Công Cụ Chuyển Đổi PPTX

Chuyển đổi trực tuyến từ file pptx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pptx

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

pptx

Microsoft PowerPoint

Một phần mở rộng để lưu trữ bài thuyết trình và trình chiếu, PowerPoint 2007 và các phiên bản mới hơn. Có chứa một bộ các slide với thông tin nghe nhìn, các đối tượng đa phương tiện, và định dạng. Các tập tin được tạo ra dựa trên định dạng XML, cho phép bạn xem các thông tin ghi trong soạn thảo văn bản.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PPTX Chuyển đổi Đánh giá
1 PPTX sang JPG 4.7 113,447 phiếu bầu
2 PPTX sang DOC 4.5 85,594 phiếu bầu
3 PPTX sang PDF 4.7 69,551 phiếu bầu
4 PPTX sang PPT 4.6 19,465 phiếu bầu
5 PPTX sang DOCX 4.5 13,164 phiếu bầu
6 PPTX sang JPEG 4.7 12,642 phiếu bầu
7 PPTX sang PNG 4.6 10,775 phiếu bầu
8 PPTX sang HTML 4.5 4,546 phiếu bầu
9 PPTX sang GIF 4.2 2,905 phiếu bầu
10 PPTX sang PPSX 4.7 1,933 phiếu bầu
11 PPTX sang TXT 4.3 1,639 phiếu bầu
12 PPTX sang PSD 4.5 1,562 phiếu bầu
13 PPTX sang SVG 4.4 1,339 phiếu bầu
14 PPTX sang PPS 4.7 1,042 phiếu bầu
15 PPTX sang TIFF 4.6 1,005 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PPTX Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang PPTX 3.9 15,446 phiếu bầu
2 PPSX sang PPTX 4.8 10,009 phiếu bầu
3 DOCX sang PPTX 4.1 6,594 phiếu bầu
4 PPT sang PPTX 4.6 4,443 phiếu bầu
5 ODP sang PPTX 4.5 2,556 phiếu bầu
6 PPTM sang PPTX 4.7 1,848 phiếu bầu
7 PPS sang PPTX 4.8 1,634 phiếu bầu
8 DOC sang PPTX 4.4 1,002 phiếu bầu
9 PPSM sang PPTX 4.8 711 phiếu bầu
10 HTML sang PPTX 4.1 401 phiếu bầu
11 XLSX sang PPTX 3.8 272 phiếu bầu
12 POTX sang PPTX 4.7 270 phiếu bầu
13 ODT sang PPTX 4.2 102 phiếu bầu
14 RTF sang PPTX 4.2 100 phiếu bầu
15 TXT sang PPTX 4.4 66 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PPTX

4.6 (392,485 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!