Công Cụ Chuyển Đổi PDF

Chuyển đổi trực tuyến từ file pdf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pdf

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

pdf

Portable Document Format

PDF là một định dạng tài liệu điện tử được thiết kế bởi Adobe Systems sử dụng một số ngôn ngữ có tính năng PostScript. Các chương trình chính thức để xem tài liệu ở định dạng này, Adobe Reader. Thông thường, PDF-file là một sự kết hợp của văn bản với raster và vector đồ họa và các hình thức văn bản, kịch bản được viết bằng JavaScript và các loại mặt hàng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PDF Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DOC 4.5 549,302 phiếu bầu
2 PDF sang JPG 4.7 357,880 phiếu bầu
3 PDF sang DOCX 4.5 275,922 phiếu bầu
4 PDF sang PNG 4.7 85,069 phiếu bầu
5 PDF sang EPUB 4.5 84,894 phiếu bầu
6 PDF sang MOBI 4.7 72,767 phiếu bầu
7 PDF sang JPEG 4.7 62,066 phiếu bầu
8 PDF sang XLS 4.0 53,655 phiếu bầu
9 PDF sang ODT 4.4 44,556 phiếu bầu
10 PDF sang TXT 3.9 41,905 phiếu bầu
11 PDF sang PPT 4.1 37,818 phiếu bầu
12 PDF sang XLSX 4.0 27,472 phiếu bầu
13 PDF sang HTML 4.6 26,283 phiếu bầu
14 PDF sang SVG 4.5 23,902 phiếu bầu
15 PDF sang FB2 4.4 21,305 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PDF Chuyển đổi Đánh giá
1 EPUB sang PDF 4.8 297,042 phiếu bầu
2 DOCX sang PDF 4.8 259,393 phiếu bầu
3 JPG sang PDF 4.8 114,719 phiếu bầu
4 DOC sang PDF 4.8 86,871 phiếu bầu
5 PPTX sang PDF 4.7 74,860 phiếu bầu
6 RTF sang PDF 4.8 68,087 phiếu bầu
7 MOBI sang PDF 4.8 57,997 phiếu bầu
8 ODT sang PDF 4.7 55,195 phiếu bầu
9 HTML sang PDF 4.7 50,382 phiếu bầu
10 PNG sang PDF 4.8 49,849 phiếu bầu
11 AZW3 sang PDF 4.7 42,093 phiếu bầu
12 DJVU sang PDF 4.7 41,130 phiếu bầu
13 FB2 sang PDF 4.6 35,364 phiếu bầu
14 JPEG sang PDF 4.7 33,182 phiếu bầu
15 CDR sang PDF 4.5 32,651 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PDF

4.6 (3,649,323 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!