Công Cụ Chuyển Đổi ODT Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file odt sang định dạng khác và từ định dạng khác sang odt

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 394,696,659 tập tin với tổng dung lượng là 5,633 TB

odt

ODF Text Document

Một tập tin để lưu trữ văn bản được tạo ra sử dụng phần mềm miễn phí dựa trên OpenOffice. Nó được sử dụng để lưu trữ sách, báo cáo, ghi chú, và thông tin văn bản khác. Các tập tin có cấu trúc XML, được sử dụng như là một định dạng DOC thay thế và có một mã nguồn mở.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ ODT Chuyển đổi Đánh giá
1 ODT sang DOC 4.7 18,405 phiếu bầu
2 ODT sang PDF 4.8 9,566 phiếu bầu
3 ODT sang JPG 4.8 6,571 phiếu bầu
4 ODT sang DOCX 4.8 3,534 phiếu bầu
5 ODT sang JPEG 4.7 669 phiếu bầu
6 ODT sang XLS 4.3 574 phiếu bầu
7 ODT sang PNG 4.7 419 phiếu bầu
8 ODT sang EPUB 4.7 315 phiếu bầu
9 ODT sang TXT 4.5 226 phiếu bầu
10 ODT sang PPT 4.4 177 phiếu bầu
11 ODT sang RTF 4.7 172 phiếu bầu
12 ODT sang FB2 4.6 123 phiếu bầu
13 ODT sang MOBI 4.7 119 phiếu bầu
14 ODT sang HTML 4.5 118 phiếu bầu
15 ODT sang CSV 4.4 100 phiếu bầu
Chuyển đổi sang ODT Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang ODT 4.6 9,125 phiếu bầu
2 DOCX sang ODT 4.7 2,177 phiếu bầu
3 DOC sang ODT 4.7 1,078 phiếu bầu
4 JPG sang ODT 4.5 285 phiếu bầu
5 PPTX sang ODT 4.5 183 phiếu bầu
6 RTF sang ODT 4.7 170 phiếu bầu
7 XLSX sang ODT 4.4 166 phiếu bầu
8 HTML sang ODT 4.6 116 phiếu bầu
9 EPUB sang ODT 4.6 105 phiếu bầu
10 ODP sang ODT 4.4 103 phiếu bầu
11 PNG sang ODT 4.6 100 phiếu bầu
12 XLS sang ODT 4.5 90 phiếu bầu
13 WPS sang ODT 3.8 66 phiếu bầu
14 TXT sang ODT 4.8 65 phiếu bầu
15 PPT sang ODT 4.6 56 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi ODT

4.7 (55,807 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!