Công Cụ Chuyển Đổi SXW

Chuyển đổi trực tuyến từ file sxw sang định dạng khác và từ định dạng khác sang sxw

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

sxw

OpenOffice Writer 1.0

Định dạng tệp SXW ban đầu được tạo cho StarOffice Writer, ứng dụng xử lý văn bản cho bộ phần mềm StarOffice của Sun Microsystem. Các chương trình có thể mở các tệp SXW bao gồm StarOffice Writer và OpenOffice.org Writer. Để mở một tập tin SXW trong Microsoft Word, thường có thể bằng cách đổi tên nó như một tập tin DOC.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ SXW Chuyển đổi Đánh giá
1 SXW sang DOC 4.5 1,038 phiếu bầu
2 SXW sang PDF 4.7 323 phiếu bầu
3 SXW sang DOCX 4.6 306 phiếu bầu
4 SXW sang JPG 4.4 70 phiếu bầu
5 SXW sang ODT 4.5 22 phiếu bầu
6 SXW sang TXT 4.8 12 phiếu bầu
7 SXW sang JPEG 4.5 6 phiếu bầu
8 SXW sang BMP 3.8 5 phiếu bầu
9 SXW sang PDB 5.0 4 phiếu bầu
10 SXW sang RTF 5.0 2 phiếu bầu
11 SXW sang PSD 5.0 1 phiếu bầu
12 SXW sang PNG 5.0 1 phiếu bầu
13 SXW sang MOBI 5.0 1 phiếu bầu
14 SXW sang HTML 5.0 1 phiếu bầu
15 SXW sang EPUB 5.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang SXW Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang SXW 4.0 52 phiếu bầu
2 JPG sang SXW 4.6 44 phiếu bầu
3 PNG sang SXW 4.5 25 phiếu bầu
4 DOCX sang SXW 4.2 21 phiếu bầu
5 ODT sang SXW 4.6 9 phiếu bầu
6 XLSX sang SXW 4.3 7 phiếu bầu
7 JPEG sang SXW 4.2 6 phiếu bầu
8 DOC sang SXW 4.5 6 phiếu bầu
9 TXT sang SXW 4.8 4 phiếu bầu
10 HTML sang SXW 5.0 3 phiếu bầu
11 RTF sang SXW 3.8 2 phiếu bầu
12 XLS sang SXW 5.0 2 phiếu bầu
13 ICO sang SXW 4.5 2 phiếu bầu
14 WEBP sang SXW 5.0 1 phiếu bầu
15 TIFF sang SXW 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi SXW

4.6 (1,994 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!