Công Cụ Chuyển Đổi TXT Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file txt sang định dạng khác và từ định dạng khác sang txt

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

txt

Plaintext Text File

TXT là một định dạng tập tin có chứa các văn bản, tổ chức trong hàng. tập tin văn bản phản đối tập tin nhị phân có chứa dữ liệu mà không có ý định để giải thích như là một văn bản (mã hóa âm thanh hoặc hình ảnh). Các tập tin văn bản có thể chứa cả định dạng văn bản và định dạng. Kể từ khi các tập tin văn bản rất đơn giản, họ thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ TXT Chuyển đổi Đánh giá
1 TXT sang XLSX 4.9 8,351 phiếu bầu
2 TXT sang PDF 4.9 6,159 phiếu bầu
3 TXT sang CSV 4.9 4,856 phiếu bầu
4 TXT sang DOC 4.9 4,482 phiếu bầu
5 TXT sang JPG 4.7 1,768 phiếu bầu
6 TXT sang XLS 4.6 1,388 phiếu bầu
7 TXT sang MOBI 4.9 1,249 phiếu bầu
8 TXT sang EPUB 4.7 1,083 phiếu bầu
9 TXT sang DOCX 4.9 589 phiếu bầu
10 TXT sang FB2 4.9 573 phiếu bầu
11 TXT sang PNG 4.6 360 phiếu bầu
12 TXT sang HTML 4.7 353 phiếu bầu
13 TXT sang SVG 4.8 340 phiếu bầu
14 TXT sang BMP 4.7 286 phiếu bầu
15 TXT sang AZW3 4.9 129 phiếu bầu
Chuyển đổi sang TXT Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang TXT 4.7 3,318 phiếu bầu
2 FB2 sang TXT 4.8 3,115 phiếu bầu
3 DOCX sang TXT 4.7 2,720 phiếu bầu
4 DOC sang TXT 4.7 1,348 phiếu bầu
5 EPUB sang TXT 4.7 1,255 phiếu bầu
6 CSV sang TXT 4.8 1,172 phiếu bầu
7 RTF sang TXT 4.9 856 phiếu bầu
8 XLSX sang TXT 4.7 704 phiếu bầu
9 SNB sang TXT 4.6 676 phiếu bầu
10 HTML sang TXT 4.9 591 phiếu bầu
11 DJVU sang TXT 4.0 470 phiếu bầu
12 XLS sang TXT 4.7 332 phiếu bầu
13 MOBI sang TXT 4.8 311 phiếu bầu
14 PPTX sang TXT 4.7 291 phiếu bầu
15 ODT sang TXT 4.6 159 phiếu bầu

Xem tất cả