Công Cụ Chuyển Đổi XLSX (EXCEL)

Chuyển đổi trực tuyến từ file xlsx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang xlsx

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

xlsx

Office Open XML Worksheet Bảng

XLSX là một định dạng tập tin được tạo bằng Microsoft Excel, phiên bản từ 2007 trở xuống. Tập tin này là một bảng tính. Tất cả các dữ liệu phân phối tài liệu và lưu trữ trong các tế bào. Mỗi tế bào có một địa chỉ duy nhất, được ký hiệu bằng các chữ cái và chữ số Ả Rập. định dạng XLSX dựa trên Open XML. Để giảm kích thước của tập tin là nén ZIP.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ XLSX Chuyển đổi Đánh giá
1 XLSX sang XLS 4.7 48,629 phiếu bầu
2 XLSX sang DOC 4.1 44,673 phiếu bầu
3 XLSX sang JPG 4.5 43,094 phiếu bầu
4 XLSX sang CSV 4.7 37,871 phiếu bầu
5 XLSX sang PDF 4.4 16,581 phiếu bầu
6 XLSX sang DOCX 4.1 5,132 phiếu bầu
7 XLSX sang TXT 4.5 3,486 phiếu bầu
8 XLSX sang JPEG 4.4 3,456 phiếu bầu
9 XLSX sang PNG 4.1 3,033 phiếu bầu
10 XLSX sang HTML 4.5 2,470 phiếu bầu
11 XLSX sang PPT 4.0 1,942 phiếu bầu
12 XLSX sang SVG 4.0 440 phiếu bầu
13 XLSX sang BMP 4.4 418 phiếu bầu
14 XLSX sang ODT 4.2 407 phiếu bầu
15 XLSX sang TIFF 4.2 345 phiếu bầu
Chuyển đổi sang XLSX Chuyển đổi Đánh giá
1 CSV sang XLSX 4.8 53,823 phiếu bầu
2 PDF sang XLSX 4.0 20,295 phiếu bầu
3 TXT sang XLSX 4.4 17,178 phiếu bầu
4 XLS sang XLSX 4.6 12,464 phiếu bầu
5 DOCX sang XLSX 3.8 5,110 phiếu bầu
6 HTML sang XLSX 4.4 1,825 phiếu bầu
7 DOC sang XLSX 3.8 1,739 phiếu bầu
8 XPS sang XLSX 4.3 1,085 phiếu bầu
9 RTF sang XLSX 3.8 566 phiếu bầu
10 OXPS sang XLSX 4.1 312 phiếu bầu
11 ODT sang XLSX 4.2 141 phiếu bầu
12 EPUB sang XLSX 4.7 26 phiếu bầu
13 PDB sang XLSX 3.8 5 phiếu bầu
14 DOT sang XLSX 5.0 2 phiếu bầu
15 DOTX sang XLSX 3.8 8 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi XLSX

4.5 (335,273 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!