Công Cụ Chuyển Đổi PPTX Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file pptx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pptx

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

pptx

Microsoft PowerPoint

Một phần mở rộng để lưu trữ bài thuyết trình và trình chiếu, PowerPoint 2007 và các phiên bản mới hơn. Có chứa một bộ các slide với thông tin nghe nhìn, các đối tượng đa phương tiện, và định dạng. Các tập tin được tạo ra dựa trên định dạng XML, cho phép bạn xem các thông tin ghi trong soạn thảo văn bản.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PPTX Chuyển đổi Đánh giá
1 PPTX sang JPG 4.7 66,078 phiếu bầu
2 PPTX sang DOC 4.6 45,922 phiếu bầu
3 PPTX sang PDF 4.7 31,392 phiếu bầu
4 PPTX sang PPT 4.6 10,272 phiếu bầu
5 PPTX sang DOCX 4.5 7,044 phiếu bầu
6 PPTX sang JPEG 4.6 5,751 phiếu bầu
7 PPTX sang PNG 4.7 4,381 phiếu bầu
8 PPTX sang HTML 4.5 2,356 phiếu bầu
9 PPTX sang GIF 4.3 1,791 phiếu bầu
10 PPTX sang PPSX 4.7 913 phiếu bầu
11 PPTX sang PSD 4.5 877 phiếu bầu
12 PPTX sang SVG 4.5 674 phiếu bầu
13 PPTX sang TXT 4.5 646 phiếu bầu
14 PPTX sang PPS 4.7 599 phiếu bầu
15 PPTX sang ODP 4.5 581 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PPTX Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang PPTX 4.0 6,233 phiếu bầu
2 PPSX sang PPTX 4.8 4,530 phiếu bầu
3 DOCX sang PPTX 4.3 2,777 phiếu bầu
4 PPT sang PPTX 4.7 2,506 phiếu bầu
5 ODP sang PPTX 4.5 1,417 phiếu bầu
6 PPTM sang PPTX 4.7 1,172 phiếu bầu
7 PPS sang PPTX 4.7 801 phiếu bầu
8 DOC sang PPTX 4.3 493 phiếu bầu
9 PPSM sang PPTX 4.8 325 phiếu bầu
10 HTML sang PPTX 4.3 245 phiếu bầu
11 POTX sang PPTX 4.8 176 phiếu bầu
12 XLSX sang PPTX 4.0 118 phiếu bầu
13 RTF sang PPTX 4.6 48 phiếu bầu
14 ODT sang PPTX 4.2 39 phiếu bầu
15 XPS sang PPTX 3.8 33 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PPTX

4.6 (203,265 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!