Công Cụ Chuyển Đổi DOTX Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file dotx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang dotx

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

dotx

Microsoft Word Template File

Tập tin mẫu được tạo ra bởi Microsoft Word, một chương trình xử lý văn bản; Chứa các bố cục và cài đặt mặc định cho một tài liệu, bao gồm các kiểu, AutoText, các thanh công cụ và macro; Được sử dụng làm đường cơ sở để tạo nhiều tài liệu .DOCX với cùng định dạng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DOTX Chuyển đổi Đánh giá
1 DOTX sang DOC 4.8 411 phiếu bầu
2 DOTX sang JPG 4.9 158 phiếu bầu
3 DOTX sang DOCX 4.9 121 phiếu bầu
4 DOTX sang PDF 4.9 93 phiếu bầu
5 DOTX sang XLS 4.8 36 phiếu bầu
6 DOTX sang DOT 5.0 26 phiếu bầu
7 DOTX sang PNG 5.0 15 phiếu bầu
8 DOTX sang ODT 5.0 12 phiếu bầu
9 DOTX sang PPT 4.9 10 phiếu bầu
10 DOTX sang JPEG 4.8 6 phiếu bầu
11 DOTX sang PSD 5.0 5 phiếu bầu
12 DOTX sang RTF 5.0 4 phiếu bầu
13 DOTX sang TXT 4.8 4 phiếu bầu
14 DOTX sang DOTM 5.0 4 phiếu bầu
15 DOTX sang HTML 4.8 4 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DOTX Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang DOTX 4.8 53 phiếu bầu
2 PDF sang DOTX 4.9 43 phiếu bầu
3 JPG sang DOTX 5.0 30 phiếu bầu
4 DOC sang DOTX 4.8 18 phiếu bầu
5 DOT sang DOTX 4.8 16 phiếu bầu
6 PPTX sang DOTX 4.8 11 phiếu bầu
7 RTF sang DOTX 4.8 9 phiếu bầu
8 XLS sang DOTX 4.7 7 phiếu bầu
9 CDR sang DOTX 4.7 6 phiếu bầu
10 PNG sang DOTX 5.0 6 phiếu bầu
11 HTML sang DOTX 5.0 6 phiếu bầu
12 ODT sang DOTX 5.0 4 phiếu bầu
13 TXT sang DOTX 4.5 4 phiếu bầu
14 DOCM sang DOTX 5.0 3 phiếu bầu
15 TIFF sang DOTX 5.0 2 phiếu bầu

Xem tất cả