Công Cụ Chuyển Đổi DOTX Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file dotx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang dotx

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

dotx

Microsoft Word Template File

Tập tin mẫu được tạo ra bởi Microsoft Word, một chương trình xử lý văn bản; Chứa các bố cục và cài đặt mặc định cho một tài liệu, bao gồm các kiểu, AutoText, các thanh công cụ và macro; Được sử dụng làm đường cơ sở để tạo nhiều tài liệu .DOCX với cùng định dạng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DOTX Chuyển đổi Đánh giá
1 DOTX sang DOC 4.8 458 phiếu bầu
2 DOTX sang JPG 4.9 193 phiếu bầu
3 DOTX sang DOCX 4.8 138 phiếu bầu
4 DOTX sang PDF 4.9 113 phiếu bầu
5 DOTX sang XLS 4.4 43 phiếu bầu
6 DOTX sang DOT 5.0 28 phiếu bầu
7 DOTX sang PNG 5.0 21 phiếu bầu
8 DOTX sang PPT 4.7 14 phiếu bầu
9 DOTX sang ODT 4.9 13 phiếu bầu
10 DOTX sang JPEG 4.9 11 phiếu bầu
11 DOTX sang PSD 4.4 7 phiếu bầu
12 DOTX sang EPUB 5.0 6 phiếu bầu
13 DOTX sang HTML 4.8 5 phiếu bầu
14 DOTX sang TXT 4.8 4 phiếu bầu
15 DOTX sang XLSX 4.0 4 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DOTX Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DOTX 4.8 64 phiếu bầu
2 DOCX sang DOTX 4.8 62 phiếu bầu
3 JPG sang DOTX 4.8 37 phiếu bầu
4 DOC sang DOTX 4.8 19 phiếu bầu
5 DOT sang DOTX 4.8 18 phiếu bầu
6 PPTX sang DOTX 4.8 13 phiếu bầu
7 RTF sang DOTX 4.8 9 phiếu bầu
8 PNG sang DOTX 5.0 9 phiếu bầu
9 HTML sang DOTX 5.0 7 phiếu bầu
10 CDR sang DOTX 4.7 7 phiếu bầu
11 XLS sang DOTX 4.7 7 phiếu bầu
12 ODT sang DOTX 5.0 5 phiếu bầu
13 TXT sang DOTX 4.6 5 phiếu bầu
14 XLSX sang DOTX 5.0 3 phiếu bầu
15 DOCM sang DOTX 5.0 3 phiếu bầu

Xem tất cả