Công Cụ Chuyển Đổi XLSX (EXCEL)

Chuyển đổi trực tuyến từ file xlsx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang xlsx

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

xlsx

Office Open XML Worksheet Bảng

XLSX là một định dạng tập tin được tạo bằng Microsoft Excel, phiên bản từ 2007 trở xuống. Tập tin này là một bảng tính. Tất cả các dữ liệu phân phối tài liệu và lưu trữ trong các tế bào. Mỗi tế bào có một địa chỉ duy nhất, được ký hiệu bằng các chữ cái và chữ số Ả Rập. định dạng XLSX dựa trên Open XML. Để giảm kích thước của tập tin là nén ZIP.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ XLSX Chuyển đổi Đánh giá
1 XLSX sang XLS 4.7 56,368 phiếu bầu
2 XLSX sang DOC 4.1 55,887 phiếu bầu
3 XLSX sang JPG 4.4 52,773 phiếu bầu
4 XLSX sang CSV 4.7 47,745 phiếu bầu
5 XLSX sang PDF 4.4 22,542 phiếu bầu
6 XLSX sang DOCX 4.1 6,746 phiếu bầu
7 XLSX sang TXT 4.5 4,857 phiếu bầu
8 XLSX sang JPEG 4.4 4,535 phiếu bầu
9 XLSX sang PNG 4.1 4,137 phiếu bầu
10 XLSX sang HTML 4.5 3,110 phiếu bầu
11 XLSX sang PPT 4.0 2,554 phiếu bầu
12 XLSX sang SVG 3.9 569 phiếu bầu
13 XLSX sang ODT 4.2 562 phiếu bầu
14 XLSX sang BMP 4.4 458 phiếu bầu
15 XLSX sang TIFF 4.2 424 phiếu bầu
Chuyển đổi sang XLSX Chuyển đổi Đánh giá
1 CSV sang XLSX 4.8 72,799 phiếu bầu
2 PDF sang XLSX 4.0 27,574 phiếu bầu
3 TXT sang XLSX 4.3 21,319 phiếu bầu
4 XLS sang XLSX 4.6 16,149 phiếu bầu
5 DOCX sang XLSX 3.8 6,573 phiếu bầu
6 HTML sang XLSX 4.3 2,215 phiếu bầu
7 DOC sang XLSX 3.8 2,135 phiếu bầu
8 XPS sang XLSX 4.2 1,264 phiếu bầu
9 RTF sang XLSX 3.8 670 phiếu bầu
10 OXPS sang XLSX 4.1 435 phiếu bầu
11 ODT sang XLSX 4.1 184 phiếu bầu
12 EPUB sang XLSX 4.6 39 phiếu bầu
13 PDB sang XLSX 3.8 5 phiếu bầu
14 DOT sang XLSX 5.0 3 phiếu bầu
15 DOTX sang XLSX 3.9 13 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi XLSX

4.4 (425,978 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!