Công Cụ Chuyển Đổi XLSX (EXCEL)

Chuyển đổi trực tuyến từ file xlsx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang xlsx

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

xlsx

Office Open XML Worksheet Bảng

XLSX là một định dạng tập tin được tạo bằng Microsoft Excel, phiên bản từ 2007 trở xuống. Tập tin này là một bảng tính. Tất cả các dữ liệu phân phối tài liệu và lưu trữ trong các tế bào. Mỗi tế bào có một địa chỉ duy nhất, được ký hiệu bằng các chữ cái và chữ số Ả Rập. định dạng XLSX dựa trên Open XML. Để giảm kích thước của tập tin là nén ZIP.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ XLSX Chuyển đổi Đánh giá
1 XLSX sang DOC 4.1 81,108 phiếu bầu
2 XLSX sang JPG 4.4 71,327 phiếu bầu
3 XLSX sang XLS 4.7 69,196 phiếu bầu
4 XLSX sang CSV 4.7 65,940 phiếu bầu
5 XLSX sang PDF 4.4 33,667 phiếu bầu
6 XLSX sang DOCX 4.1 10,087 phiếu bầu
7 XLSX sang TXT 4.5 7,412 phiếu bầu
8 XLSX sang JPEG 4.4 6,306 phiếu bầu
9 XLSX sang PNG 4.1 6,038 phiếu bầu
10 XLSX sang HTML 4.5 4,441 phiếu bầu
11 XLSX sang PPT 3.9 3,889 phiếu bầu
12 XLSX sang SVG 3.9 869 phiếu bầu
13 XLSX sang ODT 4.2 809 phiếu bầu
14 XLSX sang TIFF 4.2 562 phiếu bầu
15 XLSX sang BMP 4.4 521 phiếu bầu
Chuyển đổi sang XLSX Chuyển đổi Đánh giá
1 CSV sang XLSX 4.8 108,819 phiếu bầu
2 PDF sang XLSX 4.0 41,585 phiếu bầu
3 TXT sang XLSX 4.2 29,951 phiếu bầu
4 XLS sang XLSX 4.6 22,464 phiếu bầu
5 DOCX sang XLSX 3.8 9,473 phiếu bầu
6 DOC sang XLSX 3.8 2,944 phiếu bầu
7 HTML sang XLSX 4.1 2,856 phiếu bầu
8 XPS sang XLSX 4.2 1,529 phiếu bầu
9 RTF sang XLSX 3.8 826 phiếu bầu
10 OXPS sang XLSX 4.1 614 phiếu bầu
11 ODT sang XLSX 4.0 267 phiếu bầu
12 EPUB sang XLSX 4.6 61 phiếu bầu
13 PDB sang XLSX 3.8 5 phiếu bầu
14 DOT sang XLSX 5.0 4 phiếu bầu
15 DOTX sang XLSX 3.8 19 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi XLSX

4.4 (600,268 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!