Công Cụ Chuyển Đổi TXT

Chuyển đổi trực tuyến từ file txt sang định dạng khác và từ định dạng khác sang txt

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

txt

Plaintext Text File

TXT là một định dạng tập tin có chứa các văn bản, tổ chức trong hàng. tập tin văn bản phản đối tập tin nhị phân có chứa dữ liệu mà không có ý định để giải thích như là một văn bản (mã hóa âm thanh hoặc hình ảnh). Các tập tin văn bản có thể chứa cả định dạng văn bản và định dạng. Kể từ khi các tập tin văn bản rất đơn giản, họ thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ TXT Chuyển đổi Đánh giá
1 TXT sang PDF 4.7 33,770 phiếu bầu
2 TXT sang XLSX 4.3 26,808 phiếu bầu
3 TXT sang DOC 4.6 21,557 phiếu bầu
4 TXT sang EPUB 4.8 20,610 phiếu bầu
5 TXT sang MOBI 4.8 16,188 phiếu bầu
6 TXT sang CSV 4.4 15,842 phiếu bầu
7 TXT sang JPG 3.8 13,894 phiếu bầu
8 TXT sang DOCX 4.7 5,682 phiếu bầu
9 TXT sang XLS 4.2 5,432 phiếu bầu
10 TXT sang AZW3 4.8 3,701 phiếu bầu
11 TXT sang FB2 4.8 3,513 phiếu bầu
12 TXT sang HTML 4.5 3,397 phiếu bầu
13 TXT sang PNG 4.2 2,054 phiếu bầu
14 TXT sang SVG 4.1 1,251 phiếu bầu
15 TXT sang JPEG 4.5 1,045 phiếu bầu
Chuyển đổi sang TXT Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang TXT 4.0 60,549 phiếu bầu
2 EPUB sang TXT 4.8 25,302 phiếu bầu
3 DOCX sang TXT 4.2 16,910 phiếu bầu
4 FB2 sang TXT 4.4 9,306 phiếu bầu
5 MOBI sang TXT 4.8 8,269 phiếu bầu
6 DOC sang TXT 4.5 6,892 phiếu bầu
7 XLSX sang TXT 4.5 6,535 phiếu bầu
8 CSV sang TXT 4.4 5,126 phiếu bầu
9 AZW3 sang TXT 4.8 3,363 phiếu bầu
10 RTF sang TXT 4.7 3,272 phiếu bầu
11 PPTX sang TXT 4.3 2,680 phiếu bầu
12 XLS sang TXT 4.5 2,268 phiếu bầu
13 HTML sang TXT 4.3 2,036 phiếu bầu
14 DJVU sang TXT 3.8 1,563 phiếu bầu
15 ODT sang TXT 4.5 1,135 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi TXT

4.4 (358,104 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!