Công Cụ Chuyển Đổi PPTX

Chuyển đổi trực tuyến từ file pptx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pptx

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

pptx

Microsoft PowerPoint

Một phần mở rộng để lưu trữ bài thuyết trình và trình chiếu, PowerPoint 2007 và các phiên bản mới hơn. Có chứa một bộ các slide với thông tin nghe nhìn, các đối tượng đa phương tiện, và định dạng. Các tập tin được tạo ra dựa trên định dạng XML, cho phép bạn xem các thông tin ghi trong soạn thảo văn bản.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PPTX Chuyển đổi Đánh giá
1 PPTX sang JPG 4.7 89,603 phiếu bầu
2 PPTX sang DOC 4.5 68,318 phiếu bầu
3 PPTX sang PDF 4.7 52,841 phiếu bầu
4 PPTX sang PPT 4.6 14,913 phiếu bầu
5 PPTX sang DOCX 4.5 10,387 phiếu bầu
6 PPTX sang JPEG 4.7 9,430 phiếu bầu
7 PPTX sang PNG 4.6 7,211 phiếu bầu
8 PPTX sang HTML 4.5 3,451 phiếu bầu
9 PPTX sang GIF 4.3 2,381 phiếu bầu
10 PPTX sang PPSX 4.7 1,474 phiếu bầu
11 PPTX sang PSD 4.5 1,217 phiếu bầu
12 PPTX sang TXT 4.4 1,096 phiếu bầu
13 PPTX sang SVG 4.4 948 phiếu bầu
14 PPTX sang PPS 4.7 844 phiếu bầu
15 PPTX sang ODP 4.5 770 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PPTX Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang PPTX 3.9 11,157 phiếu bầu
2 PPSX sang PPTX 4.8 7,451 phiếu bầu
3 DOCX sang PPTX 4.1 4,697 phiếu bầu
4 PPT sang PPTX 4.6 3,438 phiếu bầu
5 ODP sang PPTX 4.5 2,018 phiếu bầu
6 PPTM sang PPTX 4.7 1,565 phiếu bầu
7 PPS sang PPTX 4.8 1,215 phiếu bầu
8 DOC sang PPTX 4.4 755 phiếu bầu
9 PPSM sang PPTX 4.8 551 phiếu bầu
10 HTML sang PPTX 4.2 316 phiếu bầu
11 POTX sang PPTX 4.8 238 phiếu bầu
12 XLSX sang PPTX 3.9 187 phiếu bầu
13 ODT sang PPTX 4.3 79 phiếu bầu
14 RTF sang PPTX 4.3 75 phiếu bầu
15 XPS sang PPTX 3.9 48 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PPTX

4.6 (303,579 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!