Công Cụ Chuyển Đổi XLSX (EXCEL)

Chuyển đổi trực tuyến từ file xlsx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang xlsx

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

xlsx

Office Open XML Worksheet Bảng

XLSX là một định dạng tập tin được tạo bằng Microsoft Excel, phiên bản từ 2007 trở xuống. Tập tin này là một bảng tính. Tất cả các dữ liệu phân phối tài liệu và lưu trữ trong các tế bào. Mỗi tế bào có một địa chỉ duy nhất, được ký hiệu bằng các chữ cái và chữ số Ả Rập. định dạng XLSX dựa trên Open XML. Để giảm kích thước của tập tin là nén ZIP.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ XLSX Chuyển đổi Đánh giá
1 XLSX sang XLS 4.7 40,762 phiếu bầu
2 XLSX sang JPG 4.5 34,123 phiếu bầu
3 XLSX sang DOC 4.1 33,194 phiếu bầu
4 XLSX sang CSV 4.7 29,455 phiếu bầu
5 XLSX sang PDF 4.4 12,182 phiếu bầu
6 XLSX sang DOCX 4.1 3,605 phiếu bầu
7 XLSX sang JPEG 4.5 2,525 phiếu bầu
8 XLSX sang TXT 4.6 2,375 phiếu bầu
9 XLSX sang PNG 4.2 2,055 phiếu bầu
10 XLSX sang HTML 4.5 1,963 phiếu bầu
11 XLSX sang PPT 4.0 1,352 phiếu bầu
12 XLSX sang BMP 4.6 369 phiếu bầu
13 XLSX sang SVG 4.1 316 phiếu bầu
14 XLSX sang TIFF 4.3 281 phiếu bầu
15 XLSX sang ODT 4.2 280 phiếu bầu
Chuyển đổi sang XLSX Chuyển đổi Đánh giá
1 CSV sang XLSX 4.8 38,209 phiếu bầu
2 PDF sang XLSX 4.1 14,842 phiếu bầu
3 TXT sang XLSX 4.5 13,994 phiếu bầu
4 XLS sang XLSX 4.6 9,398 phiếu bầu
5 DOCX sang XLSX 3.8 3,814 phiếu bầu
6 HTML sang XLSX 4.5 1,504 phiếu bầu
7 DOC sang XLSX 3.8 1,312 phiếu bầu
8 XPS sang XLSX 4.3 884 phiếu bầu
9 RTF sang XLSX 3.9 447 phiếu bầu
10 OXPS sang XLSX 4.0 197 phiếu bầu
11 ODT sang XLSX 4.3 110 phiếu bầu
12 EPUB sang XLSX 4.9 15 phiếu bầu
13 PDB sang XLSX 3.8 5 phiếu bầu
14 DOT sang XLSX 5.0 2 phiếu bầu
15 DOTX sang XLSX 3.9 7 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi XLSX

4.5 (255,843 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!