Công Cụ Chuyển Đổi PPT

Chuyển đổi trực tuyến từ file ppt sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ppt

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

ppt

Microsoft PowerPoint 97/2000/XP

Một tập tin để lưu trữ các bài thuyết trình được tạo ra và Microsoft PowerPoint trình chiếu với khả năng chỉnh sửa chúng. Nó lần đầu tiên được giới thiệu để lưu trữ dữ liệu trong PowerPoint 97 Editor. Lưu trữ một tập hợp các slide cá nhân, với văn bản, đồ họa, video và thông tin âm thanh. Các tập tin có chứa thông tin về hiệu ứng hình ảnh bên trong các slide.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PPT Chuyển đổi Đánh giá
1 PPT sang DOC 4.6 23,869 phiếu bầu
2 PPT sang JPG 4.7 14,015 phiếu bầu
3 PPT sang PDF 4.8 13,871 phiếu bầu
4 PPT sang PPTX 4.6 4,532 phiếu bầu
5 PPT sang DOCX 4.6 2,737 phiếu bầu
6 PPT sang JPEG 4.7 1,445 phiếu bầu
7 PPT sang PNG 4.7 784 phiếu bầu
8 PPT sang TXT 4.5 501 phiếu bầu
9 PPT sang HTML 4.6 489 phiếu bầu
10 PPT sang PPS 4.7 474 phiếu bầu
11 PPT sang PPSX 4.7 306 phiếu bầu
12 PPT sang ODP 4.7 227 phiếu bầu
13 PPT sang GIF 4.4 227 phiếu bầu
14 PPT sang MOBI 4.6 112 phiếu bầu
15 PPT sang PSD 4.5 110 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PPT Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang PPT 4.2 50,385 phiếu bầu
2 PDF sang PPT 4.1 36,170 phiếu bầu
3 PPTX sang PPT 4.6 19,940 phiếu bầu
4 PPSX sang PPT 4.7 14,779 phiếu bầu
5 DOC sang PPT 4.3 8,870 phiếu bầu
6 ODP sang PPT 4.6 7,106 phiếu bầu
7 PPS sang PPT 4.7 5,840 phiếu bầu
8 XLSX sang PPT 4.0 2,424 phiếu bầu
9 HTML sang PPT 3.9 1,727 phiếu bầu
10 PPTM sang PPT 4.7 1,300 phiếu bầu
11 PPSM sang PPT 4.7 1,026 phiếu bầu
12 RTF sang PPT 4.3 560 phiếu bầu
13 ODT sang PPT 4.3 477 phiếu bầu
14 XLS sang PPT 4.2 422 phiếu bầu
15 XPS sang PPT 4.3 293 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PPT

4.4 (218,766 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!