Công Cụ Chuyển Đổi ABW Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file abw sang định dạng khác và từ định dạng khác sang abw

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

abw

AbiWord

Định dạng tệp ABW là định dạng tài liệu mặc định cho phần mềm xử lý văn bản AbiWord và định dạng dựa trên XML. Định dạng tệp ABW cho phép sắp xếp tài liệu nâng cao, định dạng văn bản phong phú, danh sách, bảng biểu, hình ảnh và chú thích cuối trang. Các tệp ABW tương tự như tệp Microsoft Word DOC, tuy nhiên, khác với tệp Microsoft Word, chương trình AbiWord có thể chạy trên hầu hết các hệ điều hành máy tính.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ ABW Chuyển đổi Đánh giá
1 ABW sang PDF 4.8 518 phiếu bầu
2 ABW sang DOC 4.6 461 phiếu bầu
3 ABW sang DOCX 4.7 94 phiếu bầu
4 ABW sang TXT 4.3 21 phiếu bầu
5 ABW sang JPG 4.9 20 phiếu bầu
6 ABW sang ODT 4.4 12 phiếu bầu
7 ABW sang RTF 4.5 8 phiếu bầu
8 ABW sang JPEG 5.0 5 phiếu bầu
9 ABW sang BMP 5.0 4 phiếu bầu
10 ABW sang DOCM 5.0 2 phiếu bầu
11 ABW sang MOBI 5.0 1 phiếu bầu
12 ABW sang HTML 5.0 1 phiếu bầu
13 ABW sang DOT 5.0 1 phiếu bầu
14 ABW sang DBK 5.0 1 phiếu bầu
15 ABW sang XPS 5.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang ABW Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang ABW 4.4 50 phiếu bầu
2 DOCX sang ABW 4.6 37 phiếu bầu
3 DOC sang ABW 4.9 15 phiếu bầu
4 RTF sang ABW 5.0 11 phiếu bầu
5 JPG sang ABW 4.1 7 phiếu bầu
6 ODT sang ABW 5.0 6 phiếu bầu
7 PNG sang ABW 5.0 3 phiếu bầu
8 HTML sang ABW 5.0 3 phiếu bầu
9 JPEG sang ABW 5.0 2 phiếu bầu
10 XLS sang ABW 3.8 2 phiếu bầu
11 XLSX sang ABW 4.0 2 phiếu bầu
12 TIFF sang ABW 5.0 1 phiếu bầu
13 MOBI sang ABW 4.0 1 phiếu bầu
14 DBK sang ABW
15 KWD sang ABW

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi ABW

4.7 (1,300 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!