Công Cụ Chuyển Đổi DOTX

Chuyển đổi trực tuyến từ file dotx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang dotx

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

dotx

Microsoft Word Template File

Tập tin mẫu được tạo ra bởi Microsoft Word, một chương trình xử lý văn bản; Chứa các bố cục và cài đặt mặc định cho một tài liệu, bao gồm các kiểu, AutoText, các thanh công cụ và macro; Được sử dụng làm đường cơ sở để tạo nhiều tài liệu .DOCX với cùng định dạng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DOTX Chuyển đổi Đánh giá
1 DOTX sang DOC 4.8 867 phiếu bầu
2 DOTX sang JPG 4.7 737 phiếu bầu
3 DOTX sang PDF 4.8 519 phiếu bầu
4 DOTX sang DOCX 4.8 331 phiếu bầu
5 DOTX sang PNG 4.8 91 phiếu bầu
6 DOTX sang XLS 4.0 87 phiếu bầu
7 DOTX sang JPEG 4.5 71 phiếu bầu
8 DOTX sang PPT 4.4 55 phiếu bầu
9 DOTX sang DOT 4.9 48 phiếu bầu
10 DOTX sang ODT 4.7 33 phiếu bầu
11 DOTX sang EPUB 4.3 16 phiếu bầu
12 DOTX sang HTML 4.9 15 phiếu bầu
13 DOTX sang TXT 4.5 13 phiếu bầu
14 DOTX sang RTF 4.8 12 phiếu bầu
15 DOTX sang PPTX 4.7 11 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DOTX Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DOTX 4.6 847 phiếu bầu
2 DOCX sang DOTX 4.6 303 phiếu bầu
3 JPG sang DOTX 4.3 167 phiếu bầu
4 JPEG sang DOTX 4.3 140 phiếu bầu
5 DOC sang DOTX 4.4 71 phiếu bầu
6 PNG sang DOTX 4.4 46 phiếu bầu
7 EPUB sang DOTX 4.8 41 phiếu bầu
8 PPTX sang DOTX 4.6 40 phiếu bầu
9 DOT sang DOTX 4.8 30 phiếu bầu
10 FB2 sang DOTX 4.8 19 phiếu bầu
11 ODT sang DOTX 4.8 18 phiếu bầu
12 TXT sang DOTX 4.4 17 phiếu bầu
13 HTML sang DOTX 4.3 15 phiếu bầu
14 MOBI sang DOTX 4.9 15 phiếu bầu
15 RTF sang DOTX 4.5 15 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DOTX

4.6 (4,928 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!