Công Cụ Chuyển Đổi DOCM Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file docm sang định dạng khác và từ định dạng khác sang docm

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 392,686,506 tập tin với tổng dung lượng là 5,599 TB

docm

Microsoft Word Document with Macros Enabled

Một tệp có đuôi tệp DOCM là tệp tài liệu Bật Mở XML XML được sử dụng trong Microsoft Word. Nó được giới thiệu trong Microsoft Office 2007. Các tệp DOCM giống như các tệp DOCX ngoại trừ việc chúng có thể thực hiện các macro, cho phép bạn tự động hóa các tác vụ lặp lại trong Word.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DOCM Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCM sang DOC 4.6 845 phiếu bầu
2 DOCM sang DOCX 4.6 224 phiếu bầu
3 DOCM sang PDF 4.7 220 phiếu bầu
4 DOCM sang JPG 4.7 159 phiếu bầu
5 DOCM sang XLS 4.0 44 phiếu bầu
6 DOCM sang ODT 5.0 11 phiếu bầu
7 DOCM sang RTF 4.3 10 phiếu bầu
8 DOCM sang JPEG 4.9 9 phiếu bầu
9 DOCM sang FB2 4.9 8 phiếu bầu
10 DOCM sang HTML 5.0 8 phiếu bầu
11 DOCM sang PNG 4.8 8 phiếu bầu
12 DOCM sang PPT 4.3 7 phiếu bầu
13 DOCM sang XLSX 3.8 6 phiếu bầu
14 DOCM sang TXT 4.7 6 phiếu bầu
15 DOCM sang MOBI 5.0 6 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DOCM Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang DOCM 4.2 578 phiếu bầu
2 PDF sang DOCM 4.5 479 phiếu bầu
3 DOC sang DOCM 4.7 272 phiếu bầu
4 DOCX sang DOCM 4.7 197 phiếu bầu
5 XLSX sang DOCM 4.4 62 phiếu bầu
6 PNG sang DOCM 4.4 48 phiếu bầu
7 HTML sang DOCM 4.9 40 phiếu bầu
8 PPTX sang DOCM 4.5 39 phiếu bầu
9 XLS sang DOCM 4.6 37 phiếu bầu
10 RTF sang DOCM 4.7 20 phiếu bầu
11 TIFF sang DOCM 4.6 19 phiếu bầu
12 TXT sang DOCM 4.8 18 phiếu bầu
13 JPEG sang DOCM 4.1 17 phiếu bầu
14 ODT sang DOCM 5.0 12 phiếu bầu
15 EPUB sang DOCM 4.5 11 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DOCM

4.5 (3,543 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!