Công Cụ Chuyển Đổi DOC (WORD)

Chuyển đổi trực tuyến từ file doc sang định dạng khác và từ định dạng khác sang doc

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

doc

Microsoft Word Document

DOC là một phần mở rộng tập tin cho các tài liệu xử lý văn bản. Nó được kết hợp chủ yếu với các ứng dụng Microsoft Word. file DOC cũng có thể chứa các biểu đồ và bảng biểu, video, hình ảnh, âm thanh và sơ đồ. Nó hỗ trợ hầu hết các hệ điều hành.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DOC Chuyển đổi Đánh giá
1 DOC sang JPG 4.8 99,803 phiếu bầu
2 DOC sang PDF 4.8 56,445 phiếu bầu
3 DOC sang XLS 3.8 20,635 phiếu bầu
4 DOC sang DOCX 4.7 14,207 phiếu bầu
5 DOC sang EPUB 4.8 9,128 phiếu bầu
6 DOC sang FB2 4.8 7,246 phiếu bầu
7 DOC sang PPT 4.3 6,978 phiếu bầu
8 DOC sang JPEG 4.7 6,389 phiếu bầu
9 DOC sang MOBI 4.8 5,466 phiếu bầu
10 DOC sang PNG 4.7 4,293 phiếu bầu
11 DOC sang TXT 4.5 3,729 phiếu bầu
12 DOC sang ODT 4.6 1,884 phiếu bầu
13 DOC sang RTF 4.7 1,849 phiếu bầu
14 DOC sang XLSX 3.8 1,528 phiếu bầu
15 DOC sang HTML 4.7 1,494 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DOC Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DOC 4.5 334,235 phiếu bầu
2 JPG sang DOC 4.3 226,302 phiếu bầu
3 DOCX sang DOC 4.7 79,438 phiếu bầu
4 PPTX sang DOC 4.5 65,952 phiếu bầu
5 PNG sang DOC 4.2 47,023 phiếu bầu
6 XLSX sang DOC 4.1 39,044 phiếu bầu
7 JPEG sang DOC 4.0 33,230 phiếu bầu
8 ODT sang DOC 4.7 30,445 phiếu bầu
9 PPT sang DOC 4.6 20,137 phiếu bầu
10 EPUB sang DOC 4.8 17,247 phiếu bầu
11 HTML sang DOC 4.4 15,536 phiếu bầu
12 XLS sang DOC 4.1 14,497 phiếu bầu
13 RTF sang DOC 4.7 13,661 phiếu bầu
14 FB2 sang DOC 4.7 13,270 phiếu bầu
15 TXT sang DOC 4.7 11,434 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DOC

4.5 (1,277,571 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!