Công Cụ Chuyển Đổi DOT Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file dot sang định dạng khác và từ định dạng khác sang dot

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

dot

Microsoft Word 97-2003 Template File

DOT là một tệp mẫu do Microsoft Word, một ứng dụng xử lý văn bản tạo ra. Tệp DOT cung cấp giải pháp cho các tình huống mà nhiều tài liệu tương tự với cùng phông chữ và bố cục được yêu cầu với những thay đổi đơn giản giữa chúng cần, như tên và địa điểm ví dụ

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DOT Chuyển đổi Đánh giá
1 DOT sang PNG 4.5 200 phiếu bầu
2 DOT sang DOC 4.7 149 phiếu bầu
3 DOT sang JPG 5.0 103 phiếu bầu
4 DOT sang PDF 4.8 89 phiếu bầu
5 DOT sang DOCX 4.6 50 phiếu bầu
6 DOT sang XLS 4.6 36 phiếu bầu
7 DOT sang DOTX 4.8 17 phiếu bầu
8 DOT sang SVG 5.0 16 phiếu bầu
9 DOT sang DOTM 4.8 8 phiếu bầu
10 DOT sang PPT 5.0 4 phiếu bầu
11 DOT sang HTML 5.0 4 phiếu bầu
12 DOT sang TXT 5.0 4 phiếu bầu
13 DOT sang DOCM 5.0 4 phiếu bầu
14 DOT sang CSV 3.8 3 phiếu bầu
15 DOT sang PPTX 5.0 2 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DOT Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang DOT 4.8 53 phiếu bầu
2 JPG sang DOT 4.8 50 phiếu bầu
3 PDF sang DOT 4.9 48 phiếu bầu
4 DOTX sang DOT 5.0 26 phiếu bầu
5 PNG sang DOT 4.7 25 phiếu bầu
6 DOC sang DOT 5.0 24 phiếu bầu
7 ODT sang DOT 4.8 8 phiếu bầu
8 XLSX sang DOT 4.8 8 phiếu bầu
9 XLS sang DOT 4.8 6 phiếu bầu
10 TXT sang DOT 5.0 6 phiếu bầu
11 SNB sang DOT 4.8 5 phiếu bầu
12 PPTX sang DOT 5.0 4 phiếu bầu
13 CSV sang DOT 5.0 4 phiếu bầu
14 CDR sang DOT 4.7 3 phiếu bầu
15 SVG sang DOT 5.0 3 phiếu bầu

Xem tất cả