Công Cụ Chuyển Đổi TXT Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file txt sang định dạng khác và từ định dạng khác sang txt

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

txt

Plaintext Text File

TXT là một định dạng tập tin có chứa các văn bản, tổ chức trong hàng. tập tin văn bản phản đối tập tin nhị phân có chứa dữ liệu mà không có ý định để giải thích như là một văn bản (mã hóa âm thanh hoặc hình ảnh). Các tập tin văn bản có thể chứa cả định dạng văn bản và định dạng. Kể từ khi các tập tin văn bản rất đơn giản, họ thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ TXT Chuyển đổi Đánh giá
1 TXT sang XLSX 4.5 12,703 phiếu bầu
2 TXT sang PDF 4.8 11,839 phiếu bầu
3 TXT sang DOC 4.7 8,847 phiếu bầu
4 TXT sang CSV 4.6 7,963 phiếu bầu
5 TXT sang JPG 4.5 4,457 phiếu bầu
6 TXT sang MOBI 4.8 3,742 phiếu bầu
7 TXT sang EPUB 4.7 3,521 phiếu bầu
8 TXT sang XLS 4.3 2,370 phiếu bầu
9 TXT sang DOCX 4.7 1,589 phiếu bầu
10 TXT sang HTML 4.5 1,066 phiếu bầu
11 TXT sang FB2 4.8 1,038 phiếu bầu
12 TXT sang AZW3 4.8 842 phiếu bầu
13 TXT sang PNG 4.2 754 phiếu bầu
14 TXT sang SVG 4.4 562 phiếu bầu
15 TXT sang BMP 4.6 499 phiếu bầu
Chuyển đổi sang TXT Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang TXT 3.9 14,124 phiếu bầu
2 EPUB sang TXT 4.8 6,806 phiếu bầu
3 DOCX sang TXT 4.4 5,601 phiếu bầu
4 FB2 sang TXT 4.6 5,290 phiếu bầu
5 DOC sang TXT 4.5 2,828 phiếu bầu
6 MOBI sang TXT 4.8 2,475 phiếu bầu
7 CSV sang TXT 4.5 2,123 phiếu bầu
8 XLSX sang TXT 4.6 2,036 phiếu bầu
9 RTF sang TXT 4.7 1,463 phiếu bầu
10 HTML sang TXT 4.6 949 phiếu bầu
11 AZW3 sang TXT 4.7 913 phiếu bầu
12 DJVU sang TXT 3.8 832 phiếu bầu
13 XLS sang TXT 4.5 766 phiếu bầu
14 PPTX sang TXT 4.4 687 phiếu bầu
15 SNB sang TXT 4.6 676 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi TXT

4.5 (120,624 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!