Công Cụ Chuyển Đổi PDF

Chuyển đổi trực tuyến từ file pdf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pdf

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

pdf

Portable Document Format

PDF là một định dạng tài liệu điện tử được thiết kế bởi Adobe Systems sử dụng một số ngôn ngữ có tính năng PostScript. Các chương trình chính thức để xem tài liệu ở định dạng này, Adobe Reader. Thông thường, PDF-file là một sự kết hợp của văn bản với raster và vector đồ họa và các hình thức văn bản, kịch bản được viết bằng JavaScript và các loại mặt hàng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PDF Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DOC 4.5 848,577 phiếu bầu
2 PDF sang JPG 4.8 511,454 phiếu bầu
3 PDF sang DOCX 4.5 372,177 phiếu bầu
4 PDF sang EPUB 4.5 135,782 phiếu bầu
5 PDF sang PNG 4.7 126,855 phiếu bầu
6 PDF sang JPEG 4.7 96,967 phiếu bầu
7 PDF sang MOBI 4.7 92,258 phiếu bầu
8 PDF sang XLS 4.0 70,574 phiếu bầu
9 PDF sang TXT 4.0 64,646 phiếu bầu
10 PDF sang ODT 4.4 60,905 phiếu bầu
11 PDF sang PPT 4.1 49,195 phiếu bầu
12 PDF sang XLSX 4.0 38,943 phiếu bầu
13 PDF sang SVG 4.5 37,724 phiếu bầu
14 PDF sang HTML 4.6 35,813 phiếu bầu
15 PDF sang FB2 4.4 28,920 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PDF Chuyển đổi Đánh giá
1 EPUB sang PDF 4.8 418,870 phiếu bầu
2 DOCX sang PDF 4.8 353,223 phiếu bầu
3 JPG sang PDF 4.8 177,940 phiếu bầu
4 DOC sang PDF 4.8 120,133 phiếu bầu
5 PPTX sang PDF 4.7 100,562 phiếu bầu
6 RTF sang PDF 4.8 92,295 phiếu bầu
7 ODT sang PDF 4.7 83,530 phiếu bầu
8 MOBI sang PDF 4.8 79,214 phiếu bầu
9 PNG sang PDF 4.8 75,691 phiếu bầu
10 HTML sang PDF 4.6 64,148 phiếu bầu
11 JPEG sang PDF 4.8 55,346 phiếu bầu
12 AZW3 sang PDF 4.7 52,811 phiếu bầu
13 DJVU sang PDF 4.7 46,236 phiếu bầu
14 FB2 sang PDF 4.6 44,795 phiếu bầu
15 JFIF sang PDF 4.7 38,180 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PDF

4.6 (5,144,072 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!