Công Cụ Chuyển Đổi TXT

Chuyển đổi trực tuyến từ file txt sang định dạng khác và từ định dạng khác sang txt

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

txt

Plaintext Text File

TXT là một định dạng tập tin có chứa các văn bản, tổ chức trong hàng. tập tin văn bản phản đối tập tin nhị phân có chứa dữ liệu mà không có ý định để giải thích như là một văn bản (mã hóa âm thanh hoặc hình ảnh). Các tập tin văn bản có thể chứa cả định dạng văn bản và định dạng. Kể từ khi các tập tin văn bản rất đơn giản, họ thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ TXT Chuyển đổi Đánh giá
1 TXT sang XLSX 4.4 14,367 phiếu bầu
2 TXT sang PDF 4.8 13,933 phiếu bầu
3 TXT sang DOC 4.7 10,357 phiếu bầu
4 TXT sang CSV 4.6 8,861 phiếu bầu
5 TXT sang MOBI 4.8 5,159 phiếu bầu
6 TXT sang JPG 4.5 5,051 phiếu bầu
7 TXT sang EPUB 4.8 4,730 phiếu bầu
8 TXT sang XLS 4.3 2,726 phiếu bầu
9 TXT sang DOCX 4.7 1,976 phiếu bầu
10 TXT sang HTML 4.5 1,360 phiếu bầu
11 TXT sang FB2 4.8 1,270 phiếu bầu
12 TXT sang AZW3 4.8 1,147 phiếu bầu
13 TXT sang PNG 4.2 903 phiếu bầu
14 TXT sang SVG 4.3 653 phiếu bầu
15 TXT sang BMP 4.5 520 phiếu bầu
Chuyển đổi sang TXT Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang TXT 3.9 18,683 phiếu bầu
2 EPUB sang TXT 4.8 8,453 phiếu bầu
3 DOCX sang TXT 4.3 6,778 phiếu bầu
4 FB2 sang TXT 4.5 5,683 phiếu bầu
5 DOC sang TXT 4.5 3,349 phiếu bầu
6 MOBI sang TXT 4.8 3,101 phiếu bầu
7 XLSX sang TXT 4.6 2,498 phiếu bầu
8 CSV sang TXT 4.5 2,447 phiếu bầu
9 RTF sang TXT 4.7 1,704 phiếu bầu
10 AZW3 sang TXT 4.8 1,220 phiếu bầu
11 HTML sang TXT 4.5 1,081 phiếu bầu
12 DJVU sang TXT 3.8 961 phiếu bầu
13 XLS sang TXT 4.4 908 phiếu bầu
14 PPTX sang TXT 4.4 868 phiếu bầu
15 SNB sang TXT 4.6 676 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi TXT

4.5 (145,167 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!