PDF

pdf

Portable Document Format

PDF là một định dạng tài liệu điện tử được thiết kế bởi Adobe Systems sử dụng một số ngôn ngữ có tính năng PostScript. Các chương trình chính thức để xem tài liệu ở định dạng này, Adobe Reader. Thông thường, PDF-file là một sự kết hợp của văn bản với raster và vector đồ họa và các hình thức văn bản, kịch bản được viết bằng JavaScript và các loại mặt hàng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PDF Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DOC 4.5 553,894 phiếu bầu
2 PDF sang JPG 4.7 360,119 phiếu bầu
3 PDF sang DOCX 4.5 277,474 phiếu bầu
4 PDF sang PNG 4.7 85,735 phiếu bầu
5 PDF sang EPUB 4.5 85,557 phiếu bầu
6 PDF sang MOBI 4.7 73,106 phiếu bầu
7 PDF sang JPEG 4.7 62,481 phiếu bầu
8 PDF sang XLS 4.0 53,866 phiếu bầu
9 PDF sang ODT 4.4 44,792 phiếu bầu
10 PDF sang TXT 3.9 42,174 phiếu bầu
11 PDF sang PPT 4.1 38,002 phiếu bầu
12 PDF sang XLSX 4.0 27,656 phiếu bầu
13 PDF sang HTML 4.6 26,427 phiếu bầu
14 PDF sang SVG 4.5 24,113 phiếu bầu
15 PDF sang FB2 4.4 21,436 phiếu bầu
16 PDF sang TIFF 4.7 19,460 phiếu bầu
17 PDF sang PPTX 3.9 16,815 phiếu bầu
18 PDF sang CSV 4.3 15,677 phiếu bầu
19 PDF sang EPS 4.5 15,498 phiếu bầu
20 PDF sang PSD 4.5 13,734 phiếu bầu
21 PDF sang BMP 4.7 12,614 phiếu bầu
22 PDF sang AZW3 4.6 9,597 phiếu bầu
23 PDF sang DJVU 4.7 8,345 phiếu bầu
24 PDF sang GIF 4.6 7,634 phiếu bầu
25 PDF sang RTF 4.5 7,293 phiếu bầu
26 PDF sang DOCM 4.5 5,300 phiếu bầu
27 PDF sang PS 4.4 2,873 phiếu bầu
28 PDF sang XPS 4.4 1,482 phiếu bầu
29 PDF sang DOTX 4.6 1,342 phiếu bầu
30 PDF sang ODP 3.9 1,039 phiếu bầu
31 PDF sang PDB 4.4 952 phiếu bầu
32 PDF sang ICO 4.7 855 phiếu bầu
33 PDF sang RGB 4.5 667 phiếu bầu
34 PDF sang DOT 4.5 633 phiếu bầu
35 PDF sang PPS 4.1 482 phiếu bầu
36 PDF sang HDR 4.2 365 phiếu bầu
37 PDF sang WEBP 4.6 333 phiếu bầu
38 PDF sang PPSX 4.0 312 phiếu bầu
39 PDF sang PPM 4.5 275 phiếu bầu
40 PDF sang SGI 4.8 225 phiếu bầu
41 PDF sang MAP 4.4 208 phiếu bầu
42 PDF sang PGM 4.4 192 phiếu bầu
43 PDF sang PPTM 4.3 189 phiếu bầu
44 PDF sang LRF 4.4 174 phiếu bầu
45 PDF sang DDS 4.5 139 phiếu bầu
46 PDF sang OXPS 4.3 136 phiếu bầu
47 PDF sang HEIC 3.8 129 phiếu bầu
48 PDF sang JFIF 4.5 127 phiếu bầu
49 PDF sang JBG 4.4 117 phiếu bầu
50 PDF sang TCR 4.5 115 phiếu bầu
51 PDF sang ABW 4.3 110 phiếu bầu
52 PDF sang POT 4.2 99 phiếu bầu
53 PDF sang EXR 4.7 96 phiếu bầu
54 PDF sang POTX 4.2 92 phiếu bầu
