Công Cụ Chuyển Đổi DOCM

Chuyển đổi trực tuyến từ file docm sang định dạng khác và từ định dạng khác sang docm

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

docm

Microsoft Word Document with Macros Enabled

Một tệp có đuôi tệp DOCM là tệp tài liệu Bật Mở XML XML được sử dụng trong Microsoft Word. Nó được giới thiệu trong Microsoft Office 2007. Các tệp DOCM giống như các tệp DOCX ngoại trừ việc chúng có thể thực hiện các macro, cho phép bạn tự động hóa các tác vụ lặp lại trong Word.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DOCM Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCM sang DOC 4.6 1,185 phiếu bầu
2 DOCM sang PDF 4.7 1,032 phiếu bầu
3 DOCM sang JPG 4.8 554 phiếu bầu
4 DOCM sang DOCX 4.7 491 phiếu bầu
5 DOCM sang XLS 3.8 100 phiếu bầu
6 DOCM sang JPEG 4.7 44 phiếu bầu
7 DOCM sang PNG 4.7 41 phiếu bầu
8 DOCM sang PPT 4.3 36 phiếu bầu
9 DOCM sang TXT 4.0 31 phiếu bầu
10 DOCM sang ODT 4.7 26 phiếu bầu
11 DOCM sang XLSX 3.8 22 phiếu bầu
12 DOCM sang HTML 4.6 22 phiếu bầu
13 DOCM sang FB2 4.8 21 phiếu bầu
14 DOCM sang EPUB 4.4 19 phiếu bầu
15 DOCM sang RTF 4.3 14 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DOCM Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang DOCM 4.3 5,660 phiếu bầu
2 PDF sang DOCM 4.5 5,585 phiếu bầu
3 PNG sang DOCM 4.3 1,133 phiếu bầu
4 DOCX sang DOCM 4.5 1,036 phiếu bầu
5 DOC sang DOCM 4.5 845 phiếu bầu
6 PPTX sang DOCM 4.4 453 phiếu bầu
7 JPEG sang DOCM 4.3 325 phiếu bầu
8 XLSX sang DOCM 4.3 200 phiếu bầu
9 BMP sang DOCM 4.5 118 phiếu bầu
10 PPT sang DOCM 4.5 102 phiếu bầu
11 ODT sang DOCM 4.8 91 phiếu bầu
12 HTML sang DOCM 4.6 91 phiếu bầu
13 EPUB sang DOCM 4.8 91 phiếu bầu
14 TXT sang DOCM 4.7 76 phiếu bầu
15 XLS sang DOCM 4.6 68 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DOCM

4.5 (20,314 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!