Công Cụ Chuyển Đổi PPT

Chuyển đổi trực tuyến từ file ppt sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ppt

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

ppt

Microsoft PowerPoint 97/2000/XP

Một tập tin để lưu trữ các bài thuyết trình được tạo ra và Microsoft PowerPoint trình chiếu với khả năng chỉnh sửa chúng. Nó lần đầu tiên được giới thiệu để lưu trữ dữ liệu trong PowerPoint 97 Editor. Lưu trữ một tập hợp các slide cá nhân, với văn bản, đồ họa, video và thông tin âm thanh. Các tập tin có chứa thông tin về hiệu ứng hình ảnh bên trong các slide.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PPT Chuyển đổi Đánh giá
1 PPT sang DOC 4.6 21,012 phiếu bầu
2 PPT sang JPG 4.7 11,844 phiếu bầu
3 PPT sang PDF 4.7 11,104 phiếu bầu
4 PPT sang PPTX 4.7 3,580 phiếu bầu
5 PPT sang DOCX 4.6 2,268 phiếu bầu
6 PPT sang JPEG 4.7 1,171 phiếu bầu
7 PPT sang PNG 4.7 631 phiếu bầu
8 PPT sang HTML 4.6 398 phiếu bầu
9 PPT sang PPS 4.7 396 phiếu bầu
10 PPT sang TXT 4.5 391 phiếu bầu
11 PPT sang PPSX 4.7 244 phiếu bầu
12 PPT sang GIF 4.4 207 phiếu bầu
13 PPT sang ODP 4.7 183 phiếu bầu
14 PPT sang MOBI 4.5 94 phiếu bầu
15 PPT sang BMP 4.7 91 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PPT Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang PPT 4.3 39,450 phiếu bầu
2 PDF sang PPT 4.1 27,810 phiếu bầu
3 PPTX sang PPT 4.6 15,646 phiếu bầu
4 PPSX sang PPT 4.7 11,921 phiếu bầu
5 DOC sang PPT 4.3 7,421 phiếu bầu
6 ODP sang PPT 4.6 6,191 phiếu bầu
7 PPS sang PPT 4.7 4,822 phiếu bầu
8 XLSX sang PPT 4.0 1,803 phiếu bầu
9 HTML sang PPT 4.1 1,359 phiếu bầu
10 PPTM sang PPT 4.7 1,110 phiếu bầu
11 PPSM sang PPT 4.7 822 phiếu bầu
12 RTF sang PPT 4.4 467 phiếu bầu
13 ODT sang PPT 4.3 374 phiếu bầu
14 XLS sang PPT 4.3 353 phiếu bầu
15 XPS sang PPT 4.3 244 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PPT

4.4 (176,526 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!