55 PDF sang PCX 4.6 81 phiếu bầu
56 PDF sang RB 4.1 75 phiếu bầu
57 PDF sang DBK 4.4 72 phiếu bầu
58 PDF sang SNB 4.4 68 phiếu bầu
59 PDF sang FAX 4.6 66 phiếu bầu
60 PDF sang PPSM 4.0 58 phiếu bầu
61 PDF sang PBM 4.4 57 phiếu bầu
62 PDF sang JP2 4.7 55 phiếu bầu
63 PDF sang DOTM 4.4 54 phiếu bầu
64 PDF sang AW 4.6 54 phiếu bầu
65 PDF sang TGA 4.5 52 phiếu bầu
66 PDF sang JPE 4.5 51 phiếu bầu
67 PDF sang CUR 4.6 51 phiếu bầu
68 PDF sang XWD 4.6 43 phiếu bầu
69 PDF sang SXW 3.9 38 phiếu bầu
70 PDF sang PICT 4.4 35 phiếu bầu
71 PDF sang PCD 4.4 33 phiếu bầu
72 PDF sang WBMP 4.4 31 phiếu bầu
73 PDF sang JPS 4.1 29 phiếu bầu
74 PDF sang KWD 4.5 28 phiếu bầu
75 PDF sang JIF 4.8 26 phiếu bầu
76 PDF sang POTM 3.8 25 phiếu bầu
77 PDF sang SIXEL 4.5 21 phiếu bầu
78 PDF sang XBM 4.8 19 phiếu bầu
79 PDF sang OTB 4.4 18 phiếu bầu
80 PDF sang RAS 4.1 16 phiếu bầu
81 PDF sang PFM 5.0 15 phiếu bầu
82 PDF sang IPL 4.4 14 phiếu bầu
83 PDF sang PAL 4.8 14 phiếu bầu
84 PDF sang HEIF 3.9 13 phiếu bầu
85 PDF sang XPM 4.9 12 phiếu bầu
86 PDF sang G3 4.2 11 phiếu bầu
87 PDF sang SIX 4.9 10 phiếu bầu
88 PDF sang AVIF 4.6 10 phiếu bầu
89 PDF sang PCT 4.6 9 phiếu bầu
90 PDF sang SUN 4.3 9 phiếu bầu
91 PDF sang JFI 4.6 8 phiếu bầu
92 PDF sang PGX 4.9 7 phiếu bầu
93 PDF sang G4 4.2 6 phiếu bầu
94 PDF sang PALM 4.0 6 phiếu bầu
95 PDF sang MTV 5.0 6 phiếu bầu
96 PDF sang YUV 4.3 6 phiếu bầu
97 PDF sang PNM 4.2 5 phiếu bầu
98 PDF sang VIPS 3.8 4 phiếu bầu
99 PDF sang FTS 4.3 4 phiếu bầu
100 PDF sang RGBA 5.0 4 phiếu bầu
101 PDF sang MNG 3.8 3 phiếu bầu
102 PDF sang JBIG 4.7 3 phiếu bầu
103 PDF sang RGF 5.0 2 phiếu bầu
104 PDF sang HRZ 5.0 2 phiếu bầu
105 PDF sang PAM 5.0 2 phiếu bầu
106 PDF sang RGBO 5.0 1 phiếu bầu
107 PDF sang PICON 5.0 1 phiếu bầu
108 PDF sang XV 5.0 1 phiếu bầu
109 PDF sang UYVY
110 PDF sang VIFF
Chuyển đổi sang PDF Chuyển đổi Đánh giá
1 EPUB sang PDF 4.8 298,644 phiếu bầu
2 DOCX sang PDF 4.8 260,841 phiếu bầu
3 JPG sang PDF 4.8 115,660 phiếu bầu
4 DOC sang PDF 4.8 87,350 phiếu bầu
5 PPTX sang PDF 4.7 75,245 phiếu bầu
6 RTF sang PDF 4.8 68,477 phiếu bầu
7 MOBI sang PDF 4.8 58,259 phiếu bầu
8 ODT sang PDF 4.7 55,637 phiếu bầu
9 HTML sang PDF 4.7 50,578 phiếu bầu
10 PNG sang PDF 4.8 50,214 phiếu bầu
11 AZW3 sang PDF 4.7 42,231 phiếu bầu
12 DJVU sang PDF 4.7 41,248 phiếu bầu
13 FB2 sang PDF 4.6 35,470 phiếu bầu
14 JPEG sang PDF 4.7 33,484 phiếu bầu
