Công Cụ Chuyển Đổi ODT Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file odt sang định dạng khác và từ định dạng khác sang odt

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

odt

ODF Text Document

Một tập tin để lưu trữ văn bản được tạo ra sử dụng phần mềm miễn phí dựa trên OpenOffice. Nó được sử dụng để lưu trữ sách, báo cáo, ghi chú, và thông tin văn bản khác. Các tập tin có cấu trúc XML, được sử dụng như là một định dạng DOC thay thế và có một mã nguồn mở.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ ODT Chuyển đổi Đánh giá
1 ODT sang DOC 4.7 22,998 phiếu bầu
2 ODT sang PDF 4.7 16,023 phiếu bầu
3 ODT sang JPG 4.7 9,816 phiếu bầu
4 ODT sang DOCX 4.7 5,134 phiếu bầu
5 ODT sang JPEG 4.6 959 phiếu bầu
6 ODT sang XLS 4.1 745 phiếu bầu
7 ODT sang PNG 4.5 604 phiếu bầu
8 ODT sang EPUB 4.7 450 phiếu bầu
9 ODT sang TXT 4.5 312 phiếu bầu
10 ODT sang PPT 4.3 243 phiếu bầu
11 ODT sang RTF 4.7 232 phiếu bầu
12 ODT sang MOBI 4.7 167 phiếu bầu
13 ODT sang FB2 4.7 160 phiếu bầu
14 ODT sang HTML 4.4 155 phiếu bầu
15 ODT sang CSV 4.4 125 phiếu bầu
Chuyển đổi sang ODT Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang ODT 4.5 16,350 phiếu bầu
2 DOCX sang ODT 4.6 3,003 phiếu bầu
3 DOC sang ODT 4.7 1,442 phiếu bầu
4 JPG sang ODT 4.3 580 phiếu bầu
5 PPTX sang ODT 4.4 218 phiếu bầu
6 RTF sang ODT 4.7 214 phiếu bầu
7 XLSX sang ODT 4.3 211 phiếu bầu
8 PNG sang ODT 4.3 207 phiếu bầu
9 EPUB sang ODT 4.7 168 phiếu bầu
10 HTML sang ODT 4.3 150 phiếu bầu
11 ODP sang ODT 4.2 128 phiếu bầu
12 XLS sang ODT 4.5 111 phiếu bầu
13 TXT sang ODT 4.6 95 phiếu bầu
14 WPS sang ODT 3.8 80 phiếu bầu
15 PPT sang ODT 4.6 61 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi ODT

4.7 (82,421 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!