Công Cụ Chuyển Đổi PPT Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file ppt sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ppt

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

ppt

Microsoft PowerPoint 97/2000/XP

Một tập tin để lưu trữ các bài thuyết trình được tạo ra và Microsoft PowerPoint trình chiếu với khả năng chỉnh sửa chúng. Nó lần đầu tiên được giới thiệu để lưu trữ dữ liệu trong PowerPoint 97 Editor. Lưu trữ một tập hợp các slide cá nhân, với văn bản, đồ họa, video và thông tin âm thanh. Các tập tin có chứa thông tin về hiệu ứng hình ảnh bên trong các slide.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PPT Chuyển đổi Đánh giá
1 PPT sang DOC 4.7 10,696 phiếu bầu
2 PPT sang JPG 4.7 4,296 phiếu bầu
3 PPT sang PDF 4.7 3,618 phiếu bầu
4 PPT sang PPTX 4.7 1,486 phiếu bầu
5 PPT sang DOCX 4.7 805 phiếu bầu
6 PPT sang JPEG 4.7 426 phiếu bầu
7 PPT sang PNG 4.7 195 phiếu bầu
8 PPT sang PPS 4.7 163 phiếu bầu
9 PPT sang TXT 4.7 143 phiếu bầu
10 PPT sang HTML 4.7 133 phiếu bầu
11 PPT sang ODP 4.7 121 phiếu bầu
12 PPT sang GIF 4.6 90 phiếu bầu
13 PPT sang BMP 4.7 78 phiếu bầu
14 PPT sang PPSX 4.7 75 phiếu bầu
15 PPT sang ODT 4.7 42 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PPT Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang PPT 4.7 8,659 phiếu bầu
2 PPTX sang PPT 4.7 5,184 phiếu bầu
3 PDF sang PPT 4.5 5,029 phiếu bầu
4 PPSX sang PPT 4.7 3,821 phiếu bầu
5 ODP sang PPT 4.7 3,613 phiếu bầu
6 DOC sang PPT 4.6 2,262 phiếu bầu
7 PPS sang PPT 4.7 2,109 phiếu bầu
8 HTML sang PPT 4.6 676 phiếu bầu
9 PPTM sang PPT 4.7 473 phiếu bầu
10 XLSX sang PPT 4.5 404 phiếu bầu
11 PPSM sang PPT 4.7 233 phiếu bầu
12 RTF sang PPT 4.7 182 phiếu bầu
13 ODT sang PPT 4.7 123 phiếu bầu
14 XLS sang PPT 4.7 109 phiếu bầu
15 XPS sang PPT 4.7 88 phiếu bầu

Xem tất cả