Công Cụ Chuyển Đổi DJVU

Chuyển đổi trực tuyến từ file djvu sang định dạng khác và từ định dạng khác sang djvu

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

djvu

Deja Vu

DjVu là một định dạng tập tin máy tính được thiết kế chủ yếu để lưu trữ tài liệu quét, đặc biệt là những loại có chứa một sự kết hợp của văn bản, hình vẽ, hình ảnh màu được lập chỉ mục, và hình ảnh. Nó sử dụng công nghệ như phân lớp hình ảnh của văn bản và nền / hình ảnh, tải tiến bộ, mã hóa số học, và nén lossy cho hình ảnh bitonal.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DJVU Chuyển đổi Đánh giá
1 DJVU sang PDF 4.7 45,393 phiếu bầu
2 DJVU sang DOC 4.4 12,561 phiếu bầu
3 DJVU sang EPUB 4.3 5,838 phiếu bầu
4 DJVU sang FB2 4.3 5,709 phiếu bầu
5 DJVU sang JPG 4.5 3,515 phiếu bầu
6 DJVU sang MOBI 4.4 2,326 phiếu bầu
7 DJVU sang TXT 3.8 1,547 phiếu bầu
8 DJVU sang DOCX 4.3 1,504 phiếu bầu
9 DJVU sang JPEG 4.6 313 phiếu bầu
10 DJVU sang AZW3 4.5 263 phiếu bầu
11 DJVU sang PNG 4.4 191 phiếu bầu
12 DJVU sang PDB 4.3 178 phiếu bầu
13 DJVU sang RTF 4.3 131 phiếu bầu
14 DJVU sang HTML 4.2 111 phiếu bầu
15 DJVU sang BMP 4.3 81 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DJVU Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DJVU 4.7 9,215 phiếu bầu
2 JPG sang DJVU 4.1 1,093 phiếu bầu
3 DOCX sang DJVU 4.8 715 phiếu bầu
4 DOC sang DJVU 4.8 598 phiếu bầu
5 FB2 sang DJVU 4.5 536 phiếu bầu
6 EPUB sang DJVU 4.6 386 phiếu bầu
7 PNG sang DJVU 3.8 314 phiếu bầu
8 RTF sang DJVU 4.8 198 phiếu bầu
9 JPEG sang DJVU 4.2 110 phiếu bầu
10 HTML sang DJVU 4.8 87 phiếu bầu
11 TXT sang DJVU 4.8 66 phiếu bầu
12 AZW3 sang DJVU 4.5 35 phiếu bầu
13 BMP sang DJVU 4.5 33 phiếu bầu
14 MOBI sang DJVU 4.7 31 phiếu bầu
15 PPTX sang DJVU 4.8 25 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DJVU

4.5 (93,739 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!