Công Cụ Chuyển Đổi DOCM

Chuyển đổi trực tuyến từ file docm sang định dạng khác và từ định dạng khác sang docm

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

docm

Microsoft Word Document with Macros Enabled

Một tệp có đuôi tệp DOCM là tệp tài liệu Bật Mở XML XML được sử dụng trong Microsoft Word. Nó được giới thiệu trong Microsoft Office 2007. Các tệp DOCM giống như các tệp DOCX ngoại trừ việc chúng có thể thực hiện các macro, cho phép bạn tự động hóa các tác vụ lặp lại trong Word.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DOCM Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCM sang DOC 4.6 1,017 phiếu bầu
2 DOCM sang PDF 4.8 559 phiếu bầu
3 DOCM sang JPG 4.8 368 phiếu bầu
4 DOCM sang DOCX 4.6 323 phiếu bầu
5 DOCM sang XLS 3.8 75 phiếu bầu
6 DOCM sang PPT 4.2 24 phiếu bầu
7 DOCM sang ODT 4.6 21 phiếu bầu
8 DOCM sang PNG 4.7 20 phiếu bầu
9 DOCM sang TXT 4.0 19 phiếu bầu
10 DOCM sang JPEG 4.5 15 phiếu bầu
11 DOCM sang HTML 4.6 14 phiếu bầu
12 DOCM sang EPUB 4.5 13 phiếu bầu
13 DOCM sang FB2 4.8 12 phiếu bầu
14 DOCM sang XLSX 3.8 12 phiếu bầu
15 DOCM sang RTF 4.4 11 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DOCM Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang DOCM 4.3 3,094 phiếu bầu
2 PDF sang DOCM 4.5 2,262 phiếu bầu
3 DOCX sang DOCM 4.5 549 phiếu bầu
4 DOC sang DOCM 4.6 546 phiếu bầu
5 PNG sang DOCM 4.2 501 phiếu bầu
6 PPTX sang DOCM 4.4 347 phiếu bầu
7 JPEG sang DOCM 4.4 136 phiếu bầu
8 XLSX sang DOCM 4.2 116 phiếu bầu
9 HTML sang DOCM 4.7 64 phiếu bầu
10 PPT sang DOCM 4.6 55 phiếu bầu
11 XLS sang DOCM 4.5 53 phiếu bầu
12 BMP sang DOCM 4.3 44 phiếu bầu
13 ODT sang DOCM 4.8 41 phiếu bầu
14 TXT sang DOCM 4.5 37 phiếu bầu
15 EPUB sang DOCM 4.9 35 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DOCM

4.5 (10,773 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!