PDF

pdf

Portable Document Format

PDF là một định dạng tài liệu điện tử được thiết kế bởi Adobe Systems sử dụng một số ngôn ngữ có tính năng PostScript. Các chương trình chính thức để xem tài liệu ở định dạng này, Adobe Reader. Thông thường, PDF-file là một sự kết hợp của văn bản với raster và vector đồ họa và các hình thức văn bản, kịch bản được viết bằng JavaScript và các loại mặt hàng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PDF Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DOC 4.5 795,223 phiếu bầu
2 PDF sang JPG 4.8 485,022 phiếu bầu
3 PDF sang DOCX 4.5 355,482 phiếu bầu
4 PDF sang EPUB 4.5 126,486 phiếu bầu
5 PDF sang PNG 4.7 120,101 phiếu bầu
6 PDF sang JPEG 4.7 90,560 phiếu bầu
7 PDF sang MOBI 4.7 89,104 phiếu bầu
8 PDF sang XLS 4.0 67,404 phiếu bầu
9 PDF sang TXT 4.0 60,423 phiếu bầu
10 PDF sang ODT 4.4 57,889 phiếu bầu
11 PDF sang PPT 4.1 47,338 phiếu bầu
12 PDF sang XLSX 4.0 36,994 phiếu bầu
13 PDF sang SVG 4.5 35,134 phiếu bầu
14 PDF sang HTML 4.6 34,305 phiếu bầu
15 PDF sang FB2 4.4 27,607 phiếu bầu
16 PDF sang TIFF 4.7 22,635 phiếu bầu
17 PDF sang CSV 4.3 21,522 phiếu bầu
18 PDF sang PPTX 3.9 21,248 phiếu bầu
19 PDF sang EPS 4.4 18,681 phiếu bầu
20 PDF sang PSD 4.5 16,857 phiếu bầu
21 PDF sang BMP 4.7 15,660 phiếu bầu
22 PDF sang AZW3 4.6 13,045 phiếu bầu
23 PDF sang GIF 4.6 9,635 phiếu bầu
24 PDF sang RTF 4.5 9,514 phiếu bầu
25 PDF sang DJVU 4.7 9,282 phiếu bầu
26 PDF sang DOCM 4.6 8,164 phiếu bầu
27 PDF sang PS 4.4 3,701 phiếu bầu
28 PDF sang DOTX 4.6 1,838 phiếu bầu
29 PDF sang XPS 4.4 1,833 phiếu bầu
30 PDF sang PDB 4.4 1,416 phiếu bầu
31 PDF sang ODP 3.9 1,302 phiếu bầu
32 PDF sang ICO 4.6 1,212 phiếu bầu
33 PDF sang RGB 4.5 909 phiếu bầu
34 PDF sang SGI 4.7 873 phiếu bầu
35 PDF sang DOT 4.5 870 phiếu bầu
36 PDF sang WEBP 4.7 686 phiếu bầu
37 PDF sang PPS 4.2 643 phiếu bầu
38 PDF sang HDR 4.2 560 phiếu bầu
39 PDF sang PPSX 4.1 404 phiếu bầu
40 PDF sang MAP 4.2 369 phiếu bầu
41 PDF sang PPM 4.5 288 phiếu bầu
42 PDF sang LRF 4.4 251 phiếu bầu
43 PDF sang PPTM 4.3 242 phiếu bầu
44 PDF sang DDS 4.5 239 phiếu bầu
45 PDF sang PGM 4.4 204 phiếu bầu
46 PDF sang HEIC 3.8 204 phiếu bầu
47 PDF sang JFIF 4.5 200 phiếu bầu
48 PDF sang OXPS 4.3 168 phiếu bầu
49 PDF sang TCR 4.4 152 phiếu bầu
50 PDF sang EXR 4.7 148 phiếu bầu
51 PDF sang JBG 4.4 147 phiếu bầu
52 PDF sang POT 4.3 140 phiếu bầu
53 PDF sang ABW 4.3 139 phiếu bầu
54 PDF sang POTX 4.1 121 phiếu bầu
