Công Cụ Chuyển Đổi ODT

Chuyển đổi trực tuyến từ file odt sang định dạng khác và từ định dạng khác sang odt

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

odt

ODF Text Document

Một tập tin để lưu trữ văn bản được tạo ra sử dụng phần mềm miễn phí dựa trên OpenOffice. Nó được sử dụng để lưu trữ sách, báo cáo, ghi chú, và thông tin văn bản khác. Các tập tin có cấu trúc XML, được sử dụng như là một định dạng DOC thay thế và có một mã nguồn mở.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ ODT Chuyển đổi Đánh giá
1 ODT sang PDF 4.7 89,038 phiếu bầu
2 ODT sang DOC 4.7 57,170 phiếu bầu
3 ODT sang JPG 4.7 30,093 phiếu bầu
4 ODT sang DOCX 4.7 18,405 phiếu bầu
5 ODT sang JPEG 4.6 4,660 phiếu bầu
6 ODT sang PNG 4.4 2,431 phiếu bầu
7 ODT sang EPUB 4.6 1,830 phiếu bầu
8 ODT sang XLS 3.8 1,770 phiếu bầu
9 ODT sang TXT 4.5 1,282 phiếu bầu
10 ODT sang PPT 4.2 675 phiếu bầu
11 ODT sang RTF 4.7 590 phiếu bầu
12 ODT sang FB2 4.7 554 phiếu bầu
13 ODT sang HTML 4.4 539 phiếu bầu
14 ODT sang MOBI 4.8 511 phiếu bầu
15 ODT sang SVG 4.4 355 phiếu bầu
Chuyển đổi sang ODT Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang ODT 4.4 64,347 phiếu bầu
2 DOCX sang ODT 4.6 8,627 phiếu bầu
3 DOC sang ODT 4.7 3,851 phiếu bầu
4 JPG sang ODT 4.4 2,739 phiếu bầu
5 PNG sang ODT 4.3 1,011 phiếu bầu
6 EPUB sang ODT 4.7 879 phiếu bầu
7 XLSX sang ODT 4.2 791 phiếu bầu
8 PPTX sang ODT 4.3 633 phiếu bầu
9 RTF sang ODT 4.7 603 phiếu bầu
10 HTML sang ODT 3.9 358 phiếu bầu
11 JPEG sang ODT 4.3 347 phiếu bầu
12 XLS sang ODT 4.3 334 phiếu bầu
13 WPS sang ODT 4.5 270 phiếu bầu
14 ODP sang ODT 3.9 268 phiếu bầu
15 TXT sang ODT 4.6 250 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi ODT

4.6 (299,654 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!