Công Cụ Chuyển Đổi XLSX (EXCEL) Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file xlsx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang xlsx

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

xlsx

Office Open XML Worksheet Bảng

XLSX là một định dạng tập tin được tạo bằng Microsoft Excel, phiên bản từ 2007 trở xuống. Tập tin này là một bảng tính. Tất cả các dữ liệu phân phối tài liệu và lưu trữ trong các tế bào. Mỗi tế bào có một địa chỉ duy nhất, được ký hiệu bằng các chữ cái và chữ số Ả Rập. định dạng XLSX dựa trên Open XML. Để giảm kích thước của tập tin là nén ZIP.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ XLSX Chuyển đổi Đánh giá
1 XLSX sang XLS 4.7 26,155 phiếu bầu
2 XLSX sang JPG 4.8 15,793 phiếu bầu
3 XLSX sang CSV 4.8 15,479 phiếu bầu
4 XLSX sang DOC 4.6 8,580 phiếu bầu
5 XLSX sang PDF 4.7 5,502 phiếu bầu
6 XLSX sang JPEG 4.8 1,185 phiếu bầu
7 XLSX sang DOCX 4.6 1,097 phiếu bầu
8 XLSX sang HTML 4.8 1,053 phiếu bầu
9 XLSX sang PNG 4.7 842 phiếu bầu
10 XLSX sang TXT 4.7 711 phiếu bầu
11 XLSX sang PPT 4.5 390 phiếu bầu
12 XLSX sang BMP 4.7 295 phiếu bầu
13 XLSX sang TIFF 4.8 129 phiếu bầu
14 XLSX sang SVG 4.6 127 phiếu bầu
15 XLSX sang ODT 4.6 120 phiếu bầu
Chuyển đổi sang XLSX Chuyển đổi Đánh giá
1 CSV sang XLSX 4.9 16,711 phiếu bầu
2 TXT sang XLSX 4.9 8,377 phiếu bầu
3 PDF sang XLSX 4.7 4,805 phiếu bầu
4 XLS sang XLSX 4.7 4,697 phiếu bầu
5 DOCX sang XLSX 4.6 1,338 phiếu bầu
6 HTML sang XLSX 4.9 1,040 phiếu bầu
7 DOC sang XLSX 4.4 487 phiếu bầu
8 XPS sang XLSX 4.7 331 phiếu bầu
9 RTF sang XLSX 4.7 257 phiếu bầu
10 ODT sang XLSX 4.7 71 phiếu bầu
11 OXPS sang XLSX 3.8 15 phiếu bầu
12 SNB sang XLSX 4.7 10 phiếu bầu
13 EPUB sang XLSX 5.0 5 phiếu bầu
14 PDB sang XLSX 4.5 4 phiếu bầu
15 FB2 sang XLSX 5.0 4 phiếu bầu

Xem tất cả