Công Cụ Chuyển Đổi PDF Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file pdf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pdf

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

pdf

Portable Document Format

PDF là một định dạng tài liệu điện tử được thiết kế bởi Adobe Systems sử dụng một số ngôn ngữ có tính năng PostScript. Các chương trình chính thức để xem tài liệu ở định dạng này, Adobe Reader. Thông thường, PDF-file là một sự kết hợp của văn bản với raster và vector đồ họa và các hình thức văn bản, kịch bản được viết bằng JavaScript và các loại mặt hàng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PDF Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DOC 4.7 95,548 phiếu bầu
2 PDF sang JPG 4.9 53,533 phiếu bầu
3 PDF sang DOCX 4.6 29,201 phiếu bầu
4 PDF sang XLS 4.7 17,073 phiếu bầu
5 PDF sang PNG 4.9 15,984 phiếu bầu
6 PDF sang MOBI 4.8 8,564 phiếu bầu
7 PDF sang JPEG 4.9 8,003 phiếu bầu
8 PDF sang EPUB 4.8 7,631 phiếu bầu
9 PDF sang TIFF 4.9 7,604 phiếu bầu
10 PDF sang HTML 4.9 6,190 phiếu bầu
11 PDF sang EPS 4.8 5,921 phiếu bầu
12 PDF sang ODT 4.8 5,757 phiếu bầu
13 PDF sang XLSX 4.7 4,751 phiếu bầu
14 PDF sang BMP 4.9 4,647 phiếu bầu
15 PDF sang PPT 4.6 4,496 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PDF Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang PDF 4.9 59,955 phiếu bầu
2 EPUB sang PDF 4.8 38,901 phiếu bầu
3 CDR sang PDF 4.6 29,089 phiếu bầu
4 HTML sang PDF 5.0 25,906 phiếu bầu
5 DOC sang PDF 4.9 19,363 phiếu bầu
6 RTF sang PDF 4.9 17,031 phiếu bầu
7 FB2 sang PDF 4.9 14,922 phiếu bầu
8 JPG sang PDF 4.9 14,580 phiếu bầu
9 PPTX sang PDF 4.7 13,399 phiếu bầu
10 DJVU sang PDF 4.7 9,896 phiếu bầu
11 AZW3 sang PDF 4.7 9,836 phiếu bầu
12 ODT sang PDF 4.9 6,850 phiếu bầu
13 PNG sang PDF 4.9 6,390 phiếu bầu
14 TXT sang PDF 4.9 6,160 phiếu bầu
15 MOBI sang PDF 4.8 6,072 phiếu bầu

Xem tất cả