Công Cụ Chuyển Đổi DOCM

Chuyển đổi trực tuyến từ file docm sang định dạng khác và từ định dạng khác sang docm

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

docm

Microsoft Word Document with Macros Enabled

Một tệp có đuôi tệp DOCM là tệp tài liệu Bật Mở XML XML được sử dụng trong Microsoft Word. Nó được giới thiệu trong Microsoft Office 2007. Các tệp DOCM giống như các tệp DOCX ngoại trừ việc chúng có thể thực hiện các macro, cho phép bạn tự động hóa các tác vụ lặp lại trong Word.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DOCM Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCM sang PDF 4.7 1,470 phiếu bầu
2 DOCM sang DOC 4.6 1,366 phiếu bầu
3 DOCM sang JPG 4.8 701 phiếu bầu
4 DOCM sang DOCX 4.7 633 phiếu bầu
5 DOCM sang XLS 3.8 130 phiếu bầu
6 DOCM sang JPEG 4.7 63 phiếu bầu
7 DOCM sang PNG 4.6 60 phiếu bầu
8 DOCM sang PPT 4.3 46 phiếu bầu
9 DOCM sang TXT 4.0 37 phiếu bầu
10 DOCM sang ODT 4.8 32 phiếu bầu
11 DOCM sang HTML 4.7 31 phiếu bầu
12 DOCM sang EPUB 4.4 27 phiếu bầu
13 DOCM sang FB2 4.7 26 phiếu bầu
14 DOCM sang XLSX 3.8 26 phiếu bầu
15 DOCM sang RTF 4.3 18 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DOCM Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DOCM 4.6 9,221 phiếu bầu
2 JPG sang DOCM 4.4 8,001 phiếu bầu
3 PNG sang DOCM 4.3 1,658 phiếu bầu
4 DOCX sang DOCM 4.5 1,576 phiếu bầu
5 DOC sang DOCM 4.5 1,154 phiếu bầu
6 JPEG sang DOCM 4.3 541 phiếu bầu
7 PPTX sang DOCM 4.4 527 phiếu bầu
8 XLSX sang DOCM 4.3 290 phiếu bầu
9 BMP sang DOCM 4.5 178 phiếu bầu
10 PPT sang DOCM 4.4 147 phiếu bầu
11 EPUB sang DOCM 4.9 140 phiếu bầu
12 ODT sang DOCM 4.7 136 phiếu bầu
13 HTML sang DOCM 4.5 122 phiếu bầu
14 TXT sang DOCM 4.7 112 phiếu bầu
15 JFIF sang DOCM 4.4 107 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DOCM

4.5 (29,765 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!