Công Cụ Chuyển Đổi DJVU Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file djvu sang định dạng khác và từ định dạng khác sang djvu

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

djvu

Deja Vu

DjVu là một định dạng tập tin máy tính được thiết kế chủ yếu để lưu trữ tài liệu quét, đặc biệt là những loại có chứa một sự kết hợp của văn bản, hình vẽ, hình ảnh màu được lập chỉ mục, và hình ảnh. Nó sử dụng công nghệ như phân lớp hình ảnh của văn bản và nền / hình ảnh, tải tiến bộ, mã hóa số học, và nén lossy cho hình ảnh bitonal.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DJVU Chuyển đổi Đánh giá
1 DJVU sang PDF 4.7 10,495 phiếu bầu
2 DJVU sang DOC 4.5 7,941 phiếu bầu
3 DJVU sang FB2 4.5 1,719 phiếu bầu
4 DJVU sang EPUB 4.6 1,416 phiếu bầu
5 DJVU sang DOCX 4.5 718 phiếu bầu
6 DJVU sang MOBI 4.6 681 phiếu bầu
7 DJVU sang JPG 4.7 664 phiếu bầu
8 DJVU sang TXT 4.0 490 phiếu bầu
9 DJVU sang JPEG 4.7 77 phiếu bầu
10 DJVU sang AZW3 4.9 69 phiếu bầu
11 DJVU sang RTF 4.5 63 phiếu bầu
12 DJVU sang BMP 4.7 39 phiếu bầu
13 DJVU sang HTML 4.6 29 phiếu bầu
14 DJVU sang PNG 4.2 27 phiếu bầu
15 DJVU sang LRF 4.7 15 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DJVU Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DJVU 4.8 1,997 phiếu bầu
2 JPG sang DJVU 4.7 206 phiếu bầu
3 DOCX sang DJVU 5.0 178 phiếu bầu
4 DOC sang DJVU 4.8 140 phiếu bầu
5 FB2 sang DJVU 4.8 115 phiếu bầu
6 EPUB sang DJVU 4.8 70 phiếu bầu
7 HTML sang DJVU 5.0 64 phiếu bầu
8 RTF sang DJVU 5.0 30 phiếu bầu
9 PNG sang DJVU 4.2 25 phiếu bầu
10 TIFF sang DJVU 5.0 14 phiếu bầu
11 TXT sang DJVU 5.0 10 phiếu bầu
12 JPEG sang DJVU 4.6 10 phiếu bầu
13 CDR sang DJVU 4.3 9 phiếu bầu
14 MOBI sang DJVU 4.9 7 phiếu bầu
15 AZW3 sang DJVU 4.6 7 phiếu bầu

Xem tất cả