Công Cụ Chuyển Đổi PDF

Chuyển đổi trực tuyến từ file pdf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pdf

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

pdf

Portable Document Format

PDF là một định dạng tài liệu điện tử được thiết kế bởi Adobe Systems sử dụng một số ngôn ngữ có tính năng PostScript. Các chương trình chính thức để xem tài liệu ở định dạng này, Adobe Reader. Thông thường, PDF-file là một sự kết hợp của văn bản với raster và vector đồ họa và các hình thức văn bản, kịch bản được viết bằng JavaScript và các loại mặt hàng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PDF Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DOC 4.5 322,680 phiếu bầu
2 PDF sang JPG 4.7 217,005 phiếu bầu
3 PDF sang DOCX 4.5 168,099 phiếu bầu
4 PDF sang PNG 4.7 45,635 phiếu bầu
5 PDF sang EPUB 4.5 41,235 phiếu bầu
6 PDF sang MOBI 4.7 40,072 phiếu bầu
7 PDF sang XLS 4.1 39,079 phiếu bầu
8 PDF sang JPEG 4.7 31,769 phiếu bầu
9 PDF sang ODT 4.4 27,297 phiếu bầu
10 PDF sang PPT 4.1 24,789 phiếu bầu
11 PDF sang TXT 3.9 21,714 phiếu bầu
12 PDF sang HTML 4.6 17,049 phiếu bầu
13 PDF sang XLSX 4.0 16,839 phiếu bầu
14 PDF sang TIFF 4.7 14,447 phiếu bầu
15 PDF sang SVG 4.6 12,660 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PDF Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang PDF 4.8 166,956 phiếu bầu
2 EPUB sang PDF 4.8 150,741 phiếu bầu
3 JPG sang PDF 4.8 59,278 phiếu bầu
4 DOC sang PDF 4.8 54,588 phiếu bầu
5 PPTX sang PDF 4.7 49,078 phiếu bầu
6 RTF sang PDF 4.8 43,115 phiếu bầu
7 HTML sang PDF 4.8 36,942 phiếu bầu
8 CDR sang PDF 4.6 31,498 phiếu bầu
9 MOBI sang PDF 4.8 28,996 phiếu bầu
10 DJVU sang PDF 4.7 28,730 phiếu bầu
11 ODT sang PDF 4.7 27,891 phiếu bầu
12 AZW3 sang PDF 4.7 26,303 phiếu bầu
13 PNG sang PDF 4.8 25,859 phiếu bầu
14 FB2 sang PDF 4.7 25,637 phiếu bầu
15 XPS sang PDF 4.8 15,575 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PDF

4.6 (2,197,233 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!