Công Cụ Chuyển Đổi XLSX (EXCEL) Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file xlsx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang xlsx

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 390,437,007 tập tin với tổng dung lượng là 5,561 TB

xlsx

Office Open XML Worksheet Bảng

XLSX là một định dạng tập tin được tạo bằng Microsoft Excel, phiên bản từ 2007 trở xuống. Tập tin này là một bảng tính. Tất cả các dữ liệu phân phối tài liệu và lưu trữ trong các tế bào. Mỗi tế bào có một địa chỉ duy nhất, được ký hiệu bằng các chữ cái và chữ số Ả Rập. định dạng XLSX dựa trên Open XML. Để giảm kích thước của tập tin là nén ZIP.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ XLSX Chuyển đổi Đánh giá
1 XLSX sang XLS 4.7 31,020 phiếu bầu
2 XLSX sang JPG 4.6 22,049 phiếu bầu
3 XLSX sang CSV 4.7 20,110 phiếu bầu
4 XLSX sang DOC 4.3 15,296 phiếu bầu
5 XLSX sang PDF 4.6 7,140 phiếu bầu
6 XLSX sang DOCX 4.3 1,711 phiếu bầu
7 XLSX sang JPEG 4.7 1,482 phiếu bầu
8 XLSX sang HTML 4.6 1,380 phiếu bầu
9 XLSX sang TXT 4.6 1,206 phiếu bầu
10 XLSX sang PNG 4.4 1,178 phiếu bầu
11 XLSX sang PPT 4.2 672 phiếu bầu
12 XLSX sang BMP 4.7 317 phiếu bầu
13 XLSX sang TIFF 4.4 179 phiếu bầu
14 XLSX sang SVG 4.3 174 phiếu bầu
15 XLSX sang ODT 4.4 163 phiếu bầu
Chuyển đổi sang XLSX Chuyển đổi Đánh giá
1 CSV sang XLSX 4.9 23,265 phiếu bầu
2 TXT sang XLSX 4.7 9,942 phiếu bầu
3 PDF sang XLSX 4.3 8,171 phiếu bầu
4 XLS sang XLSX 4.6 6,283 phiếu bầu
5 DOCX sang XLSX 4.0 2,019 phiếu bầu
6 HTML sang XLSX 4.8 1,160 phiếu bầu
7 DOC sang XLSX 3.9 710 phiếu bầu
8 XPS sang XLSX 4.4 536 phiếu bầu
9 RTF sang XLSX 4.2 323 phiếu bầu
10 ODT sang XLSX 4.5 88 phiếu bầu
11 OXPS sang XLSX 3.8 71 phiếu bầu
12 SNB sang XLSX 4.7 10 phiếu bầu
13 PDB sang XLSX 4.5 4 phiếu bầu
14 DOT sang XLSX 5.0 1 phiếu bầu
15 DOTX sang XLSX 4.0 4 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi XLSX

4.6 (159,755 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!