Công Cụ Chuyển Đổi XLSX (EXCEL) Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file xlsx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang xlsx

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

xlsx

Office Open XML Worksheet Bảng

XLSX là một định dạng tập tin được tạo bằng Microsoft Excel, phiên bản từ 2007 trở xuống. Tập tin này là một bảng tính. Tất cả các dữ liệu phân phối tài liệu và lưu trữ trong các tế bào. Mỗi tế bào có một địa chỉ duy nhất, được ký hiệu bằng các chữ cái và chữ số Ả Rập. định dạng XLSX dựa trên Open XML. Để giảm kích thước của tập tin là nén ZIP.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ XLSX Chuyển đổi Đánh giá
1 XLSX sang XLS 4.7 37,222 phiếu bầu
2 XLSX sang JPG 4.5 30,166 phiếu bầu
3 XLSX sang CSV 4.7 26,040 phiếu bầu
4 XLSX sang DOC 4.1 25,793 phiếu bầu
5 XLSX sang PDF 4.5 10,104 phiếu bầu
6 XLSX sang DOCX 4.1 2,836 phiếu bầu
7 XLSX sang JPEG 4.6 2,041 phiếu bầu
8 XLSX sang TXT 4.6 1,922 phiếu bầu
9 XLSX sang HTML 4.5 1,778 phiếu bầu
10 XLSX sang PNG 4.2 1,708 phiếu bầu
11 XLSX sang PPT 4.1 1,064 phiếu bầu
12 XLSX sang BMP 4.6 348 phiếu bầu
13 XLSX sang SVG 4.1 269 phiếu bầu
14 XLSX sang TIFF 4.4 246 phiếu bầu
15 XLSX sang ODT 4.3 223 phiếu bầu
Chuyển đổi sang XLSX Chuyển đổi Đánh giá
1 CSV sang XLSX 4.8 32,238 phiếu bầu
2 PDF sang XLSX 4.1 12,332 phiếu bầu
3 TXT sang XLSX 4.5 12,279 phiếu bầu
4 XLS sang XLSX 4.6 8,315 phiếu bầu
5 DOCX sang XLSX 3.8 3,158 phiếu bầu
6 HTML sang XLSX 4.6 1,374 phiếu bầu
7 DOC sang XLSX 3.8 1,106 phiếu bầu
8 XPS sang XLSX 4.3 767 phiếu bầu
9 RTF sang XLSX 3.9 407 phiếu bầu
10 OXPS sang XLSX 4.0 147 phiếu bầu
11 ODT sang XLSX 4.4 100 phiếu bầu
12 EPUB sang XLSX 4.8 13 phiếu bầu
13 PDB sang XLSX 3.8 5 phiếu bầu
14 DOT sang XLSX 5.0 1 phiếu bầu
15 DOTX sang XLSX 3.9 7 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi XLSX

4.5 (219,110 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!