Công Cụ Chuyển Đổi ODT

Chuyển đổi trực tuyến từ file odt sang định dạng khác và từ định dạng khác sang odt

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

odt

ODF Text Document

Một tập tin để lưu trữ văn bản được tạo ra sử dụng phần mềm miễn phí dựa trên OpenOffice. Nó được sử dụng để lưu trữ sách, báo cáo, ghi chú, và thông tin văn bản khác. Các tập tin có cấu trúc XML, được sử dụng như là một định dạng DOC thay thế và có một mã nguồn mở.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ ODT Chuyển đổi Đánh giá
1 ODT sang DOC 4.7 26,663 phiếu bầu
2 ODT sang PDF 4.7 21,854 phiếu bầu
3 ODT sang JPG 4.7 11,980 phiếu bầu
4 ODT sang DOCX 4.7 6,392 phiếu bầu
5 ODT sang JPEG 4.6 1,288 phiếu bầu
6 ODT sang XLS 4.0 879 phiếu bầu
7 ODT sang PNG 4.4 789 phiếu bầu
8 ODT sang EPUB 4.7 561 phiếu bầu
9 ODT sang TXT 4.5 409 phiếu bầu
10 ODT sang PPT 4.3 289 phiếu bầu
11 ODT sang RTF 4.7 277 phiếu bầu
12 ODT sang MOBI 4.7 208 phiếu bầu
13 ODT sang FB2 4.7 208 phiếu bầu
14 ODT sang HTML 4.5 196 phiếu bầu
15 ODT sang CSV 4.4 148 phiếu bầu
Chuyển đổi sang ODT Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang ODT 4.5 22,137 phiếu bầu
2 DOCX sang ODT 4.6 3,629 phiếu bầu
3 DOC sang ODT 4.6 1,640 phiếu bầu
4 JPG sang ODT 4.3 804 phiếu bầu
5 XLSX sang ODT 4.2 275 phiếu bầu
6 PNG sang ODT 4.3 273 phiếu bầu
7 PPTX sang ODT 4.3 258 phiếu bầu
8 RTF sang ODT 4.7 255 phiếu bầu
9 EPUB sang ODT 4.7 220 phiếu bầu
10 HTML sang ODT 4.2 174 phiếu bầu
11 XLS sang ODT 4.5 142 phiếu bầu
12 ODP sang ODT 4.2 142 phiếu bầu
13 TXT sang ODT 4.5 111 phiếu bầu
14 WPS sang ODT 3.8 91 phiếu bầu
15 JPEG sang ODT 3.9 71 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi ODT

4.6 (103,971 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!