15 CDR sang PDF 4.5 32,672 phiếu bầu
16 TXT sang PDF 4.7 25,210 phiếu bầu
17 JFIF sang PDF 4.7 23,529 phiếu bầu
18 XLSX sang PDF 4.4 22,598 phiếu bầu
19 XPS sang PDF 4.8 22,577 phiếu bầu
20 BMP sang PDF 4.8 20,368 phiếu bầu
21 HEIC sang PDF 4.5 17,598 phiếu bầu
22 AI sang PDF 4.5 16,850 phiếu bầu
23 PSD sang PDF 4.7 15,976 phiếu bầu
24 PPT sang PDF 4.8 14,550 phiếu bầu
25 OXPS sang PDF 4.7 11,539 phiếu bầu
26 EPS sang PDF 4.7 11,445 phiếu bầu
27 PPSX sang PDF 4.8 8,670 phiếu bầu
28 DXF sang PDF 4.0 8,203 phiếu bầu
29 XLS sang PDF 4.4 8,087 phiếu bầu
30 SVG sang PDF 4.5 8,044 phiếu bầu
31 CSV sang PDF 4.5 6,959 phiếu bầu
32 TIFF sang PDF 4.8 6,647 phiếu bầu
33 ODP sang PDF 4.5 5,667 phiếu bầu
34 WEBP sang PDF 4.8 4,521 phiếu bầu
35 GIF sang PDF 4.7 3,095 phiếu bầu
36 PPTM sang PDF 4.7 2,723 phiếu bầu
37 PS sang PDF 3.8 2,455 phiếu bầu
38 PPS sang PDF 4.7 2,039 phiếu bầu
39 PLT sang PDF 4.4 1,967 phiếu bầu
40 EMF sang PDF 4.5 1,826 phiếu bầu
41 SNB sang PDF 4.5 1,795 phiếu bầu
42 WPS sang PDF 4.4 1,500 phiếu bầu
43 XCF sang PDF 4.4 1,363 phiếu bầu
44 DOCM sang PDF 4.7 1,005 phiếu bầu
45 DOTX sang PDF 4.8 765 phiếu bầu
46 ABW sang PDF 4.4 762 phiếu bầu
47 JP2 sang PDF 4.5 669 phiếu bầu
48 DCM sang PDF 4.7 630 phiếu bầu
49 DST sang PDF 4.6 627 phiếu bầu
50 DBK sang PDF 3.8 618 phiếu bầu
51 DOT sang PDF 4.6 559 phiếu bầu
52 PPSM sang PDF 4.7 533 phiếu bầu
53 WMF sang PDF 4.5 381 phiếu bầu
54 PDB sang PDF 4.6 320 phiếu bầu
55 PNM sang PDF 4.7 260 phiếu bầu
56 SXW sang PDF 4.7 260 phiếu bầu
57 FIG sang PDF 4.5 209 phiếu bầu
58 LRF sang PDF 4.8 198 phiếu bầu
59 AVIF sang PDF 4.8 185 phiếu bầu
60 CR2 sang PDF 4.6 178 phiếu bầu
61 MNG sang PDF 4.7 142 phiếu bầu
62 EXP sang PDF 4.4 137 phiếu bầu
63 CMX sang PDF 4.3 128 phiếu bầu
64 HEIF sang PDF 4.3 124 phiếu bầu
65 EXR sang PDF 4.3 116 phiếu bầu
66 NEF sang PDF 4.5 113 phiếu bầu
67 POTX sang PDF 4.8 113 phiếu bầu
68 CGM sang PDF 3.9 109 phiếu bầu
69 PES sang PDF 4.7 103 phiếu bầu
70 PCX sang PDF 4.4 96 phiếu bầu
71 FAX sang PDF 4.7 96 phiếu bầu
72 JPE sang PDF 4.7 94 phiếu bầu
73 HDR sang PDF 4.4 85 phiếu bầu
74 PPM sang PDF 4.5 83 phiếu bầu
75 POT sang PDF 4.8 71 phiếu bầu
76 TGA sang PDF 4.6 58 phiếu bầu
77 DNG sang PDF 4.4 53 phiếu bầu
78 DDS sang PDF 4.8 52 phiếu bầu
79 ICO sang PDF 4.7 48 phiếu bầu
80 ARW sang PDF 4.7 42 phiếu bầu
81 RAS sang PDF 4.8 38 phiếu bầu
82 DOTM sang PDF 4.8 29 phiếu bầu
83 RB sang PDF 4.8 27 phiếu bầu
