Công Cụ Chuyển Đổi PPT Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file ppt sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ppt

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 393,426,547 tập tin với tổng dung lượng là 5,611 TB

ppt

Microsoft PowerPoint 97/2000/XP

Một tập tin để lưu trữ các bài thuyết trình được tạo ra và Microsoft PowerPoint trình chiếu với khả năng chỉnh sửa chúng. Nó lần đầu tiên được giới thiệu để lưu trữ dữ liệu trong PowerPoint 97 Editor. Lưu trữ một tập hợp các slide cá nhân, với văn bản, đồ họa, video và thông tin âm thanh. Các tập tin có chứa thông tin về hiệu ứng hình ảnh bên trong các slide.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PPT Chuyển đổi Đánh giá
1 PPT sang DOC 4.6 12,843 phiếu bầu
2 PPT sang JPG 4.7 6,284 phiếu bầu
3 PPT sang PDF 4.7 4,602 phiếu bầu
4 PPT sang PPTX 4.7 1,863 phiếu bầu
5 PPT sang DOCX 4.6 1,068 phiếu bầu
6 PPT sang JPEG 4.7 604 phiếu bầu
7 PPT sang PNG 4.7 262 phiếu bầu
8 PPT sang PPS 4.7 224 phiếu bầu
9 PPT sang TXT 4.6 197 phiếu bầu
10 PPT sang HTML 4.6 185 phiếu bầu
11 PPT sang ODP 4.7 137 phiếu bầu
12 PPT sang GIF 4.6 122 phiếu bầu
13 PPT sang PPSX 4.7 97 phiếu bầu
14 PPT sang BMP 4.7 79 phiếu bầu
15 PPT sang MOBI 4.5 61 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PPT Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang PPT 4.5 14,084 phiếu bầu
2 PDF sang PPT 4.3 9,353 phiếu bầu
3 PPTX sang PPT 4.7 7,141 phiếu bầu
4 PPSX sang PPT 4.7 5,037 phiếu bầu
5 ODP sang PPT 4.6 4,317 phiếu bầu
6 DOC sang PPT 4.5 3,389 phiếu bầu
7 PPS sang PPT 4.7 2,588 phiếu bầu
8 HTML sang PPT 4.4 791 phiếu bầu
9 XLSX sang PPT 4.2 679 phiếu bầu
10 PPTM sang PPT 4.7 602 phiếu bầu
11 PPSM sang PPT 4.7 315 phiếu bầu
12 RTF sang PPT 4.7 224 phiếu bầu
13 ODT sang PPT 4.4 176 phiếu bầu
14 XLS sang PPT 4.4 164 phiếu bầu
15 XPS sang PPT 4.6 131 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PPT

4.6 (79,017 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!