Công Cụ Chuyển Đổi PPTX Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file pptx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pptx

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

pptx

Microsoft PowerPoint

Một phần mở rộng để lưu trữ bài thuyết trình và trình chiếu, PowerPoint 2007 và các phiên bản mới hơn. Có chứa một bộ các slide với thông tin nghe nhìn, các đối tượng đa phương tiện, và định dạng. Các tập tin được tạo ra dựa trên định dạng XML, cho phép bạn xem các thông tin ghi trong soạn thảo văn bản.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PPTX Chuyển đổi Đánh giá
1 PPTX sang JPG 4.7 29,991 phiếu bầu
2 PPTX sang DOC 4.7 24,098 phiếu bầu
3 PPTX sang PDF 4.7 12,863 phiếu bầu
4 PPTX sang PPT 4.7 4,740 phiếu bầu
5 PPTX sang DOCX 4.7 3,515 phiếu bầu
6 PPTX sang JPEG 4.7 1,982 phiếu bầu
7 PPTX sang PNG 4.7 1,514 phiếu bầu
8 PPTX sang GIF 4.7 940 phiếu bầu
9 PPTX sang HTML 4.7 774 phiếu bầu
10 PPTX sang PSD 4.7 365 phiếu bầu
11 PPTX sang ODP 4.7 359 phiếu bầu
12 PPTX sang TXT 4.7 283 phiếu bầu
13 PPTX sang PPS 4.7 280 phiếu bầu
14 PPTX sang SVG 4.7 279 phiếu bầu
15 PPTX sang PPSX 4.7 273 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PPTX Chuyển đổi Đánh giá
1 PPSX sang PPTX 4.7 1,452 phiếu bầu
2 PPT sang PPTX 4.7 1,366 phiếu bầu
3 PDF sang PPTX 4.7 1,275 phiếu bầu
4 DOCX sang PPTX 4.9 994 phiếu bầu
5 ODP sang PPTX 4.7 771 phiếu bầu
6 PPTM sang PPTX 4.7 666 phiếu bầu
7 PPS sang PPTX 4.7 314 phiếu bầu
8 DOC sang PPTX 4.7 208 phiếu bầu
9 HTML sang PPTX 4.9 159 phiếu bầu
10 PPSM sang PPTX 4.8 101 phiếu bầu
11 POTX sang PPTX 4.8 95 phiếu bầu
12 XLSX sang PPTX 4.7 50 phiếu bầu
13 RTF sang PPTX 5.0 24 phiếu bầu
14 ODT sang PPTX 4.8 12 phiếu bầu
15 EPUB sang PPTX 4.5 11 phiếu bầu

Xem tất cả