Công Cụ Chuyển Đổi AW Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file aw sang định dạng khác và từ định dạng khác sang aw

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

aw

Applix Words

Trả lời các tập tin Wizard là tập tin dữ liệu được lưu trong định dạng .aw sử dụng một ứng dụng được phát triển bởi Microsoft. Phần mềm Microsoft Answer Wizard Builder được sử dụng để tạo các tệp AW này và ứng dụng này cũng có thể được cài đặt và sử dụng để mở các tệp .aw.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang AW Chuyển đổi Đánh giá
1 HTML sang AW 5.0 10 phiếu bầu
2 JPG sang AW 5.0 7 phiếu bầu
3 DOCX sang AW 4.8 4 phiếu bầu
4 PDF sang AW 5.0 4 phiếu bầu
5 DOC sang AW 5.0 2 phiếu bầu
6 XLSX sang AW 5.0 2 phiếu bầu
7 TXT sang AW 5.0 2 phiếu bầu
8 EPUB sang AW 5.0 2 phiếu bầu
9 PNG sang AW 5.0 1 phiếu bầu
10 BMP sang AW 5.0 1 phiếu bầu
11 ABW sang AW
12 DBK sang AW
13 KWD sang AW
14 SXW sang AW
15 3FR sang AW

Xem tất cả