เครื่องมือแปลงไฟล์ DBK ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล dbk หรือแปลงให้เป็นสกุล dbk

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

dbk

DocBook XML

หากต้องการขยายไฟล์ DBK นอก Sony Ericsson PC Suite ผู้ใช้ควรเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น. ZIP และเปิดด้วยยูทิลิตี้การบีบอัด. zip ไฟล์ DBK เชื่อมโยงกับ MyPhoneExplorer ของ FJ Software Development ซึ่งสามารถใช้จัดการโทรศัพท์มือถือ Sony Ericsson

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

ดูทั้งหมด