55 PDF sang PCX 4.5 101 phiếu bầu
56 PDF sang RB 4.1 100 phiếu bầu
57 PDF sang DBK 4.4 94 phiếu bầu
58 PDF sang SNB 4.2 94 phiếu bầu
59 PDF sang JPE 4.6 87 phiếu bầu
60 PDF sang CUR 4.5 83 phiếu bầu
61 PDF sang PPSM 4.1 82 phiếu bầu
62 PDF sang FAX 4.5 82 phiếu bầu
63 PDF sang DOTM 4.3 79 phiếu bầu
64 PDF sang AW 4.6 72 phiếu bầu
65 PDF sang JP2 4.6 70 phiếu bầu
66 PDF sang TGA 4.5 67 phiếu bầu
67 PDF sang PBM 4.4 59 phiếu bầu
68 PDF sang XWD 4.5 57 phiếu bầu
69 PDF sang SXW 4.0 52 phiếu bầu
70 PDF sang POTM 4.3 49 phiếu bầu
71 PDF sang JIF 4.8 46 phiếu bầu
72 PDF sang WBMP 4.3 43 phiếu bầu
73 PDF sang PICT 4.3 43 phiếu bầu
74 PDF sang PCD 4.3 40 phiếu bầu
75 PDF sang KWD 4.4 38 phiếu bầu
76 PDF sang JPS 4.3 36 phiếu bầu
77 PDF sang SIXEL 4.4 36 phiếu bầu
78 PDF sang OTB 4.4 25 phiếu bầu
79 PDF sang IPL 4.4 24 phiếu bầu
80 PDF sang XBM 4.7 24 phiếu bầu
81 PDF sang RAS 4.1 22 phiếu bầu
82 PDF sang HEIF 4.0 21 phiếu bầu
83 PDF sang AVIF 4.6 20 phiếu bầu
84 PDF sang PFM 4.7 19 phiếu bầu
85 PDF sang PAL 4.8 18 phiếu bầu
86 PDF sang G3 4.2 16 phiếu bầu
87 PDF sang XPM 4.9 16 phiếu bầu
88 PDF sang SIX 4.6 14 phiếu bầu
89 PDF sang PGX 4.9 13 phiếu bầu
90 PDF sang PCT 4.7 13 phiếu bầu
91 PDF sang SUN 4.3 12 phiếu bầu
92 PDF sang MTV 5.0 10 phiếu bầu
93 PDF sang G4 4.5 10 phiếu bầu
94 PDF sang JFI 4.2 9 phiếu bầu
95 PDF sang VIPS 3.9 8 phiếu bầu
96 PDF sang JBIG 4.7 7 phiếu bầu
97 PDF sang YUV 4.3 6 phiếu bầu
98 PDF sang RGF 5.0 6 phiếu bầu
99 PDF sang RGBA 4.3 6 phiếu bầu
100 PDF sang PNM 4.3 6 phiếu bầu
101 PDF sang PALM 4.0 6 phiếu bầu
102 PDF sang MNG 3.8 4 phiếu bầu
103 PDF sang FTS 4.3 4 phiếu bầu
104 PDF sang PAM 3.8 3 phiếu bầu
105 PDF sang HRZ 5.0 3 phiếu bầu
106 PDF sang PICON 5.0 1 phiếu bầu
107 PDF sang VIFF 3.0 1 phiếu bầu
108 PDF sang XV 5.0 1 phiếu bầu
109 PDF sang UYVY 5.0 1 phiếu bầu
110 PDF sang RGBO 5.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PDF Chuyển đổi Đánh giá
1 EPUB sang PDF 4.8 397,520 phiếu bầu
2 DOCX sang PDF 4.8 335,904 phiếu bầu
3 JPG sang PDF 4.8 166,786 phiếu bầu
4 DOC sang PDF 4.8 114,019 phiếu bầu
5 PPTX sang PDF 4.7 96,218 phiếu bầu
6 RTF sang PDF 4.8 88,156 phiếu bầu
7 ODT sang PDF 4.7 78,271 phiếu bầu
8 MOBI sang PDF 4.8 75,457 phiếu bầu
9 PNG sang PDF 4.8 71,381 phiếu bầu
10 HTML sang PDF 4.6 61,867 phiếu bầu
11 JPEG sang PDF 4.8 51,675 phiếu bầu
12 AZW3 sang PDF 4.7 51,018 phiếu bầu
13 DJVU sang PDF 4.7 45,830 phiếu bầu
14 FB2 sang PDF 4.6 42,711 phiếu bầu