84 MAP sang PDF 4.3 27 phiếu bầu
85 XWD sang PDF 4.7 26 phiếu bầu
86 PBM sang PDF 5.0 25 phiếu bầu
87 CDT sang PDF 4.5 25 phiếu bầu
88 PGM sang PDF 4.6 22 phiếu bầu
89 RAF sang PDF 4.2 21 phiếu bầu
90 JIF sang PDF 4.9 17 phiếu bầu
91 GV sang PDF 3.8 16 phiếu bầu
92 WPG sang PDF 3.8 15 phiếu bầu
93 JBG sang PDF 4.9 14 phiếu bầu
94 JPS sang PDF 4.8 12 phiếu bầu
95 PCT sang PDF 4.9 12 phiếu bầu
96 CUR sang PDF 4.9 12 phiếu bầu
97 SRF sang PDF 4.7 12 phiếu bầu
98 POTM sang PDF 5.0 12 phiếu bầu
99 ORF sang PDF 4.0 9 phiếu bầu
100 PCD sang PDF 4.8 9 phiếu bầu
101 RGF sang PDF 3.8 8 phiếu bầu
102 JFI sang PDF 4.8 8 phiếu bầu
103 G4 sang PDF 5.0 7 phiếu bầu
104 DCR sang PDF 4.6 7 phiếu bầu
105 XPM sang PDF 3.8 6 phiếu bầu
106 AFF sang PDF 4.7 6 phiếu bầu
107 PCS sang PDF 4.7 6 phiếu bầu
108 FTS sang PDF 4.6 5 phiếu bầu
109 RW2 sang PDF 5.0 5 phiếu bầu
110 TCR sang PDF 5.0 4 phiếu bầu
111 SCT sang PDF 4.8 4 phiếu bầu
112 SGI sang PDF 5.0 4 phiếu bầu
113 KWD sang PDF 5.0 3 phiếu bầu
114 AW sang PDF 3.8 3 phiếu bầu
115 3FR sang PDF
116 CRW sang PDF 4.7 3 phiếu bầu
117 ERF sang PDF 4.0 1 phiếu bầu
118 G3 sang PDF 5.0 1 phiếu bầu
119 HRZ sang PDF
120 IIQ sang PDF
121 IPL sang PDF 4.0 1 phiếu bầu
122 JBIG sang PDF 3.0 1 phiếu bầu
123 JNX sang PDF 5.0 1 phiếu bầu
124 K25 sang PDF
125 KDC sang PDF 5.0 1 phiếu bầu
126 MAC sang PDF 4.0 1 phiếu bầu
127 MEF sang PDF 4.5 2 phiếu bầu
128 MRW sang PDF 3.0 1 phiếu bầu
129 MTV sang PDF
130 NRW sang PDF 3.8 3 phiếu bầu
131 OTB sang PDF
132 PAL sang PDF 4.0 1 phiếu bầu
133 PALM sang PDF
134 PAM sang PDF 4.0 1 phiếu bầu
135 PEF sang PDF 4.3 3 phiếu bầu
136 PFM sang PDF 4.7 3 phiếu bầu
137 PGX sang PDF 4.0 1 phiếu bầu
138 PICON sang PDF
139 PICT sang PDF 3.8 2 phiếu bầu
140 PIX sang PDF 4.0 1 phiếu bầu
141 PLASMA sang PDF
142 PWP sang PDF 3.8 2 phiếu bầu
143 RGB sang PDF 4.0 1 phiếu bầu
144 RGBA sang PDF
145 RGBO sang PDF
146 RLA sang PDF 4.5 2 phiếu bầu
147 RLE sang PDF
148 SFW sang PDF 4.7 3 phiếu bầu
149 SIX sang PDF
150 SIXEL sang PDF
151 SR2 sang PDF
152 SUN sang PDF 5.0 1 phiếu bầu
153 TIM sang PDF
154 TM2 sang PDF
155 UYVY sang PDF
156 VIFF sang PDF
157 VIPS sang PDF
158 WBMP sang PDF 5.0 2 phiếu bầu
159 WMZ sang PDF 4.0 1 phiếu bầu
160 X3F sang PDF
161 XBM sang PDF
162 XC sang PDF 4.5 2 phiếu bầu
163 XV sang PDF 4.0 1 phiếu bầu
164 YUV sang PDF
165 CCX sang PDF 5.0 1 phiếu bầu
166 SK sang PDF 5.0 1 phiếu bầu
167 SK1 sang PDF 5.0 2 phiếu bầu