Công Cụ Chuyển Đổi PDF

Chuyển đổi trực tuyến từ file pdf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pdf

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

pdf

Portable Document Format

PDF là một định dạng tài liệu điện tử được thiết kế bởi Adobe Systems sử dụng một số ngôn ngữ có tính năng PostScript. Các chương trình chính thức để xem tài liệu ở định dạng này, Adobe Reader. Thông thường, PDF-file là một sự kết hợp của văn bản với raster và vector đồ họa và các hình thức văn bản, kịch bản được viết bằng JavaScript và các loại mặt hàng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PDF Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DOC 4.5 272,915 phiếu bầu
2 PDF sang JPG 4.7 188,691 phiếu bầu
3 PDF sang DOCX 4.5 140,774 phiếu bầu
4 PDF sang PNG 4.7 37,865 phiếu bầu
5 PDF sang XLS 4.1 35,361 phiếu bầu
6 PDF sang EPUB 4.5 34,057 phiếu bầu
7 PDF sang MOBI 4.7 32,852 phiếu bầu
8 PDF sang JPEG 4.7 25,623 phiếu bầu
9 PDF sang ODT 4.5 22,260 phiếu bầu
10 PDF sang PPT 4.1 21,035 phiếu bầu
11 PDF sang TXT 3.9 17,092 phiếu bầu
12 PDF sang HTML 4.7 14,727 phiếu bầu
13 PDF sang XLSX 4.1 14,713 phiếu bầu
14 PDF sang TIFF 4.8 13,246 phiếu bầu
15 PDF sang FB2 4.4 10,616 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PDF Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang PDF 4.8 143,969 phiếu bầu
2 EPUB sang PDF 4.8 125,776 phiếu bầu
3 JPG sang PDF 4.8 48,454 phiếu bầu
4 DOC sang PDF 4.8 46,909 phiếu bầu
5 PPTX sang PDF 4.7 41,067 phiếu bầu
6 RTF sang PDF 4.8 37,669 phiếu bầu
7 HTML sang PDF 4.8 33,944 phiếu bầu
8 CDR sang PDF 4.6 31,241 phiếu bầu
9 DJVU sang PDF 4.7 24,776 phiếu bầu
10 FB2 sang PDF 4.7 23,990 phiếu bầu
11 MOBI sang PDF 4.8 23,512 phiếu bầu
12 AZW3 sang PDF 4.7 23,084 phiếu bầu
13 ODT sang PDF 4.7 22,038 phiếu bầu
14 PNG sang PDF 4.8 20,422 phiếu bầu
15 XPS sang PDF 4.8 13,573 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PDF

4.6 (1,880,760 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!