15 JFIF sang PDF 4.7 36,484 phiếu bầu
16 TXT sang PDF 4.7 33,707 phiếu bầu
17 CDR sang PDF 4.5 33,483 phiếu bầu
18 XLSX sang PDF 4.4 29,798 phiếu bầu
19 HEIC sang PDF 4.5 29,571 phiếu bầu
20 BMP sang PDF 4.7 27,266 phiếu bầu
21 XPS sang PDF 4.8 26,642 phiếu bầu
22 AI sang PDF 4.5 21,285 phiếu bầu
23 PSD sang PDF 4.7 20,089 phiếu bầu
24 PPT sang PDF 4.8 17,730 phiếu bầu
25 OXPS sang PDF 4.7 14,115 phiếu bầu
26 EPS sang PDF 4.7 13,356 phiếu bầu
27 SVG sang PDF 4.5 11,069 phiếu bầu
28 XLS sang PDF 4.5 10,286 phiếu bầu
29 PPSX sang PDF 4.8 10,204 phiếu bầu
30 DXF sang PDF 4.0 10,097 phiếu bầu
31 CSV sang PDF 4.5 9,317 phiếu bầu
32 WEBP sang PDF 4.8 8,776 phiếu bầu
33 TIFF sang PDF 4.8 7,526 phiếu bầu
34 ODP sang PDF 4.5 6,952 phiếu bầu
35 GIF sang PDF 4.7 4,037 phiếu bầu
36 PPTM sang PDF 4.7 3,298 phiếu bầu
37 PS sang PDF 3.8 3,280 phiếu bầu
38 PLT sang PDF 4.4 2,424 phiếu bầu
39 PPS sang PDF 4.8 2,354 phiếu bầu
40 EMF sang PDF 4.5 2,169 phiếu bầu
41 WPS sang PDF 4.4 2,002 phiếu bầu
42 XCF sang PDF 4.4 1,807 phiếu bầu
43 SNB sang PDF 4.5 1,796 phiếu bầu
44 DOCM sang PDF 4.7 1,334 phiếu bầu
45 AVIF sang PDF 4.8 1,063 phiếu bầu
46 DCM sang PDF 4.7 1,045 phiếu bầu
47 DOTX sang PDF 4.7 1,018 phiếu bầu
48 ABW sang PDF 4.3 883 phiếu bầu
49 DST sang PDF 4.6 827 phiếu bầu
50 JP2 sang PDF 4.6 824 phiếu bầu
51 DOT sang PDF 4.7 709 phiếu bầu
52 DBK sang PDF 3.8 694 phiếu bầu
53 PPSM sang PDF 4.7 669 phiếu bầu
54 WMF sang PDF 4.5 468 phiếu bầu
55 PDB sang PDF 4.5 364 phiếu bầu
56 SXW sang PDF 4.7 315 phiếu bầu
57 PNM sang PDF 4.7 305 phiếu bầu
58 HEIF sang PDF 4.3 283 phiếu bầu
59 LRF sang PDF 4.8 242 phiếu bầu
60 CR2 sang PDF 4.7 216 phiếu bầu
61 FIG sang PDF 4.4 210 phiếu bầu
62 NEF sang PDF 4.6 166 phiếu bầu
63 JPE sang PDF 4.7 149 phiếu bầu
64 POTX sang PDF 4.7 149 phiếu bầu
65 MNG sang PDF 4.7 148 phiếu bầu
66 PES sang PDF 4.8 144 phiếu bầu
67 EXP sang PDF 4.3 144 phiếu bầu
68 CMX sang PDF 4.4 138 phiếu bầu
69 HDR sang PDF 4.5 130 phiếu bầu
70 EXR sang PDF 4.2 130 phiếu bầu
71 PCX sang PDF 4.4 124 phiếu bầu
72 PPM sang PDF 4.6 122 phiếu bầu
73 CGM sang PDF 3.9 121 phiếu bầu
74 DNG sang PDF 4.6 115 phiếu bầu
75 FAX sang PDF 4.7 107 phiếu bầu
76 POT sang PDF 4.7 83 phiếu bầu
77 TGA sang PDF 4.6 73 phiếu bầu
78 DDS sang PDF 4.7 72 phiếu bầu
79 ICO sang PDF 4.6 65 phiếu bầu
80 ARW sang PDF 4.7 58 phiếu bầu
81 RAS sang PDF 4.8 41 phiếu bầu
82 DOTM sang PDF 4.7 38 phiếu bầu
83 RB sang PDF 4.8 33 phiếu bầu
