Công Cụ Chuyển Đổi PDF Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file pdf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pdf

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

pdf

Portable Document Format

PDF là một định dạng tài liệu điện tử được thiết kế bởi Adobe Systems sử dụng một số ngôn ngữ có tính năng PostScript. Các chương trình chính thức để xem tài liệu ở định dạng này, Adobe Reader. Thông thường, PDF-file là một sự kết hợp của văn bản với raster và vector đồ họa và các hình thức văn bản, kịch bản được viết bằng JavaScript và các loại mặt hàng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PDF Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DOC 4.5 224,001 phiếu bầu
2 PDF sang JPG 4.7 159,504 phiếu bầu
3 PDF sang DOCX 4.5 114,228 phiếu bầu
4 PDF sang PNG 4.7 31,331 phiếu bầu
5 PDF sang XLS 4.2 31,073 phiếu bầu
6 PDF sang EPUB 4.5 27,427 phiếu bầu
7 PDF sang MOBI 4.7 26,322 phiếu bầu
8 PDF sang JPEG 4.7 19,718 phiếu bầu
9 PDF sang ODT 4.5 17,684 phiếu bầu
10 PDF sang PPT 4.2 16,714 phiếu bầu
11 PDF sang TXT 4.0 13,279 phiếu bầu
12 PDF sang HTML 4.7 12,460 phiếu bầu
13 PDF sang XLSX 4.1 12,332 phiếu bầu
14 PDF sang TIFF 4.8 12,155 phiếu bầu
15 PDF sang EPS 4.6 9,410 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PDF Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang PDF 4.8 119,620 phiếu bầu
2 EPUB sang PDF 4.8 104,421 phiếu bầu
3 DOC sang PDF 4.8 39,129 phiếu bầu
4 JPG sang PDF 4.8 38,240 phiếu bầu
5 RTF sang PDF 4.8 32,380 phiếu bầu
6 PPTX sang PDF 4.7 31,719 phiếu bầu
7 HTML sang PDF 4.8 31,540 phiếu bầu
8 CDR sang PDF 4.6 30,922 phiếu bầu
9 FB2 sang PDF 4.7 22,527 phiếu bầu
10 DJVU sang PDF 4.7 20,993 phiếu bầu
11 AZW3 sang PDF 4.7 19,840 phiếu bầu
12 MOBI sang PDF 4.8 18,389 phiếu bầu
13 ODT sang PDF 4.7 17,190 phiếu bầu
14 PNG sang PDF 4.8 15,733 phiếu bầu
15 TXT sang PDF 4.8 11,456 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PDF

4.7 (1,576,611 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!