Công Cụ Chuyển Đổi PPT

Chuyển đổi trực tuyến từ file ppt sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ppt

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

ppt

Microsoft PowerPoint 97/2000/XP

Một tập tin để lưu trữ các bài thuyết trình được tạo ra và Microsoft PowerPoint trình chiếu với khả năng chỉnh sửa chúng. Nó lần đầu tiên được giới thiệu để lưu trữ dữ liệu trong PowerPoint 97 Editor. Lưu trữ một tập hợp các slide cá nhân, với văn bản, đồ họa, video và thông tin âm thanh. Các tập tin có chứa thông tin về hiệu ứng hình ảnh bên trong các slide.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PPT Chuyển đổi Đánh giá
1 PPT sang DOC 4.6 19,316 phiếu bầu
2 PPT sang JPG 4.7 10,818 phiếu bầu
3 PPT sang PDF 4.7 9,631 phiếu bầu
4 PPT sang PPTX 4.6 3,216 phiếu bầu
5 PPT sang DOCX 4.6 2,021 phiếu bầu
6 PPT sang JPEG 4.7 1,049 phiếu bầu
7 PPT sang PNG 4.7 552 phiếu bầu
8 PPT sang PPS 4.7 361 phiếu bầu
9 PPT sang HTML 4.6 358 phiếu bầu
10 PPT sang TXT 4.5 343 phiếu bầu
11 PPT sang PPSX 4.7 222 phiếu bầu
12 PPT sang GIF 4.4 199 phiếu bầu
13 PPT sang ODP 4.7 178 phiếu bầu
14 PPT sang MOBI 4.6 89 phiếu bầu
15 PPT sang BMP 4.8 88 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PPT Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang PPT 4.3 33,801 phiếu bầu
2 PDF sang PPT 4.1 23,792 phiếu bầu
3 PPTX sang PPT 4.6 13,734 phiếu bầu
4 PPSX sang PPT 4.7 10,435 phiếu bầu
5 DOC sang PPT 4.3 6,627 phiếu bầu
6 ODP sang PPT 4.6 5,822 phiếu bầu
7 PPS sang PPT 4.7 4,351 phiếu bầu
8 XLSX sang PPT 4.0 1,537 phiếu bầu
9 HTML sang PPT 4.1 1,210 phiếu bầu
10 PPTM sang PPT 4.7 989 phiếu bầu
11 PPSM sang PPT 4.7 718 phiếu bầu
12 RTF sang PPT 4.4 416 phiếu bầu
13 ODT sang PPT 4.3 325 phiếu bầu
14 XLS sang PPT 4.3 306 phiếu bầu
15 XPS sang PPT 4.3 226 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PPT

4.5 (155,417 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!