Công Cụ Chuyển Đổi POTM

Chuyển đổi trực tuyến từ file potm sang định dạng khác và từ định dạng khác sang potm

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

potm

Microsoft PowerPoint Template with Macros Enabled

Một tệp tin POTM là một mẫu trình bày macro kích hoạt được tạo ra bởi Microsoft PowerPoint, một chương trình được sử dụng để tạo các trình chiếu bằng slide show. Nó chứa các hình ảnh mặc định, các mẫu slide, macro và định dạng. Các tệp POTM được sử dụng để tạo nhiều tệp .PPTM có cùng định dạng và cài đặt macro.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ POTM Chuyển đổi Đánh giá
1 POTM sang PPT 4.5 17 phiếu bầu
2 POTM sang PDF 5.0 14 phiếu bầu
3 POTM sang PPTX 4.8 13 phiếu bầu
4 POTM sang JPG 4.9 11 phiếu bầu
5 POTM sang DOC 4.0 4 phiếu bầu
6 POTM sang PNG 3.8 2 phiếu bầu
7 POTM sang ODP 4.5 2 phiếu bầu
8 POTM sang ODT 5.0 1 phiếu bầu
9 POTM sang POTX 5.0 1 phiếu bầu
10 POTM sang PPS 5.0 1 phiếu bầu
11 POTM sang HTML 3.0 1 phiếu bầu
12 POTM sang TIFF 5.0 1 phiếu bầu
13 POTM sang POT
14 POTM sang PPSM
15 POTM sang PPSX
Chuyển đổi sang POTM Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang POTM 4.3 62 phiếu bầu
2 PPTX sang POTM 4.5 52 phiếu bầu
3 DOCX sang POTM 4.0 34 phiếu bầu
4 PPT sang POTM 4.4 16 phiếu bầu
5 HTML sang POTM 4.3 13 phiếu bầu
6 ODP sang POTM 3.9 7 phiếu bầu
7 PPSX sang POTM 4.4 5 phiếu bầu
8 DOC sang POTM 3.8 4 phiếu bầu
9 XLSX sang POTM 5.0 3 phiếu bầu
10 PPSM sang POTM 3.8 2 phiếu bầu
11 PPTM sang POTM 5.0 2 phiếu bầu
12 XLS sang POTM 3.0 1 phiếu bầu
13 EPUB sang POTM 5.0 1 phiếu bầu
14 ODT sang POTM 5.0 1 phiếu bầu
15 PDB sang POTM

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi POTM

4.4 (286 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!