84 PBM sang PDF 4.9 31 phiếu bầu
85 CDT sang PDF 4.6 28 phiếu bầu
86 XWD sang PDF 4.8 28 phiếu bầu
87 MAP sang PDF 4.3 27 phiếu bầu
88 JIF sang PDF 4.9 24 phiếu bầu
89 PGM sang PDF 4.6 23 phiếu bầu
90 RAF sang PDF 4.3 23 phiếu bầu
91 JBG sang PDF 5.0 21 phiếu bầu
92 GV sang PDF 3.8 19 phiếu bầu
93 JPS sang PDF 4.9 19 phiếu bầu
94 WPG sang PDF 3.8 15 phiếu bầu
95 PCD sang PDF 4.8 15 phiếu bầu
96 CUR sang PDF 4.6 14 phiếu bầu
97 ORF sang PDF 4.3 14 phiếu bầu
98 SRF sang PDF 4.6 13 phiếu bầu
99 POTM sang PDF 5.0 13 phiếu bầu
100 RGF sang PDF 3.8 13 phiếu bầu
101 PCT sang PDF 4.9 12 phiếu bầu
102 JFI sang PDF 4.8 12 phiếu bầu
103 WMZ sang PDF 4.3 8 phiếu bầu
104 G4 sang PDF 5.0 8 phiếu bầu
105 DCR sang PDF 4.6 7 phiếu bầu
106 RW2 sang PDF 4.9 7 phiếu bầu
107 PCS sang PDF 4.9 7 phiếu bầu
108 SGI sang PDF 4.4 7 phiếu bầu
109 XPM sang PDF 3.8 6 phiếu bầu
110 TCR sang PDF 5.0 6 phiếu bầu
111 AFF sang PDF 4.7 6 phiếu bầu
112 PEF sang PDF 4.8 5 phiếu bầu
113 SCT sang PDF 4.6 5 phiếu bầu
114 FTS sang PDF 4.6 5 phiếu bầu
115 KWD sang PDF 5.0 3 phiếu bầu
116 AW sang PDF 3.8 3 phiếu bầu
117 3FR sang PDF
118 CRW sang PDF 4.7 3 phiếu bầu
119 ERF sang PDF 4.0 1 phiếu bầu
120 G3 sang PDF 5.0 1 phiếu bầu
121 HRZ sang PDF
122 IIQ sang PDF
123 IPL sang PDF 4.0 1 phiếu bầu
124 JBIG sang PDF 3.8 2 phiếu bầu
125 JNX sang PDF 5.0 1 phiếu bầu
126 K25 sang PDF
127 KDC sang PDF 5.0 1 phiếu bầu
128 MAC sang PDF 4.0 1 phiếu bầu
129 MEF sang PDF 4.5 2 phiếu bầu
130 MRW sang PDF 3.0 1 phiếu bầu
131 MTV sang PDF
132 NRW sang PDF 3.8 3 phiếu bầu
133 OTB sang PDF 5.0 1 phiếu bầu
134 PAL sang PDF 4.0 1 phiếu bầu
135 PALM sang PDF
136 PAM sang PDF 4.0 1 phiếu bầu
137 PFM sang PDF 4.7 3 phiếu bầu
138 PGX sang PDF 4.3 3 phiếu bầu
139 PICON sang PDF
140 PICT sang PDF 3.8 3 phiếu bầu
141 PIX sang PDF 4.0 1 phiếu bầu
142 PLASMA sang PDF
143 PWP sang PDF 3.8 2 phiếu bầu
144 RGB sang PDF 4.0 1 phiếu bầu
145 RGBA sang PDF
146 RGBO sang PDF
147 RLA sang PDF 4.5 2 phiếu bầu
148 RLE sang PDF
149 SFW sang PDF 4.7 3 phiếu bầu
150 SIX sang PDF
151 SIXEL sang PDF
152 SR2 sang PDF
153 SUN sang PDF 5.0 1 phiếu bầu
154 TIM sang PDF
155 TM2 sang PDF
156 UYVY sang PDF
157 VIFF sang PDF
158 VIPS sang PDF
159 WBMP sang PDF 5.0 2 phiếu bầu
160 X3F sang PDF
161 XBM sang PDF
162 XC sang PDF 4.5 2 phiếu bầu
163 XV sang PDF 4.0 1 phiếu bầu
164 YUV sang PDF
165 CCX sang PDF 5.0 1 phiếu bầu
166 SK sang PDF 5.0 3 phiếu bầu
167 SK1 sang PDF 5.0 2 phiếu bầu