Công Cụ Chuyển Đổi XLS (EXCEL) Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file xls sang định dạng khác và từ định dạng khác sang xls

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 393,426,547 tập tin với tổng dung lượng là 5,611 TB

xls

Microsoft Excel Worksheet Sheet (97-2003)

Định dạng XLS được sử dụng để tham khảo các tài liệu của chương trình Microsoft Excel. Tập tin này là một bảng tính. Tất cả các dữ liệu tài liệu phân phối và lưu trữ trong các tế bào. Mỗi tế bào có một địa chỉ duy nhất, được ký hiệu bằng chữ cái và chữ số Ả Rập. Các tế bào có thể chứa dữ liệu cố định, và các dữ liệu dưới dạng công thức, ràng buộc nhiều ô.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ XLS Chuyển đổi Đánh giá
1 XLS sang JPG 4.6 9,192 phiếu bầu
2 XLS sang CSV 4.7 8,412 phiếu bầu
3 XLS sang DOC 4.3 7,321 phiếu bầu
4 XLS sang XLSX 4.6 6,305 phiếu bầu
5 XLS sang PDF 4.6 3,143 phiếu bầu
6 XLS sang DOCX 4.2 714 phiếu bầu
7 XLS sang BMP 4.5 618 phiếu bầu
8 XLS sang JPEG 4.5 599 phiếu bầu
9 XLS sang TXT 4.5 521 phiếu bầu
10 XLS sang HTML 4.6 432 phiếu bầu
11 XLS sang PNG 4.4 311 phiếu bầu
12 XLS sang PPT 4.4 164 phiếu bầu
13 XLS sang TIFF 4.3 147 phiếu bầu
14 XLS sang ODT 4.5 90 phiếu bầu
15 XLS sang RTF 4.6 61 phiếu bầu
Chuyển đổi sang XLS Chuyển đổi Đánh giá
1 XLSX sang XLS 4.7 31,080 phiếu bầu
2 DOCX sang XLS 4.2 30,576 phiếu bầu
3 PDF sang XLS 4.4 23,149 phiếu bầu
4 DOC sang XLS 4.2 13,061 phiếu bầu
5 CSV sang XLS 4.8 10,389 phiếu bầu
6 RTF sang XLS 4.3 3,313 phiếu bầu
7 XPS sang XLS 4.5 2,405 phiếu bầu
8 HTML sang XLS 4.5 1,887 phiếu bầu
9 TXT sang XLS 4.5 1,791 phiếu bầu
10 ODT sang XLS 4.3 574 phiếu bầu
11 OXPS sang XLS 3.9 264 phiếu bầu
12 DOTX sang XLS 4.2 52 phiếu bầu
13 DOCM sang XLS 4.0 45 phiếu bầu
14 DOT sang XLS 4.6 41 phiếu bầu
15 EPUB sang XLS 4.3 20 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi XLS

4.5 (159,549 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!