Công Cụ Chuyển Đổi CSV Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file csv sang định dạng khác và từ định dạng khác sang csv

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

csv

Dấu phẩy ngăn cách Giá trị

Là một định dạng văn bản được sử dụng để đại diện cho dữ liệu dạng bảng. Mỗi dòng tập tin nằm trên một dòng riêng trong bảng. Các giá trị của các cột được phân cách bởi một dấu phân cách, thường xuyên nhất một dấu phẩy. Tuy nhiên, các ký hiệu khác có thể được sử dụng như là ký tự phân cách là tốt.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ CSV Chuyển đổi Đánh giá
1 CSV sang XLSX 4.9 17,915 phiếu bầu
2 CSV sang XLS 4.9 7,385 phiếu bầu
3 CSV sang PDF 4.8 2,064 phiếu bầu
4 CSV sang TXT 4.8 1,255 phiếu bầu
5 CSV sang JPG 4.5 355 phiếu bầu
6 CSV sang DOC 4.5 264 phiếu bầu
7 CSV sang HTML 4.8 122 phiếu bầu
8 CSV sang PNG 4.6 84 phiếu bầu
9 CSV sang DOCX 4.6 60 phiếu bầu
10 CSV sang SVG 4.5 35 phiếu bầu
11 CSV sang JPEG 4.6 30 phiếu bầu
12 CSV sang ODT 4.6 26 phiếu bầu
13 CSV sang BMP 4.5 24 phiếu bầu
14 CSV sang PDB 4.8 19 phiếu bầu
15 CSV sang XPS 4.8 15 phiếu bầu
Chuyển đổi sang CSV Chuyển đổi Đánh giá
1 XLSX sang CSV 4.8 16,349 phiếu bầu
2 XLS sang CSV 4.7 7,233 phiếu bầu
3 TXT sang CSV 4.9 5,123 phiếu bầu
4 PDF sang CSV 4.7 3,511 phiếu bầu
5 DOCX sang CSV 4.8 1,146 phiếu bầu
6 HTML sang CSV 4.9 527 phiếu bầu
7 DOC sang CSV 4.8 320 phiếu bầu
8 RTF sang CSV 4.9 271 phiếu bầu
9 XPS sang CSV 4.8 141 phiếu bầu
10 ODT sang CSV 4.6 77 phiếu bầu
11 PDB sang CSV 4.6 7 phiếu bầu
12 SNB sang CSV 5.0 6 phiếu bầu
13 OXPS sang CSV 4.3 6 phiếu bầu
14 EPUB sang CSV 4.2 6 phiếu bầu
15 DOCM sang CSV 4.8 4 phiếu bầu

Xem tất cả