Công Cụ Chuyển Đổi DJVU

Chuyển đổi trực tuyến từ file djvu sang định dạng khác và từ định dạng khác sang djvu

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

djvu

Deja Vu

DjVu là một định dạng tập tin máy tính được thiết kế chủ yếu để lưu trữ tài liệu quét, đặc biệt là những loại có chứa một sự kết hợp của văn bản, hình vẽ, hình ảnh màu được lập chỉ mục, và hình ảnh. Nó sử dụng công nghệ như phân lớp hình ảnh của văn bản và nền / hình ảnh, tải tiến bộ, mã hóa số học, và nén lossy cho hình ảnh bitonal.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DJVU Chuyển đổi Đánh giá
1 DJVU sang PDF 4.7 24,663 phiếu bầu
2 DJVU sang DOC 4.5 10,381 phiếu bầu
3 DJVU sang FB2 4.4 3,354 phiếu bầu
4 DJVU sang EPUB 4.4 3,160 phiếu bầu
5 DJVU sang JPG 4.5 2,393 phiếu bầu
6 DJVU sang MOBI 4.4 1,396 phiếu bầu
7 DJVU sang DOCX 4.4 1,034 phiếu bầu
8 DJVU sang TXT 3.8 914 phiếu bầu
9 DJVU sang JPEG 4.6 157 phiếu bầu
10 DJVU sang AZW3 4.5 149 phiếu bầu
11 DJVU sang RTF 4.4 92 phiếu bầu
12 DJVU sang PNG 4.3 75 phiếu bầu
13 DJVU sang HTML 4.3 58 phiếu bầu
14 DJVU sang PDB 4.2 57 phiếu bầu
15 DJVU sang BMP 4.6 52 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DJVU Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DJVU 4.7 4,940 phiếu bầu
2 JPG sang DJVU 4.1 600 phiếu bầu
3 DOCX sang DJVU 4.8 434 phiếu bầu
4 DOC sang DJVU 4.7 315 phiếu bầu
5 FB2 sang DJVU 4.6 272 phiếu bầu
6 EPUB sang DJVU 4.6 210 phiếu bầu
7 PNG sang DJVU 3.9 133 phiếu bầu
8 HTML sang DJVU 4.9 74 phiếu bầu
9 RTF sang DJVU 4.9 62 phiếu bầu
10 JPEG sang DJVU 4.6 41 phiếu bầu
11 TXT sang DJVU 4.9 30 phiếu bầu
12 AZW3 sang DJVU 4.6 18 phiếu bầu
13 MOBI sang DJVU 4.9 17 phiếu bầu
14 TIFF sang DJVU 4.7 17 phiếu bầu
15 BMP sang DJVU 4.2 16 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DJVU

4.6 (55,406 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!