Công Cụ Chuyển Đổi WPS Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file wps sang định dạng khác và từ định dạng khác sang wps

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

wps

Microsoft Works Text Document

Các định dạng tập tin WPS là rất giống với các định dạng DOC, nó cũng là một tài liệu văn bản, nhưng nó được tạo ra với Microsoft Works Word Processor; và không bao gồm tùy chọn định dạng tiên tiến và macro rằng một tài liệu Word có thể chứa. Hầu hết các phiên bản của Microsoft Word có thể mở một tập tin WPS, cũng như Microsoft Publisher.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WPS Chuyển đổi Đánh giá
1 WPS sang DOC 4.8 1,201 phiếu bầu
2 WPS sang PDF 4.6 300 phiếu bầu
3 WPS sang DOCX 4.7 219 phiếu bầu
4 WPS sang JPG 4.7 76 phiếu bầu
5 WPS sang ODT 4.4 50 phiếu bầu
6 WPS sang RTF 4.4 23 phiếu bầu
7 WPS sang JPEG 4.7 16 phiếu bầu
8 WPS sang XLS 4.7 13 phiếu bầu
9 WPS sang TXT 4.5 11 phiếu bầu
10 WPS sang HTML 5.0 7 phiếu bầu
11 WPS sang EPUB 4.8 4 phiếu bầu
12 WPS sang PPT 4.8 4 phiếu bầu
13 WPS sang PNG 5.0 3 phiếu bầu
14 WPS sang CSV 4.7 3 phiếu bầu
15 WPS sang MOBI 5.0 3 phiếu bầu
Chuyển đổi sang WPS Chuyển đổi Đánh giá
1 XPS sang WPS
2 OXPS sang WPS

Xem tất cả