Công Cụ Chuyển Đổi ODT

Chuyển đổi trực tuyến từ file odt sang định dạng khác và từ định dạng khác sang odt

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

odt

ODF Text Document

Một tập tin để lưu trữ văn bản được tạo ra sử dụng phần mềm miễn phí dựa trên OpenOffice. Nó được sử dụng để lưu trữ sách, báo cáo, ghi chú, và thông tin văn bản khác. Các tập tin có cấu trúc XML, được sử dụng như là một định dạng DOC thay thế và có một mã nguồn mở.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ ODT Chuyển đổi Đánh giá
1 ODT sang PDF 4.7 58,090 phiếu bầu
2 ODT sang DOC 4.7 43,851 phiếu bầu
3 ODT sang JPG 4.7 21,913 phiếu bầu
4 ODT sang DOCX 4.7 13,171 phiếu bầu
5 ODT sang JPEG 4.6 3,061 phiếu bầu
6 ODT sang PNG 4.3 1,695 phiếu bầu
7 ODT sang XLS 3.9 1,374 phiếu bầu
8 ODT sang EPUB 4.6 1,233 phiếu bầu
9 ODT sang TXT 4.5 891 phiếu bầu
10 ODT sang PPT 4.3 504 phiếu bầu
11 ODT sang RTF 4.7 451 phiếu bầu
12 ODT sang FB2 4.8 424 phiếu bầu
13 ODT sang MOBI 4.8 418 phiếu bầu
14 ODT sang HTML 4.4 380 phiếu bầu
15 ODT sang CSV 4.3 248 phiếu bầu
Chuyển đổi sang ODT Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang ODT 4.4 46,259 phiếu bầu
2 DOCX sang ODT 4.6 6,401 phiếu bầu
3 DOC sang ODT 4.6 2,859 phiếu bầu
4 JPG sang ODT 4.3 1,922 phiếu bầu
5 PNG sang ODT 4.2 653 phiếu bầu
6 EPUB sang ODT 4.7 628 phiếu bầu
7 XLSX sang ODT 4.2 582 phiếu bầu
8 PPTX sang ODT 4.3 480 phiếu bầu
9 RTF sang ODT 4.7 431 phiếu bầu
10 HTML sang ODT 4.0 275 phiếu bầu
11 XLS sang ODT 4.3 269 phiếu bầu
12 ODP sang ODT 4.0 232 phiếu bầu
13 JPEG sang ODT 4.2 213 phiếu bầu
14 WPS sang ODT 4.4 198 phiếu bầu
15 TXT sang ODT 4.6 192 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi ODT

4.6 (212,546 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!