Công Cụ Chuyển Đổi XLSX (EXCEL)

Chuyển đổi trực tuyến từ file xlsx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang xlsx

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

xlsx

Office Open XML Worksheet Bảng

XLSX là một định dạng tập tin được tạo bằng Microsoft Excel, phiên bản từ 2007 trở xuống. Tập tin này là một bảng tính. Tất cả các dữ liệu phân phối tài liệu và lưu trữ trong các tế bào. Mỗi tế bào có một địa chỉ duy nhất, được ký hiệu bằng các chữ cái và chữ số Ả Rập. định dạng XLSX dựa trên Open XML. Để giảm kích thước của tập tin là nén ZIP.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ XLSX Chuyển đổi Đánh giá
1 XLSX sang XLS 4.7 44,385 phiếu bầu
2 XLSX sang DOC 4.1 39,034 phiếu bầu
3 XLSX sang JPG 4.5 38,222 phiếu bầu
4 XLSX sang CSV 4.7 33,230 phiếu bầu
5 XLSX sang PDF 4.4 14,240 phiếu bầu
6 XLSX sang DOCX 4.1 4,357 phiếu bầu
7 XLSX sang JPEG 4.5 2,973 phiếu bầu
8 XLSX sang TXT 4.5 2,868 phiếu bầu
9 XLSX sang PNG 4.1 2,475 phiếu bầu
10 XLSX sang HTML 4.5 2,187 phiếu bầu
11 XLSX sang PPT 4.0 1,632 phiếu bầu
12 XLSX sang BMP 4.5 389 phiếu bầu
13 XLSX sang SVG 4.0 371 phiếu bầu
14 XLSX sang ODT 4.2 344 phiếu bầu
15 XLSX sang TIFF 4.3 312 phiếu bầu
Chuyển đổi sang XLSX Chuyển đổi Đánh giá
1 CSV sang XLSX 4.8 45,211 phiếu bầu
2 PDF sang XLSX 4.0 17,322 phiếu bầu
3 TXT sang XLSX 4.4 15,448 phiếu bầu
4 XLS sang XLSX 4.6 10,733 phiếu bầu
5 DOCX sang XLSX 3.8 4,474 phiếu bầu
6 HTML sang XLSX 4.4 1,681 phiếu bầu
7 DOC sang XLSX 3.8 1,528 phiếu bầu
8 XPS sang XLSX 4.2 995 phiếu bầu
9 RTF sang XLSX 3.8 516 phiếu bầu
10 OXPS sang XLSX 4.1 250 phiếu bầu
11 ODT sang XLSX 4.3 124 phiếu bầu
12 EPUB sang XLSX 4.6 19 phiếu bầu
13 PDB sang XLSX 3.8 5 phiếu bầu
14 DOT sang XLSX 5.0 2 phiếu bầu
15 DOTX sang XLSX 3.9 7 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi XLSX

4.5 (292,762 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!