Công Cụ Chuyển Đổi PPTX

Chuyển đổi trực tuyến từ file pptx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pptx

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

pptx

Microsoft PowerPoint

Một phần mở rộng để lưu trữ bài thuyết trình và trình chiếu, PowerPoint 2007 và các phiên bản mới hơn. Có chứa một bộ các slide với thông tin nghe nhìn, các đối tượng đa phương tiện, và định dạng. Các tập tin được tạo ra dựa trên định dạng XML, cho phép bạn xem các thông tin ghi trong soạn thảo văn bản.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PPTX Chuyển đổi Đánh giá
1 PPTX sang JPG 4.7 161,014 phiếu bầu
2 PPTX sang DOC 4.5 120,874 phiếu bầu
3 PPTX sang PDF 4.7 105,572 phiếu bầu
4 PPTX sang PPT 4.6 27,474 phiếu bầu
5 PPTX sang JPEG 4.7 18,957 phiếu bầu
6 PPTX sang DOCX 4.5 17,820 phiếu bầu
7 PPTX sang PNG 4.7 16,859 phiếu bầu
8 PPTX sang HTML 4.5 6,479 phiếu bầu
9 PPTX sang GIF 4.2 3,747 phiếu bầu
10 PPTX sang TXT 4.3 3,315 phiếu bầu
11 PPTX sang PPSX 4.7 2,636 phiếu bầu
12 PPTX sang PSD 4.5 2,232 phiếu bầu
13 PPTX sang SVG 4.4 2,182 phiếu bầu
14 PPTX sang TIFF 4.6 1,553 phiếu bầu
15 PPTX sang PPS 4.7 1,344 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PPTX Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang PPTX 3.9 23,464 phiếu bầu
2 PPSX sang PPTX 4.8 13,603 phiếu bầu
3 DOCX sang PPTX 4.1 10,672 phiếu bầu
4 PPT sang PPTX 4.7 6,314 phiếu bầu
5 ODP sang PPTX 4.4 3,697 phiếu bầu
6 PPTM sang PPTX 4.7 2,295 phiếu bầu
7 PPS sang PPTX 4.8 2,274 phiếu bầu
8 DOC sang PPTX 4.3 1,535 phiếu bầu
9 PPSM sang PPTX 4.8 955 phiếu bầu
10 HTML sang PPTX 3.8 635 phiếu bầu
11 XLSX sang PPTX 3.9 457 phiếu bầu
12 POTX sang PPTX 4.7 338 phiếu bầu
13 ODT sang PPTX 4.2 158 phiếu bầu
14 RTF sang PPTX 4.1 142 phiếu bầu
15 TXT sang PPTX 4.0 119 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PPTX

4.6 (567,686 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!