Công Cụ Chuyển Đổi DOC (WORD) Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file doc sang định dạng khác và từ định dạng khác sang doc

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

doc

Microsoft Word Document

DOC là một phần mở rộng tập tin cho các tài liệu xử lý văn bản. Nó được kết hợp chủ yếu với các ứng dụng Microsoft Word. file DOC cũng có thể chứa các biểu đồ và bảng biểu, video, hình ảnh, âm thanh và sơ đồ. Nó hỗ trợ hầu hết các hệ điều hành.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DOC Chuyển đổi Đánh giá
1 DOC sang JPG 4.9 40,235 phiếu bầu
2 DOC sang PDF 4.9 21,117 phiếu bầu
3 DOC sang XLS 4.4 10,498 phiếu bầu
4 DOC sang DOCX 4.7 5,504 phiếu bầu
5 DOC sang EPUB 4.8 3,318 phiếu bầu
6 DOC sang FB2 4.8 3,038 phiếu bầu
7 DOC sang PPT 4.6 2,492 phiếu bầu
8 DOC sang MOBI 4.8 2,151 phiếu bầu
9 DOC sang JPEG 4.9 1,781 phiếu bầu
10 DOC sang PNG 4.9 1,606 phiếu bầu
11 DOC sang TXT 4.7 1,497 phiếu bầu
12 DOC sang ODT 4.7 934 phiếu bầu
13 DOC sang RTF 4.7 813 phiếu bầu
14 DOC sang HTML 4.8 755 phiếu bầu
15 DOC sang TIFF 4.8 587 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DOC Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DOC 4.7 105,614 phiếu bầu
2 JPG sang DOC 4.8 93,053 phiếu bầu
3 DOCX sang DOC 4.8 36,391 phiếu bầu
4 PPTX sang DOC 4.7 27,781 phiếu bầu
5 ODT sang DOC 4.7 16,049 phiếu bầu
6 PNG sang DOC 4.7 14,878 phiếu bầu
7 PPT sang DOC 4.7 11,273 phiếu bầu
8 XLSX sang DOC 4.5 10,346 phiếu bầu
9 HTML sang DOC 4.8 8,831 phiếu bầu
10 DJVU sang DOC 4.5 8,292 phiếu bầu
11 RTF sang DOC 4.7 7,282 phiếu bầu
12 FB2 sang DOC 4.8 6,248 phiếu bầu
13 EPUB sang DOC 4.8 6,032 phiếu bầu
14 XLS sang DOC 4.4 5,464 phiếu bầu
15 TXT sang DOC 4.9 5,004 phiếu bầu

Xem tất cả