Công Cụ Chuyển Đổi PPS

Chuyển đổi trực tuyến từ file pps sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pps

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

pps

PowerPoint Slide Show 97/2000/XP

Các cửa hàng tập trượt với bài thuyết trình và trình diễn đầy với đồ họa, âm thanh, video, và các thông tin văn bản. Các định dạng giống hệt với các tập tin PPT, trừ các tính năng chỉnh sửa, và là một chút nhỏ hơn. Có thể được mở chỉ trong chế độ xem trước và ngăn chặn người dùng khác thay đổi cấu trúc và nội dung của bài trình bày.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PPS Chuyển đổi Đánh giá
1 PPS sang PPT 4.8 7,222 phiếu bầu
2 PPS sang PDF 4.8 2,516 phiếu bầu
3 PPS sang PPTX 4.8 2,290 phiếu bầu
4 PPS sang JPG 4.7 1,564 phiếu bầu
5 PPS sang DOC 4.6 1,222 phiếu bầu
6 PPS sang JPEG 4.8 273 phiếu bầu
7 PPS sang PPSX 4.5 177 phiếu bầu
8 PPS sang GIF 4.1 154 phiếu bầu
9 PPS sang DOCX 4.6 152 phiếu bầu
10 PPS sang HTML 4.3 61 phiếu bầu
11 PPS sang PNG 4.7 58 phiếu bầu
12 PPS sang ODP 4.8 35 phiếu bầu
13 PPS sang PPSM 4.6 29 phiếu bầu
14 PPS sang TXT 4.6 27 phiếu bầu
15 PPS sang SVG 3.8 23 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PPS Chuyển đổi Đánh giá
1 PPTX sang PPS 4.7 1,349 phiếu bầu
2 PDF sang PPS 4.2 723 phiếu bầu
3 PPT sang PPS 4.7 594 phiếu bầu
4 PPSX sang PPS 4.6 564 phiếu bầu
5 DOCX sang PPS 4.3 261 phiếu bầu
6 ODP sang PPS 4.3 148 phiếu bầu
7 HTML sang PPS 4.6 69 phiếu bầu
8 DOC sang PPS 4.4 48 phiếu bầu
9 PPTM sang PPS 4.5 26 phiếu bầu
10 PPSM sang PPS 4.5 24 phiếu bầu
11 XLSX sang PPS 3.9 22 phiếu bầu
12 ODT sang PPS 4.5 11 phiếu bầu
13 TXT sang PPS 4.7 9 phiếu bầu
14 RTF sang PPS 4.9 7 phiếu bầu
15 XLS sang PPS 3.8 5 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PPS

4.7 (19,869 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!