Công Cụ Chuyển Đổi CSV

Chuyển đổi trực tuyến từ file csv sang định dạng khác và từ định dạng khác sang csv

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

csv

Dấu phẩy ngăn cách Giá trị

Là một định dạng văn bản được sử dụng để đại diện cho dữ liệu dạng bảng. Mỗi dòng tập tin nằm trên một dòng riêng trong bảng. Các giá trị của các cột được phân cách bởi một dấu phân cách, thường xuyên nhất một dấu phẩy. Tuy nhiên, các ký hiệu khác có thể được sử dụng như là ký tự phân cách là tốt.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ CSV Chuyển đổi Đánh giá
1 CSV sang XLSX 4.8 64,414 phiếu bầu
2 CSV sang XLS 4.7 30,821 phiếu bầu
3 CSV sang PDF 4.5 6,179 phiếu bầu
4 CSV sang TXT 4.4 3,662 phiếu bầu
5 CSV sang JPG 4.5 3,143 phiếu bầu
6 CSV sang DOC 4.2 1,244 phiếu bầu
7 CSV sang HTML 4.5 484 phiếu bầu
8 CSV sang DOCX 4.2 284 phiếu bầu
9 CSV sang PNG 4.3 216 phiếu bầu
10 CSV sang JPEG 4.4 130 phiếu bầu
11 CSV sang SVG 4.2 106 phiếu bầu
12 CSV sang ODT 4.2 86 phiếu bầu
13 CSV sang EXR 4.8 76 phiếu bầu
14 CSV sang XPS 4.6 62 phiếu bầu
15 CSV sang PDB 4.6 57 phiếu bầu
Chuyển đổi sang CSV Chuyển đổi Đánh giá
1 XLSX sang CSV 4.7 43,490 phiếu bầu
2 PDF sang CSV 4.3 14,155 phiếu bầu
3 XLS sang CSV 4.7 13,589 phiếu bầu
4 TXT sang CSV 4.5 11,915 phiếu bầu
5 DOCX sang CSV 4.4 3,418 phiếu bầu
6 HTML sang CSV 4.3 1,294 phiếu bầu
7 DOC sang CSV 4.4 690 phiếu bầu
8 RTF sang CSV 4.4 592 phiếu bầu
9 XPS sang CSV 4.5 269 phiếu bầu
10 ODT sang CSV 4.3 217 phiếu bầu
11 OXPS sang CSV 3.8 61 phiếu bầu
12 EPUB sang CSV 4.3 20 phiếu bầu
13 PDB sang CSV 4.6 8 phiếu bầu
14 DOT sang CSV 3.8 5 phiếu bầu
15 DOTX sang CSV 3.8 2 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi CSV

4.6 (202,907 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!