Công Cụ Chuyển Đổi PDF Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file pdf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pdf

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

pdf

Portable Document Format

PDF là một định dạng tài liệu điện tử được thiết kế bởi Adobe Systems sử dụng một số ngôn ngữ có tính năng PostScript. Các chương trình chính thức để xem tài liệu ở định dạng này, Adobe Reader. Thông thường, PDF-file là một sự kết hợp của văn bản với raster và vector đồ họa và các hình thức văn bản, kịch bản được viết bằng JavaScript và các loại mặt hàng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PDF Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DOC 4.7 91,809 phiếu bầu
2 PDF sang JPG 4.9 50,685 phiếu bầu
3 PDF sang DOCX 4.6 24,487 phiếu bầu
4 PDF sang XLS 4.7 16,306 phiếu bầu
5 PDF sang PNG 4.9 15,430 phiếu bầu
6 PDF sang MOBI 4.9 7,889 phiếu bầu
7 PDF sang JPEG 4.9 7,665 phiếu bầu
8 PDF sang TIFF 4.9 7,369 phiếu bầu
9 PDF sang EPUB 4.8 7,117 phiếu bầu
10 PDF sang HTML 4.9 5,970 phiếu bầu
11 PDF sang EPS 4.9 5,744 phiếu bầu
12 PDF sang ODT 4.9 5,515 phiếu bầu
13 PDF sang BMP 4.9 4,513 phiếu bầu
14 PDF sang XLSX 4.8 4,373 phiếu bầu
15 PDF sang SVG 4.9 4,113 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PDF Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang PDF 4.9 58,172 phiếu bầu
2 EPUB sang PDF 4.8 36,225 phiếu bầu
3 CDR sang PDF 4.6 28,960 phiếu bầu
4 HTML sang PDF 5.0 25,719 phiếu bầu
5 DOC sang PDF 4.9 18,682 phiếu bầu
6 RTF sang PDF 4.9 16,294 phiếu bầu
7 FB2 sang PDF 4.9 14,147 phiếu bầu
8 JPG sang PDF 4.9 13,867 phiếu bầu
9 PPTX sang PDF 4.7 12,863 phiếu bầu
10 DJVU sang PDF 4.8 9,084 phiếu bầu
11 AZW3 sang PDF 4.7 9,075 phiếu bầu
12 ODT sang PDF 4.9 6,598 phiếu bầu
13 PNG sang PDF 4.9 6,174 phiếu bầu
14 TXT sang PDF 4.9 5,975 phiếu bầu
15 MOBI sang PDF 4.9 5,724 phiếu bầu

Xem tất cả