Công Cụ Chuyển Đổi DJVU

Chuyển đổi trực tuyến từ file djvu sang định dạng khác và từ định dạng khác sang djvu

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

djvu

Deja Vu

DjVu là một định dạng tập tin máy tính được thiết kế chủ yếu để lưu trữ tài liệu quét, đặc biệt là những loại có chứa một sự kết hợp của văn bản, hình vẽ, hình ảnh màu được lập chỉ mục, và hình ảnh. Nó sử dụng công nghệ như phân lớp hình ảnh của văn bản và nền / hình ảnh, tải tiến bộ, mã hóa số học, và nén lossy cho hình ảnh bitonal.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DJVU Chuyển đổi Đánh giá
1 DJVU sang PDF 4.7 38,382 phiếu bầu
2 DJVU sang DOC 4.4 11,881 phiếu bầu
3 DJVU sang EPUB 4.3 4,793 phiếu bầu
4 DJVU sang FB2 4.3 4,743 phiếu bầu
5 DJVU sang JPG 4.5 3,078 phiếu bầu
6 DJVU sang MOBI 4.4 2,006 phiếu bầu
7 DJVU sang DOCX 4.4 1,349 phiếu bầu
8 DJVU sang TXT 3.8 1,309 phiếu bầu
9 DJVU sang JPEG 4.6 257 phiếu bầu
10 DJVU sang AZW3 4.5 211 phiếu bầu
11 DJVU sang PNG 4.3 142 phiếu bầu
12 DJVU sang PDB 4.2 139 phiếu bầu
13 DJVU sang RTF 4.3 116 phiếu bầu
14 DJVU sang HTML 4.2 84 phiếu bầu
15 DJVU sang BMP 4.4 65 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DJVU Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DJVU 4.7 7,644 phiếu bầu
2 JPG sang DJVU 4.1 915 phiếu bầu
3 DOCX sang DJVU 4.8 596 phiếu bầu
4 DOC sang DJVU 4.7 495 phiếu bầu
5 FB2 sang DJVU 4.5 437 phiếu bầu
6 EPUB sang DJVU 4.7 324 phiếu bầu
7 PNG sang DJVU 3.8 223 phiếu bầu
8 RTF sang DJVU 4.9 139 phiếu bầu
9 HTML sang DJVU 4.8 84 phiếu bầu
10 JPEG sang DJVU 4.3 83 phiếu bầu
11 TXT sang DJVU 4.9 47 phiếu bầu
12 AZW3 sang DJVU 4.6 32 phiếu bầu
13 BMP sang DJVU 4.4 29 phiếu bầu
14 MOBI sang DJVU 4.7 28 phiếu bầu
15 TIFF sang DJVU 4.6 20 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DJVU

4.5 (80,157 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!