một cấu trúc XML và có thể xử lý các macro nhúng. Để sử dụng macro nhúng trong PPTX, trước tiên bạn phải lưu các tập tin như .PPTM.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PPTM Chuyển đổi Đánh giá
1 PPTM sang PPTX 4.8 894 phiếu bầu
2 PPTM sang PDF 4.7 772 phiếu bầu
3 PPTM sang PPT 4.7 602 phiếu bầu
4 PPTM sang JPG 4.6 462 phiếu bầu
5 PPTM sang DOC 4.6 360 phiếu bầu
6 PPTM sang JPEG 4.5 35 phiếu bầu
7 PPTM sang DOCX 4.6 32 phiếu bầu
8 PPTM sang PNG 4.6 31 phiếu bầu
9 PPTM sang HTML 4.0 29 phiếu bầu
10 PPTM sang GIF 4.6 11 phiếu bầu
11 PPTM sang PPS 4.7 9 phiếu bầu
12 PPTM sang PPSX 4.9 8 phiếu bầu
13 PPTM sang PSD 4.9 7 phiếu bầu
14 PPTM sang ODP 4.9 7 phiếu bầu
15 PPTM sang BMP 5.0 2 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PPTM Chuyển đổi Đánh giá
1 PPTX sang PPTM 4.5 71 phiếu bầu
2 PDF sang PPTM 4.1 26 phiếu bầu
3 DOCX sang PPTM 4.8 17 phiếu bầu
4 PPSM sang PPTM 4.8 16 phiếu bầu
5 PPT sang PPTM 4.7 9 phiếu bầu
6 ODP sang PPTM 4.8 6 phiếu bầu
7 HTML sang PPTM 5.0 6 phiếu bầu
8 PPSX sang PPTM 4.8 5 phiếu bầu
9 PPS sang PPTM 5.0 3 phiếu bầu
10 XLSX sang PPTM 5.0 3 phiếu bầu
11 TXT sang PPTM 5.0 1 phiếu bầu
12 DOC sang PPTM 5.0 1 phiếu bầu
13 POT sang PPTM 5.0 1 phiếu bầu
14 PDB sang PPTM
15 RTF sang PPTM

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PPTM

4.7 (3,446 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!