XLS (EXCEL)

xls

Microsoft Excel Worksheet Sheet (97-2003)

Định dạng XLS được sử dụng để tham khảo các tài liệu của chương trình Microsoft Excel. Tập tin này là một bảng tính. Tất cả các dữ liệu tài liệu phân phối và lưu trữ trong các tế bào. Mỗi tế bào có một địa chỉ duy nhất, được ký hiệu bằng chữ cái và chữ số Ả Rập. Các tế bào có thể chứa dữ liệu cố định, và các dữ liệu dưới dạng công thức, ràng buộc nhiều ô.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ XLS Chuyển đổi Đánh giá
1 XLS sang DOC 4.1 15,014 phiếu bầu
2 XLS sang JPG 4.5 14,304 phiếu bầu
3 XLS sang CSV 4.7 12,037 phiếu bầu
4 XLS sang XLSX 4.6 11,194 phiếu bầu
5 XLS sang PDF 4.4 5,669 phiếu bầu
6 XLS sang DOCX 4.1 1,681 phiếu bầu
7 XLS sang TXT 4.4 1,080 phiếu bầu
8 XLS sang JPEG 4.4 993 phiếu bầu
9 XLS sang HTML 4.5 650 phiếu bầu
10 XLS sang BMP 4.5 643 phiếu bầu
11 XLS sang PNG 4.3 538 phiếu bầu
12 XLS sang PPT 4.3 340 phiếu bầu
13 XLS sang TIFF 4.2 240 phiếu bầu
14 XLS sang ODT 4.4 177 phiếu bầu
15 XLS sang RTF 4.5 137 phiếu bầu
16 XLS sang SVG 4.5 84 phiếu bầu
17 XLS sang PSD 4.3 73 phiếu bầu
18 XLS sang DOCM 4.6 55 phiếu bầu
19 XLS sang XPS 4.8 53 phiếu bầu
20 XLS sang GIF 4.5 50 phiếu bầu
21 XLS sang PDB 4.4 32 phiếu bầu
22 XLS sang PPTX 3.9 26 phiếu bầu
23 XLS sang MOBI 4.8 21 phiếu bầu
24 XLS sang EPUB 4.7 15 phiếu bầu
25 XLS sang DOTX 4.3 12 phiếu bầu
26 XLS sang FB2 4.2 9 phiếu bầu
27 XLS sang DOT 4.9 7 phiếu bầu
28 XLS sang MAP 4.4 7 phiếu bầu
29 XLS sang POT 3.8 6 phiếu bầu
30 XLS sang DJVU 5.0 6 phiếu bầu
31 XLS sang AZW3 5.0 5 phiếu bầu
32 XLS sang JP2 4.8 5 phiếu bầu
33 XLS sang EXR 4.2 5 phiếu bầu
34 XLS sang SIXEL 4.0 4 phiếu bầu
35 XLS sang PNM 4.0 4 phiếu bầu
36 XLS sang DDS 4.0 4 phiếu bầu
37 XLS sang PGM 4.0 4 phiếu bầu
38 XLS sang OXPS 4.7 3 phiếu bầu
39 XLS sang ICO 4.3 3 phiếu bầu
40 XLS sang ODP 5.0 3 phiếu bầu
41 XLS sang RAS 5.0 2 phiếu bầu
42 XLS sang CUR 3.8 2 phiếu bầu
43 XLS sang WBMP 5.0 2 phiếu bầu
44 XLS sang RGB 4.0 2 phiếu bầu
45 XLS sang FAX 5.0 2 phiếu bầu
46 XLS sang PBM 5.0 2 phiếu bầu
47 XLS sang ABW 3.8 2 phiếu bầu
48 XLS sang SXW 5.0 2 phiếu bầu
49 XLS sang JBG 5.0 2 phiếu bầu
50 XLS sang PPS 4.5 2 phiếu bầu
51 XLS sang JIF 5.0 1 phiếu bầu
52 XLS sang JPS 5.0 1 phiếu bầu
53 XLS sang AW 4.0 1 phiếu bầu
54 XLS sang HDR 4.0 1 phiếu bầu
55 XLS sang TGA 4.0 1 phiếu bầu
56 XLS sang PCX 5.0 1 phiếu bầu
57 XLS sang OTB 4.0 1 phiếu bầu
58 XLS sang PICT 5.0 1 phiếu bầu
59 XLS sang POTX 5.0 1 phiếu bầu
60 XLS sang SIX 5.0 1 phiếu bầu
61 XLS sang PPM
62 XLS sang WEBP
63 XLS sang FTS
64 XLS sang G3
65 XLS sang HRZ
66 XLS sang IPL
67 XLS sang MNG
68 XLS sang MTV
69 XLS sang PAL
70 XLS sang PALM
71 XLS sang PAM
72 XLS sang PCD
73 XLS sang PCT
74 XLS sang PFM
75 XLS sang PICON
76 XLS sang RGBA
77 XLS sang RGBO
78 XLS sang SGI
79 XLS sang SUN
80 XLS sang UYVY
81 XLS sang VIFF
82 XLS sang XBM
83 XLS sang XPM
84 XLS sang XV
85 XLS sang XWD
86 XLS sang YUV
87 XLS sang JBIG
88 XLS sang HEIC
89 XLS sang HEIF
90 XLS sang G4
91 XLS sang RGF
92 XLS sang VIPS
93 XLS sang JPE
94 XLS sang JFIF
95 XLS sang JFI
96 XLS sang PGX
97 XLS sang AVIF
98 XLS sang DOTM
99 XLS sang DBK
100 XLS sang KWD
101 XLS sang POTM
102 XLS sang PPSM
103 XLS sang PPSX
104 XLS sang PPTM
105 XLS sang LRF
106 XLS sang RB
107 XLS sang SNB
108 XLS sang TCR
Chuyển đổi sang XLS Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang XLS 3.8 57,412 phiếu bầu
2 XLSX sang XLS 4.7 45,655 phiếu bầu
3 PDF sang XLS 4.1 41,170 phiếu bầu
4 CSV sang XLS 4.7 22,774 phiếu bầu
5 DOC sang XLS 3.8 21,154 phiếu bầu
6 RTF sang XLS 3.9 4,928 phiếu bầu
7 XPS sang XLS 4.2 3,952 phiếu bầu
8 HTML sang XLS 4.1 3,620 phiếu bầu
9 TXT sang XLS 4.2 3,069 phiếu bầu
10 ODT sang XLS 4.0 1,021 phiếu bầu
11 OXPS sang XLS 3.8 902 phiếu bầu
12 DOTX sang XLS 4.1 84 phiếu bầu
13 DOCM sang XLS 3.8 79 phiếu bầu
14 DOT sang XLS 4.0 64 phiếu bầu
15 WPS sang XLS 4.2 38 phiếu bầu
16 EPUB sang XLS 4.5 31 phiếu bầu
17 PDB sang XLS 4.5 13 phiếu bầu
18 SNB sang XLS 4.7 10 phiếu bầu
19 DOTM sang XLS 4.5 8 phiếu bầu
20 FB2 sang XLS 3.8 5 phiếu bầu
21 AZW3 sang XLS 4.0 1 phiếu bầu
22 LRF sang XLS
23 MOBI sang XLS 5.0 1 phiếu bầu
24 RB sang XLS 4.0 1 phiếu bầu
25 TCR sang XLS