Công Cụ Chuyển Đổi TXT

Chuyển đổi trực tuyến từ file txt sang định dạng khác và từ định dạng khác sang txt

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

txt

Plaintext Text File

TXT là một định dạng tập tin có chứa các văn bản, tổ chức trong hàng. tập tin văn bản phản đối tập tin nhị phân có chứa dữ liệu mà không có ý định để giải thích như là một văn bản (mã hóa âm thanh hoặc hình ảnh). Các tập tin văn bản có thể chứa cả định dạng văn bản và định dạng. Kể từ khi các tập tin văn bản rất đơn giản, họ thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ TXT Chuyển đổi Đánh giá
1 TXT sang PDF 4.7 22,849 phiếu bầu
2 TXT sang XLSX 4.3 19,785 phiếu bầu
3 TXT sang DOC 4.6 15,651 phiếu bầu
4 TXT sang CSV 4.5 12,138 phiếu bầu
5 TXT sang EPUB 4.7 11,696 phiếu bầu
6 TXT sang MOBI 4.8 11,528 phiếu bầu
7 TXT sang JPG 4.5 7,194 phiếu bầu
8 TXT sang XLS 4.2 3,911 phiếu bầu
9 TXT sang DOCX 4.7 3,620 phiếu bầu
10 TXT sang AZW3 4.8 2,434 phiếu bầu
11 TXT sang FB2 4.8 2,300 phiếu bầu
12 TXT sang HTML 4.5 2,280 phiếu bầu
13 TXT sang PNG 4.2 1,465 phiếu bầu
14 TXT sang SVG 4.2 914 phiếu bầu
15 TXT sang GIF 4.6 683 phiếu bầu
Chuyển đổi sang TXT Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang TXT 3.9 37,897 phiếu bầu
2 EPUB sang TXT 4.8 16,504 phiếu bầu
3 DOCX sang TXT 4.2 11,507 phiếu bầu
4 FB2 sang TXT 4.4 7,363 phiếu bầu
5 MOBI sang TXT 4.8 6,012 phiếu bầu
6 DOC sang TXT 4.5 5,027 phiếu bầu
7 XLSX sang TXT 4.5 4,405 phiếu bầu
8 CSV sang TXT 4.4 3,751 phiếu bầu
9 AZW3 sang TXT 4.8 2,553 phiếu bầu
10 RTF sang TXT 4.7 2,545 phiếu bầu
11 PPTX sang TXT 4.3 1,633 phiếu bầu
12 HTML sang TXT 4.4 1,539 phiếu bầu
13 XLS sang TXT 4.5 1,468 phiếu bầu
14 DJVU sang TXT 3.8 1,337 phiếu bầu
15 ODT sang TXT 4.5 766 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi TXT

4.4 (244,027 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!