Công Cụ Chuyển Đổi ABW Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file abw sang định dạng khác và từ định dạng khác sang abw

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

abw

AbiWord

Định dạng tệp ABW là định dạng tài liệu mặc định cho phần mềm xử lý văn bản AbiWord và định dạng dựa trên XML. Định dạng tệp ABW cho phép sắp xếp tài liệu nâng cao, định dạng văn bản phong phú, danh sách, bảng biểu, hình ảnh và chú thích cuối trang. Các tệp ABW tương tự như tệp Microsoft Word DOC, tuy nhiên, khác với tệp Microsoft Word, chương trình AbiWord có thể chạy trên hầu hết các hệ điều hành máy tính.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ ABW Chuyển đổi Đánh giá
1 ABW sang PDF 4.8 479 phiếu bầu
2 ABW sang DOC 4.7 442 phiếu bầu
3 ABW sang DOCX 4.7 92 phiếu bầu
4 ABW sang JPG 4.8 19 phiếu bầu
5 ABW sang ODT 4.5 11 phiếu bầu
6 ABW sang TXT 4.8 10 phiếu bầu
7 ABW sang RTF 4.6 7 phiếu bầu
8 ABW sang JPEG 5.0 5 phiếu bầu
9 ABW sang BMP 5.0 4 phiếu bầu
10 ABW sang DOCM 5.0 2 phiếu bầu
11 ABW sang MOBI 5.0 1 phiếu bầu
12 ABW sang HTML 5.0 1 phiếu bầu
13 ABW sang DOT 5.0 1 phiếu bầu
14 ABW sang DBK
15 ABW sang KWD
Chuyển đổi sang ABW Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang ABW 4.7 20 phiếu bầu
2 PDF sang ABW 4.8 20 phiếu bầu
3 DOC sang ABW 4.8 10 phiếu bầu
4 RTF sang ABW 5.0 9 phiếu bầu
5 ODT sang ABW 5.0 3 phiếu bầu
6 HTML sang ABW 5.0 3 phiếu bầu
7 JPG sang ABW 4.5 2 phiếu bầu
8 PNG sang ABW 5.0 1 phiếu bầu
9 XLSX sang ABW 5.0 1 phiếu bầu
10 XLS sang ABW 5.0 1 phiếu bầu
11 TIFF sang ABW 5.0 1 phiếu bầu
12 MOBI sang ABW 4.0 1 phiếu bầu
13 DBK sang ABW
14 KWD sang ABW
15 SXW sang ABW

Xem tất cả