Công Cụ Chuyển Đổi DJVU

Chuyển đổi trực tuyến từ file djvu sang định dạng khác và từ định dạng khác sang djvu

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

djvu

Deja Vu

DjVu là một định dạng tập tin máy tính được thiết kế chủ yếu để lưu trữ tài liệu quét, đặc biệt là những loại có chứa một sự kết hợp của văn bản, hình vẽ, hình ảnh màu được lập chỉ mục, và hình ảnh. Nó sử dụng công nghệ như phân lớp hình ảnh của văn bản và nền / hình ảnh, tải tiến bộ, mã hóa số học, và nén lossy cho hình ảnh bitonal.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DJVU Chuyển đổi Đánh giá
1 DJVU sang PDF 4.7 29,563 phiếu bầu
2 DJVU sang DOC 4.4 10,991 phiếu bầu
3 DJVU sang FB2 4.4 3,851 phiếu bầu
4 DJVU sang EPUB 4.4 3,748 phiếu bầu
5 DJVU sang JPG 4.5 2,635 phiếu bầu
6 DJVU sang MOBI 4.4 1,618 phiếu bầu
7 DJVU sang DOCX 4.4 1,134 phiếu bầu
8 DJVU sang TXT 3.8 1,077 phiếu bầu
9 DJVU sang JPEG 4.6 200 phiếu bầu
10 DJVU sang AZW3 4.5 170 phiếu bầu
11 DJVU sang RTF 4.3 101 phiếu bầu
12 DJVU sang PNG 4.3 99 phiếu bầu
13 DJVU sang PDB 4.3 78 phiếu bầu
14 DJVU sang HTML 4.3 68 phiếu bầu
15 DJVU sang BMP 4.5 58 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DJVU Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DJVU 4.7 5,919 phiếu bầu
2 JPG sang DJVU 4.1 710 phiếu bầu
3 DOCX sang DJVU 4.8 486 phiếu bầu
4 DOC sang DJVU 4.7 367 phiếu bầu
5 FB2 sang DJVU 4.6 333 phiếu bầu
6 EPUB sang DJVU 4.6 258 phiếu bầu
7 PNG sang DJVU 3.8 166 phiếu bầu
8 RTF sang DJVU 4.8 83 phiếu bầu
9 HTML sang DJVU 4.9 77 phiếu bầu
10 JPEG sang DJVU 4.4 52 phiếu bầu
11 TXT sang DJVU 4.9 32 phiếu bầu
12 BMP sang DJVU 4.2 23 phiếu bầu
13 AZW3 sang DJVU 4.6 21 phiếu bầu
14 MOBI sang DJVU 4.6 19 phiếu bầu
15 TIFF sang DJVU 4.7 18 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DJVU

4.6 (64,318 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!