Công Cụ Chuyển Đổi PPT Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file ppt sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ppt

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

ppt

Microsoft PowerPoint 97/2000/XP

Một tập tin để lưu trữ các bài thuyết trình được tạo ra và Microsoft PowerPoint trình chiếu với khả năng chỉnh sửa chúng. Nó lần đầu tiên được giới thiệu để lưu trữ dữ liệu trong PowerPoint 97 Editor. Lưu trữ một tập hợp các slide cá nhân, với văn bản, đồ họa, video và thông tin âm thanh. Các tập tin có chứa thông tin về hiệu ứng hình ảnh bên trong các slide.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PPT Chuyển đổi Đánh giá
1 PPT sang DOC 4.7 10,137 phiếu bầu
2 PPT sang JPG 4.7 3,854 phiếu bầu
3 PPT sang PDF 4.7 3,380 phiếu bầu
4 PPT sang PPTX 4.7 1,366 phiếu bầu
5 PPT sang DOCX 4.7 745 phiếu bầu
6 PPT sang JPEG 4.7 387 phiếu bầu
7 PPT sang PNG 4.8 177 phiếu bầu
8 PPT sang PPS 4.7 149 phiếu bầu
9 PPT sang TXT 4.8 132 phiếu bầu
10 PPT sang HTML 4.7 126 phiếu bầu
11 PPT sang PPT 4.2 119 phiếu bầu
12 PPT sang ODP 4.7 119 phiếu bầu
13 PPT sang GIF 4.7 85 phiếu bầu
14 PPT sang BMP 4.7 78 phiếu bầu
15 PPT sang PPSX 4.7 67 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PPT Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang PPT 4.8 7,570 phiếu bầu
2 PPTX sang PPT 4.7 4,740 phiếu bầu
3 PDF sang PPT 4.6 3,966 phiếu bầu
4 PPSX sang PPT 4.7 3,465 phiếu bầu
5 ODP sang PPT 4.7 3,422 phiếu bầu
6 DOC sang PPT 4.7 1,986 phiếu bầu
7 PPS sang PPT 4.7 1,944 phiếu bầu
8 HTML sang PPT 4.7 652 phiếu bầu
9 PPTM sang PPT 4.7 440 phiếu bầu
10 XLSX sang PPT 4.6 358 phiếu bầu
11 PPSM sang PPT 4.7 213 phiếu bầu
12 RTF sang PPT 4.8 176 phiếu bầu
13 PPT sang PPT 4.2 119 phiếu bầu
14 ODT sang PPT 4.7 110 phiếu bầu
15 XLS sang PPT 4.6 95 phiếu bầu

Xem tất cả