Công Cụ Chuyển Đổi TXT Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file txt sang định dạng khác và từ định dạng khác sang txt

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 390,437,007 tập tin với tổng dung lượng là 5,561 TB

txt

Plaintext Text File

TXT là một định dạng tập tin có chứa các văn bản, tổ chức trong hàng. tập tin văn bản phản đối tập tin nhị phân có chứa dữ liệu mà không có ý định để giải thích như là một văn bản (mã hóa âm thanh hoặc hình ảnh). Các tập tin văn bản có thể chứa cả định dạng văn bản và định dạng. Kể từ khi các tập tin văn bản rất đơn giản, họ thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ TXT Chuyển đổi Đánh giá
1 TXT sang XLSX 4.7 9,938 phiếu bầu
2 TXT sang PDF 4.8 8,100 phiếu bầu
3 TXT sang DOC 4.8 6,284 phiếu bầu
4 TXT sang CSV 4.8 6,191 phiếu bầu
5 TXT sang JPG 4.6 2,987 phiếu bầu
6 TXT sang XLS 4.5 1,776 phiếu bầu
7 TXT sang MOBI 4.9 1,434 phiếu bầu
8 TXT sang EPUB 4.7 1,293 phiếu bầu
9 TXT sang DOCX 4.8 937 phiếu bầu
10 TXT sang FB2 4.9 619 phiếu bầu
11 TXT sang HTML 4.6 605 phiếu bầu
12 TXT sang PNG 4.4 492 phiếu bầu
13 TXT sang SVG 4.6 434 phiếu bầu
14 TXT sang BMP 4.7 315 phiếu bầu
15 TXT sang AZW3 4.9 212 phiếu bầu
Chuyển đổi sang TXT Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang TXT 4.3 6,691 phiếu bầu
2 FB2 sang TXT 4.6 4,406 phiếu bầu
3 DOCX sang TXT 4.6 3,691 phiếu bầu
4 EPUB sang TXT 4.7 3,236 phiếu bầu
5 DOC sang TXT 4.6 1,891 phiếu bầu
6 CSV sang TXT 4.6 1,575 phiếu bầu
7 XLSX sang TXT 4.6 1,206 phiếu bầu
8 RTF sang TXT 4.8 1,082 phiếu bầu
9 MOBI sang TXT 4.8 897 phiếu bầu
10 HTML sang TXT 4.8 723 phiếu bầu
11 SNB sang TXT 4.6 676 phiếu bầu
12 DJVU sang TXT 3.8 660 phiếu bầu
13 XLS sang TXT 4.5 519 phiếu bầu
14 PPTX sang TXT 4.5 430 phiếu bầu
15 AZW3 sang TXT 4.7 327 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi TXT

4.6 (75,945 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!