Công Cụ Chuyển Đổi DOC (WORD) Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file doc sang định dạng khác và từ định dạng khác sang doc

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

doc

Microsoft Word Document

DOC là một phần mở rộng tập tin cho các tài liệu xử lý văn bản. Nó được kết hợp chủ yếu với các ứng dụng Microsoft Word. file DOC cũng có thể chứa các biểu đồ và bảng biểu, video, hình ảnh, âm thanh và sơ đồ. Nó hỗ trợ hầu hết các hệ điều hành.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DOC Chuyển đổi Đánh giá
1 DOC sang JPG 4.9 35,188 phiếu bầu
2 DOC sang PDF 4.9 18,682 phiếu bầu
3 DOC sang XLS 4.7 9,177 phiếu bầu
4 DOC sang DOCX 4.7 4,856 phiếu bầu
5 DOC sang EPUB 4.8 2,554 phiếu bầu
6 DOC sang FB2 4.9 2,317 phiếu bầu
7 DOC sang PPT 4.7 1,986 phiếu bầu
8 DOC sang MOBI 4.9 1,739 phiếu bầu
9 DOC sang JPEG 4.9 1,469 phiếu bầu
10 DOC sang PNG 4.9 1,369 phiếu bầu
11 DOC sang TXT 4.7 1,306 phiếu bầu
12 DOC sang ODT 4.8 823 phiếu bầu
13 DOC sang RTF 4.7 703 phiếu bầu
14 DOC sang HTML 4.8 648 phiếu bầu
15 DOC sang XLSX 4.6 446 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DOC Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DOC 4.7 91,809 phiếu bầu
2 JPG sang DOC 4.9 80,928 phiếu bầu
3 DOCX sang DOC 4.8 32,445 phiếu bầu
4 PPTX sang DOC 4.7 24,098 phiếu bầu
5 ODT sang DOC 4.7 14,376 phiếu bầu
6 PNG sang DOC 4.9 12,095 phiếu bầu
7 PPT sang DOC 4.7 10,137 phiếu bầu
8 HTML sang DOC 4.9 8,154 phiếu bầu
9 XLSX sang DOC 4.7 7,896 phiếu bầu
10 DJVU sang DOC 4.6 7,520 phiếu bầu
11 RTF sang DOC 4.7 6,610 phiếu bầu
12 FB2 sang DOC 4.9 4,849 phiếu bầu
13 EPUB sang DOC 4.7 4,643 phiếu bầu
14 XLS sang DOC 4.6 4,453 phiếu bầu
15 TXT sang DOC 4.9 4,288 phiếu bầu

Xem tất cả