Công Cụ Chuyển Đổi PPTX Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file pptx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pptx

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

pptx

Microsoft PowerPoint

Một phần mở rộng để lưu trữ bài thuyết trình và trình chiếu, PowerPoint 2007 và các phiên bản mới hơn. Có chứa một bộ các slide với thông tin nghe nhìn, các đối tượng đa phương tiện, và định dạng. Các tập tin được tạo ra dựa trên định dạng XML, cho phép bạn xem các thông tin ghi trong soạn thảo văn bản.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PPTX Chuyển đổi Đánh giá
1 PPTX sang JPG 4.7 35,488 phiếu bầu
2 PPTX sang DOC 4.7 27,616 phiếu bầu
3 PPTX sang PDF 4.7 15,074 phiếu bầu
4 PPTX sang PPT 4.7 5,598 phiếu bầu
5 PPTX sang DOCX 4.6 4,086 phiếu bầu
6 PPTX sang JPEG 4.7 2,598 phiếu bầu
7 PPTX sang PNG 4.7 1,952 phiếu bầu
8 PPTX sang GIF 4.6 1,085 phiếu bầu
9 PPTX sang HTML 4.6 1,026 phiếu bầu
10 PPTX sang PSD 4.6 466 phiếu bầu
11 PPTX sang ODP 4.7 410 phiếu bầu
12 PPTX sang PPSX 4.7 346 phiếu bầu
13 PPTX sang SVG 4.7 343 phiếu bầu
14 PPTX sang TXT 4.6 333 phiếu bầu
15 PPTX sang PPS 4.7 326 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PPTX Chuyển đổi Đánh giá
1 PPSX sang PPTX 4.8 1,903 phiếu bầu
2 PDF sang PPTX 4.4 1,862 phiếu bầu
3 PPT sang PPTX 4.7 1,563 phiếu bầu
4 DOCX sang PPTX 4.6 1,267 phiếu bầu
5 ODP sang PPTX 4.6 879 phiếu bầu
6 PPTM sang PPTX 4.8 758 phiếu bầu
7 PPS sang PPTX 4.7 398 phiếu bầu
8 DOC sang PPTX 4.6 264 phiếu bầu
9 HTML sang PPTX 4.7 176 phiếu bầu
10 PPSM sang PPTX 4.7 126 phiếu bầu
11 POTX sang PPTX 4.8 119 phiếu bầu
12 XLSX sang PPTX 4.5 60 phiếu bầu
13 RTF sang PPTX 5.0 29 phiếu bầu
14 XPS sang PPTX 4.4 14 phiếu bầu
15 ODT sang PPTX 4.8 13 phiếu bầu

Xem tất cả