Công Cụ Chuyển Đổi ODT

Chuyển đổi trực tuyến từ file odt sang định dạng khác và từ định dạng khác sang odt

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

odt

ODF Text Document

Một tập tin để lưu trữ văn bản được tạo ra sử dụng phần mềm miễn phí dựa trên OpenOffice. Nó được sử dụng để lưu trữ sách, báo cáo, ghi chú, và thông tin văn bản khác. Các tập tin có cấu trúc XML, được sử dụng như là một định dạng DOC thay thế và có một mã nguồn mở.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ ODT Chuyển đổi Đánh giá
1 ODT sang PDF 4.7 37,266 phiếu bầu
2 ODT sang DOC 4.7 34,376 phiếu bầu
3 ODT sang JPG 4.7 16,238 phiếu bầu
4 ODT sang DOCX 4.7 9,471 phiếu bầu
5 ODT sang JPEG 4.5 2,034 phiếu bầu
6 ODT sang PNG 4.4 1,201 phiếu bầu
7 ODT sang XLS 4.0 1,086 phiếu bầu
8 ODT sang EPUB 4.7 852 phiếu bầu
9 ODT sang TXT 4.5 603 phiếu bầu
10 ODT sang PPT 4.3 397 phiếu bầu
11 ODT sang RTF 4.7 355 phiếu bầu
12 ODT sang MOBI 4.7 315 phiếu bầu
13 ODT sang FB2 4.7 307 phiếu bầu
14 ODT sang HTML 4.4 277 phiếu bầu
15 ODT sang CSV 4.3 190 phiếu bầu
Chuyển đổi sang ODT Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang ODT 4.4 33,499 phiếu bầu
2 DOCX sang ODT 4.6 4,907 phiếu bầu
3 DOC sang ODT 4.6 2,155 phiếu bầu
4 JPG sang ODT 4.3 1,311 phiếu bầu
5 PNG sang ODT 4.2 449 phiếu bầu
6 XLSX sang ODT 4.2 407 phiếu bầu
7 EPUB sang ODT 4.7 372 phiếu bầu
8 PPTX sang ODT 4.3 363 phiếu bầu
9 RTF sang ODT 4.6 317 phiếu bầu
10 HTML sang ODT 4.1 228 phiếu bầu
11 XLS sang ODT 4.4 198 phiếu bầu
12 ODP sang ODT 4.1 192 phiếu bầu
13 TXT sang ODT 4.6 144 phiếu bầu
14 JPEG sang ODT 4.0 130 phiếu bầu
15 WPS sang ODT 4.1 121 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi ODT

4.6 (152,120 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!