Công Cụ Chuyển Đổi TXT

Chuyển đổi trực tuyến từ file txt sang định dạng khác và từ định dạng khác sang txt

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

txt

Plaintext Text File

TXT là một định dạng tập tin có chứa các văn bản, tổ chức trong hàng. tập tin văn bản phản đối tập tin nhị phân có chứa dữ liệu mà không có ý định để giải thích như là một văn bản (mã hóa âm thanh hoặc hình ảnh). Các tập tin văn bản có thể chứa cả định dạng văn bản và định dạng. Kể từ khi các tập tin văn bản rất đơn giản, họ thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ TXT Chuyển đổi Đánh giá
1 TXT sang PDF 4.8 17,218 phiếu bầu
2 TXT sang XLSX 4.4 16,376 phiếu bầu
3 TXT sang DOC 4.7 12,400 phiếu bầu
4 TXT sang CSV 4.5 10,063 phiếu bầu
5 TXT sang MOBI 4.8 7,495 phiếu bầu
6 TXT sang EPUB 4.8 7,020 phiếu bầu
7 TXT sang JPG 4.5 5,902 phiếu bầu
8 TXT sang XLS 4.2 3,147 phiếu bầu
9 TXT sang DOCX 4.7 2,550 phiếu bầu
10 TXT sang HTML 4.5 1,709 phiếu bầu
11 TXT sang FB2 4.8 1,622 phiếu bầu
12 TXT sang AZW3 4.8 1,586 phiếu bầu
13 TXT sang PNG 4.2 1,132 phiếu bầu
14 TXT sang SVG 4.3 761 phiếu bầu
15 TXT sang GIF 4.7 626 phiếu bầu
Chuyển đổi sang TXT Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang TXT 3.9 25,833 phiếu bầu
2 EPUB sang TXT 4.8 11,281 phiếu bầu
3 DOCX sang TXT 4.3 8,548 phiếu bầu
4 FB2 sang TXT 4.5 6,267 phiếu bầu
5 MOBI sang TXT 4.8 4,091 phiếu bầu
6 DOC sang TXT 4.5 4,002 phiếu bầu
7 XLSX sang TXT 4.5 3,230 phiếu bầu
8 CSV sang TXT 4.5 2,920 phiếu bầu
9 RTF sang TXT 4.7 2,071 phiếu bầu
10 AZW3 sang TXT 4.8 1,763 phiếu bầu
11 HTML sang TXT 4.5 1,265 phiếu bầu
12 PPTX sang TXT 4.3 1,165 phiếu bầu
13 DJVU sang TXT 3.8 1,137 phiếu bầu
14 XLS sang TXT 4.4 1,121 phiếu bầu
15 SNB sang TXT 4.6 676 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi TXT

4.4 (181,825 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!