Công Cụ Chuyển Đổi PDF

Chuyển đổi trực tuyến từ file pdf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pdf

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

pdf

Portable Document Format

PDF là một định dạng tài liệu điện tử được thiết kế bởi Adobe Systems sử dụng một số ngôn ngữ có tính năng PostScript. Các chương trình chính thức để xem tài liệu ở định dạng này, Adobe Reader. Thông thường, PDF-file là một sự kết hợp của văn bản với raster và vector đồ họa và các hình thức văn bản, kịch bản được viết bằng JavaScript và các loại mặt hàng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PDF Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DOC 4.5 397,551 phiếu bầu
2 PDF sang JPG 4.7 263,746 phiếu bầu
3 PDF sang DOCX 4.5 207,552 phiếu bầu
4 PDF sang PNG 4.7 59,459 phiếu bầu
5 PDF sang EPUB 4.5 54,700 phiếu bầu
6 PDF sang MOBI 4.7 51,769 phiếu bầu
7 PDF sang XLS 4.1 44,141 phiếu bầu
8 PDF sang JPEG 4.7 42,117 phiếu bầu
9 PDF sang ODT 4.4 33,366 phiếu bầu
10 PDF sang PPT 4.1 29,662 phiếu bầu
11 PDF sang TXT 3.9 28,510 phiếu bầu
12 PDF sang HTML 4.6 20,292 phiếu bầu
13 PDF sang XLSX 4.0 20,272 phiếu bầu
14 PDF sang TIFF 4.7 16,339 phiếu bầu
15 PDF sang SVG 4.5 16,029 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PDF Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang PDF 4.8 200,480 phiếu bầu
2 EPUB sang PDF 4.8 194,583 phiếu bầu
3 JPG sang PDF 4.8 76,903 phiếu bầu
4 DOC sang PDF 4.8 65,939 phiếu bầu
5 PPTX sang PDF 4.7 58,993 phiếu bầu
6 RTF sang PDF 4.8 51,616 phiếu bầu
7 HTML sang PDF 4.7 41,320 phiếu bầu
8 MOBI sang PDF 4.8 39,026 phiếu bầu
9 ODT sang PDF 4.7 37,075 phiếu bầu
10 PNG sang PDF 4.8 33,801 phiếu bầu
11 DJVU sang PDF 4.7 33,629 phiếu bầu
12 CDR sang PDF 4.6 31,944 phiếu bầu
13 AZW3 sang PDF 4.7 31,690 phiếu bầu
14 FB2 sang PDF 4.6 28,748 phiếu bầu
15 JPEG sang PDF 4.7 19,195 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PDF

4.6 (2,686,378 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!