Công Cụ Chuyển Đổi PDF Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file pdf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pdf

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 389,265,176 tập tin với tổng dung lượng là 5,539 TB

pdf

Portable Document Format

PDF là một định dạng tài liệu điện tử được thiết kế bởi Adobe Systems sử dụng một số ngôn ngữ có tính năng PostScript. Các chương trình chính thức để xem tài liệu ở định dạng này, Adobe Reader. Thông thường, PDF-file là một sự kết hợp của văn bản với raster và vector đồ họa và các hình thức văn bản, kịch bản được viết bằng JavaScript và các loại mặt hàng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PDF Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DOC 4.6 138,413 phiếu bầu
2 PDF sang JPG 4.8 92,844 phiếu bầu
3 PDF sang DOCX 4.5 64,114 phiếu bầu
4 PDF sang XLS 4.4 22,950 phiếu bầu
5 PDF sang PNG 4.8 21,358 phiếu bầu
6 PDF sang MOBI 4.7 15,044 phiếu bầu
7 PDF sang EPUB 4.6 13,452 phiếu bầu
8 PDF sang JPEG 4.8 11,697 phiếu bầu
9 PDF sang TIFF 4.8 9,602 phiếu bầu
10 PDF sang PPT 4.3 9,204 phiếu bầu
11 PDF sang ODT 4.6 8,960 phiếu bầu
12 PDF sang HTML 4.8 8,429 phiếu bầu
13 PDF sang XLSX 4.3 8,148 phiếu bầu
14 PDF sang EPS 4.7 7,774 phiếu bầu
15 PDF sang TXT 4.3 6,663 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PDF Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang PDF 4.9 77,264 phiếu bầu
2 EPUB sang PDF 4.7 64,348 phiếu bầu
3 CDR sang PDF 4.6 30,214 phiếu bầu
4 HTML sang PDF 4.9 27,980 phiếu bầu
5 DOC sang PDF 4.8 25,591 phiếu bầu
6 RTF sang PDF 4.9 22,809 phiếu bầu
7 JPG sang PDF 4.8 21,888 phiếu bầu
8 PPTX sang PDF 4.7 19,331 phiếu bầu
9 FB2 sang PDF 4.8 18,820 phiếu bầu
10 DJVU sang PDF 4.7 15,913 phiếu bầu
11 AZW3 sang PDF 4.6 14,250 phiếu bầu
12 MOBI sang PDF 4.7 9,822 phiếu bầu
13 ODT sang PDF 4.8 9,426 phiếu bầu
14 PNG sang PDF 4.9 8,772 phiếu bầu
15 TXT sang PDF 4.8 8,079 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PDF

4.7 (1,034,408 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!