Công Cụ Chuyển Đổi CSV Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file csv sang định dạng khác và từ định dạng khác sang csv

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 396,724,471 tập tin với tổng dung lượng là 5,667 TB

csv

Dấu phẩy ngăn cách Giá trị

Là một định dạng văn bản được sử dụng để đại diện cho dữ liệu dạng bảng. Mỗi dòng tập tin nằm trên một dòng riêng trong bảng. Các giá trị của các cột được phân cách bởi một dấu phân cách, thường xuyên nhất một dấu phẩy. Tuy nhiên, các ký hiệu khác có thể được sử dụng như là ký tự phân cách là tốt.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ CSV Chuyển đổi Đánh giá
1 CSV sang XLSX 4.9 23,508 phiếu bầu
2 CSV sang XLS 4.8 10,469 phiếu bầu
3 CSV sang PDF 4.7 2,546 phiếu bầu
4 CSV sang TXT 4.6 1,594 phiếu bầu
5 CSV sang JPG 4.5 1,331 phiếu bầu
6 CSV sang DOC 4.4 388 phiếu bầu
7 CSV sang HTML 4.7 168 phiếu bầu
8 CSV sang PNG 4.5 107 phiếu bầu
9 CSV sang DOCX 4.4 84 phiếu bầu
10 CSV sang SVG 4.4 43 phiếu bầu
11 CSV sang JPEG 4.3 43 phiếu bầu
12 CSV sang ODT 4.7 32 phiếu bầu
13 CSV sang BMP 4.2 26 phiếu bầu
14 CSV sang PDB 4.7 23 phiếu bầu
15 CSV sang XPS 4.7 21 phiếu bầu
Chuyển đổi sang CSV Chuyển đổi Đánh giá
1 XLSX sang CSV 4.7 20,266 phiếu bầu
2 XLS sang CSV 4.7 8,440 phiếu bầu
3 TXT sang CSV 4.7 6,246 phiếu bầu
4 PDF sang CSV 4.6 4,493 phiếu bầu
5 DOCX sang CSV 4.6 1,457 phiếu bầu
6 HTML sang CSV 4.7 659 phiếu bầu
7 DOC sang CSV 4.7 373 phiếu bầu
8 RTF sang CSV 4.8 321 phiếu bầu
9 XPS sang CSV 4.7 162 phiếu bầu
10 ODT sang CSV 4.4 101 phiếu bầu
11 OXPS sang CSV 3.8 17 phiếu bầu
12 EPUB sang CSV 4.4 8 phiếu bầu
13 PDB sang CSV 4.6 8 phiếu bầu
14 SNB sang CSV 5.0 6 phiếu bầu
15 DOT sang CSV 3.8 4 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi CSV

4.7 (83,568 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!