Công Cụ Chuyển Đổi PPS Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file pps sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pps

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

pps

PowerPoint Slide Show 97/2000/XP

Các cửa hàng tập trượt với bài thuyết trình và trình diễn đầy với đồ họa, âm thanh, video, và các thông tin văn bản. Các định dạng giống hệt với các tập tin PPT, trừ các tính năng chỉnh sửa, và là một chút nhỏ hơn. Có thể được mở chỉ trong chế độ xem trước và ngăn chặn người dùng khác thay đổi cấu trúc và nội dung của bài trình bày.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PPS Chuyển đổi Đánh giá
1 PPS sang PPT 4.7 1,987 phiếu bầu
2 PPS sang PDF 4.7 533 phiếu bầu
3 PPS sang DOC 4.7 465 phiếu bầu
4 PPS sang PPTX 4.7 323 phiếu bầu
5 PPS sang JPG 4.7 193 phiếu bầu
6 PPS sang GIF 4.8 43 phiếu bầu
7 PPS sang DOCX 4.5 31 phiếu bầu
8 PPS sang JPEG 4.7 27 phiếu bầu
9 PPS sang PPSX 4.7 26 phiếu bầu
10 PPS sang HTML 4.7 12 phiếu bầu
11 PPS sang ODP 4.7 11 phiếu bầu
12 PPS sang TXT 5.0 5 phiếu bầu
13 PPS sang PNG 5.0 4 phiếu bầu
14 PPS sang BMP 5.0 2 phiếu bầu
15 PPS sang TIFF 5.0 2 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PPS Chuyển đổi Đánh giá
1 PPTX sang PPS 4.7 283 phiếu bầu
2 PPT sang PPS 4.7 156 phiếu bầu
3 PPSX sang PPS 4.6 116 phiếu bầu
4 ODP sang PPS 4.6 57 phiếu bầu
5 PDF sang PPS 4.7 49 phiếu bầu
6 HTML sang PPS 5.0 31 phiếu bầu
7 DOCX sang PPS 4.8 16 phiếu bầu
8 DOC sang PPS 4.7 10 phiếu bầu
9 PPTM sang PPS 4.9 7 phiếu bầu
10 PPSM sang PPS 5.0 3 phiếu bầu
11 XPS sang PPS 5.0 1 phiếu bầu
12 SNB sang PPS 5.0 1 phiếu bầu
13 RTF sang PPS 5.0 1 phiếu bầu
14 XLS sang PPS 5.0 1 phiếu bầu
15 XLSX sang PPS 3.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả