Công Cụ Chuyển Đổi ODT Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file odt sang định dạng khác và từ định dạng khác sang odt

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

odt

ODF Text Document

Một tập tin để lưu trữ văn bản được tạo ra sử dụng phần mềm miễn phí dựa trên OpenOffice. Nó được sử dụng để lưu trữ sách, báo cáo, ghi chú, và thông tin văn bản khác. Các tập tin có cấu trúc XML, được sử dụng như là một định dạng DOC thay thế và có một mã nguồn mở.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ ODT Chuyển đổi Đánh giá
1 ODT sang DOC 4.7 14,376 phiếu bầu
2 ODT sang PDF 4.9 6,598 phiếu bầu
3 ODT sang JPG 4.9 4,215 phiếu bầu
4 ODT sang DOCX 4.8 2,614 phiếu bầu
5 ODT sang JPEG 4.9 458 phiếu bầu
6 ODT sang XLS 4.7 420 phiếu bầu
7 ODT sang PNG 4.9 304 phiếu bầu
8 ODT sang EPUB 4.7 178 phiếu bầu
9 ODT sang TXT 4.7 153 phiếu bầu
10 ODT sang RTF 4.8 121 phiếu bầu
11 ODT sang PPT 4.7 110 phiếu bầu
12 ODT sang HTML 4.8 78 phiếu bầu
13 ODT sang CSV 4.8 72 phiếu bầu
14 ODT sang XLSX 4.8 67 phiếu bầu
15 ODT sang FB2 4.8 63 phiếu bầu
Chuyển đổi sang ODT Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang ODT 4.9 5,515 phiếu bầu
2 DOCX sang ODT 4.8 1,658 phiếu bầu
3 DOC sang ODT 4.8 823 phiếu bầu
4 JPG sang ODT 5.0 160 phiếu bầu
5 PPTX sang ODT 4.7 130 phiếu bầu
6 RTF sang ODT 4.8 130 phiếu bầu
7 XLSX sang ODT 4.6 111 phiếu bầu
8 HTML sang ODT 4.9 89 phiếu bầu
9 ODP sang ODT 4.7 82 phiếu bầu
10 XLS sang ODT 4.5 70 phiếu bầu
11 PNG sang ODT 4.8 60 phiếu bầu
12 TXT sang ODT 4.8 49 phiếu bầu
13 EPUB sang ODT 4.7 49 phiếu bầu
14 WPS sang ODT 4.4 48 phiếu bầu
15 PPT sang ODT 4.7 39 phiếu bầu

Xem tất cả