Công Cụ Chuyển Đổi SXW Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file sxw sang định dạng khác và từ định dạng khác sang sxw

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

sxw

OpenOffice Writer 1.0

Định dạng tệp SXW ban đầu được tạo cho StarOffice Writer, ứng dụng xử lý văn bản cho bộ phần mềm StarOffice của Sun Microsystem. Các chương trình có thể mở các tệp SXW bao gồm StarOffice Writer và OpenOffice.org Writer. Để mở một tập tin SXW trong Microsoft Word, thường có thể bằng cách đổi tên nó như một tập tin DOC.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ SXW Chuyển đổi Đánh giá
1 SXW sang DOC 4.6 149 phiếu bầu
2 SXW sang PDF 4.9 86 phiếu bầu
3 SXW sang DOCX 4.8 37 phiếu bầu
4 SXW sang JPG 5.0 5 phiếu bầu
5 SXW sang JPEG 4.0 1 phiếu bầu
6 SXW sang ODT 5.0 1 phiếu bầu
7 SXW sang ABW
8 SXW sang DBK
9 SXW sang KWD
10 SXW sang AW
11 SXW sang DOT
12 SXW sang DOTX
13 SXW sang DOTM
14 SXW sang DOCM
15 SXW sang RTF
Chuyển đổi sang SXW Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang SXW 4.0 9 phiếu bầu
2 DOCX sang SXW 4.8 8 phiếu bầu
3 ODT sang SXW 5.0 3 phiếu bầu
4 HTML sang SXW 5.0 3 phiếu bầu
5 XLSX sang SXW 5.0 3 phiếu bầu
6 JPG sang SXW 5.0 2 phiếu bầu
7 XLS sang SXW 5.0 2 phiếu bầu
8 DOC sang SXW 5.0 2 phiếu bầu
9 TXT sang SXW 5.0 2 phiếu bầu
10 PNG sang SXW 5.0 1 phiếu bầu
11 ICO sang SXW 5.0 1 phiếu bầu
12 SVG sang SXW 5.0 1 phiếu bầu
13 ABW sang SXW
14 DBK sang SXW
15 KWD sang SXW

Xem tất cả