Công Cụ Chuyển Đổi DOC (WORD) Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file doc sang định dạng khác và từ định dạng khác sang doc

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

doc

Microsoft Word Document

DOC là một phần mở rộng tập tin cho các tài liệu xử lý văn bản. Nó được kết hợp chủ yếu với các ứng dụng Microsoft Word. file DOC cũng có thể chứa các biểu đồ và bảng biểu, video, hình ảnh, âm thanh và sơ đồ. Nó hỗ trợ hầu hết các hệ điều hành.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DOC Chuyển đổi Đánh giá
1 DOC sang JPG 4.8 75,811 phiếu bầu
2 DOC sang PDF 4.8 38,787 phiếu bầu
3 DOC sang XLS 4.0 16,873 phiếu bầu
4 DOC sang DOCX 4.7 9,867 phiếu bầu
5 DOC sang EPUB 4.8 6,880 phiếu bầu
6 DOC sang FB2 4.8 5,709 phiếu bầu
7 DOC sang PPT 4.4 5,048 phiếu bầu
8 DOC sang MOBI 4.8 4,182 phiếu bầu
9 DOC sang JPEG 4.7 4,051 phiếu bầu
10 DOC sang PNG 4.7 3,018 phiếu bầu
11 DOC sang TXT 4.5 2,712 phiếu bầu
12 DOC sang ODT 4.7 1,486 phiếu bầu
13 DOC sang RTF 4.7 1,365 phiếu bầu
14 DOC sang HTML 4.7 1,162 phiếu bầu
15 DOC sang TIFF 4.7 1,129 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DOC Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DOC 4.5 221,907 phiếu bầu
2 JPG sang DOC 4.4 166,236 phiếu bầu
3 DOCX sang DOC 4.7 59,410 phiếu bầu
4 PPTX sang DOC 4.6 45,928 phiếu bầu
5 PNG sang DOC 4.3 31,389 phiếu bầu
6 XLSX sang DOC 4.1 25,497 phiếu bầu
7 ODT sang DOC 4.7 23,679 phiếu bầu
8 JPEG sang DOC 3.9 16,922 phiếu bầu
9 PPT sang DOC 4.6 15,853 phiếu bầu
10 HTML sang DOC 4.6 12,502 phiếu bầu
11 EPUB sang DOC 4.8 12,282 phiếu bầu
12 RTF sang DOC 4.7 10,650 phiếu bầu
13 FB2 sang DOC 4.7 10,632 phiếu bầu
14 XLS sang DOC 4.1 10,485 phiếu bầu
15 DJVU sang DOC 4.5 9,865 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DOC

4.5 (907,751 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!