Công Cụ Chuyển Đổi ODT

Chuyển đổi trực tuyến từ file odt sang định dạng khác và từ định dạng khác sang odt

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

odt

ODF Text Document

Một tập tin để lưu trữ văn bản được tạo ra sử dụng phần mềm miễn phí dựa trên OpenOffice. Nó được sử dụng để lưu trữ sách, báo cáo, ghi chú, và thông tin văn bản khác. Các tập tin có cấu trúc XML, được sử dụng như là một định dạng DOC thay thế và có một mã nguồn mở.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ ODT Chuyển đổi Đánh giá
1 ODT sang DOC 4.7 29,703 phiếu bầu
2 ODT sang PDF 4.7 27,808 phiếu bầu
3 ODT sang JPG 4.7 13,744 phiếu bầu
4 ODT sang DOCX 4.7 7,647 phiếu bầu
5 ODT sang JPEG 4.6 1,575 phiếu bầu
6 ODT sang XLS 4.0 973 phiếu bầu
7 ODT sang PNG 4.4 963 phiếu bầu
8 ODT sang EPUB 4.6 647 phiếu bầu
9 ODT sang TXT 4.5 485 phiếu bầu
10 ODT sang PPT 4.3 338 phiếu bầu
11 ODT sang RTF 4.7 310 phiếu bầu
12 ODT sang MOBI 4.7 253 phiếu bầu
13 ODT sang FB2 4.7 242 phiếu bầu
14 ODT sang HTML 4.5 224 phiếu bầu
15 ODT sang CSV 4.3 163 phiếu bầu
Chuyển đổi sang ODT Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang ODT 4.4 27,223 phiếu bầu
2 DOCX sang ODT 4.6 4,174 phiếu bầu
3 DOC sang ODT 4.7 1,848 phiếu bầu
4 JPG sang ODT 4.3 1,022 phiếu bầu
5 PNG sang ODT 4.2 346 phiếu bầu
6 XLSX sang ODT 4.2 336 phiếu bầu
7 PPTX sang ODT 4.3 301 phiếu bầu
8 RTF sang ODT 4.7 279 phiếu bầu
9 EPUB sang ODT 4.7 272 phiếu bầu
10 HTML sang ODT 4.2 195 phiếu bầu
11 ODP sang ODT 4.2 162 phiếu bầu
12 XLS sang ODT 4.4 161 phiếu bầu
13 TXT sang ODT 4.5 124 phiếu bầu
14 WPS sang ODT 3.9 102 phiếu bầu
15 JPEG sang ODT 3.9 94 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi ODT

4.6 (123,640 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!