Công Cụ Chuyển Đổi DOC (WORD)

Chuyển đổi trực tuyến từ file doc sang định dạng khác và từ định dạng khác sang doc

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

doc

Microsoft Word Document

DOC là một phần mở rộng tập tin cho các tài liệu xử lý văn bản. Nó được kết hợp chủ yếu với các ứng dụng Microsoft Word. file DOC cũng có thể chứa các biểu đồ và bảng biểu, video, hình ảnh, âm thanh và sơ đồ. Nó hỗ trợ hầu hết các hệ điều hành.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DOC Chuyển đổi Đánh giá
1 DOC sang JPG 4.8 87,698 phiếu bầu
2 DOC sang PDF 4.8 47,326 phiếu bầu
3 DOC sang XLS 3.9 18,932 phiếu bầu
4 DOC sang DOCX 4.7 11,874 phiếu bầu
5 DOC sang EPUB 4.8 8,065 phiếu bầu
6 DOC sang FB2 4.8 6,462 phiếu bầu
7 DOC sang PPT 4.3 6,131 phiếu bầu
8 DOC sang JPEG 4.7 5,179 phiếu bầu
9 DOC sang MOBI 4.8 4,786 phiếu bầu
10 DOC sang PNG 4.7 3,599 phiếu bầu
11 DOC sang TXT 4.5 3,210 phiếu bầu
12 DOC sang ODT 4.6 1,657 phiếu bầu
13 DOC sang RTF 4.7 1,585 phiếu bầu
14 DOC sang HTML 4.7 1,329 phiếu bầu
15 DOC sang XLSX 3.8 1,311 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DOC Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DOC 4.5 275,464 phiếu bầu
2 JPG sang DOC 4.3 196,753 phiếu bầu
3 DOCX sang DOC 4.7 69,322 phiếu bầu
4 PPTX sang DOC 4.5 56,306 phiếu bầu
5 PNG sang DOC 4.2 39,042 phiếu bầu
6 XLSX sang DOC 4.1 33,140 phiếu bầu
7 ODT sang DOC 4.7 26,939 phiếu bầu
8 JPEG sang DOC 4.0 25,200 phiếu bầu
9 PPT sang DOC 4.6 18,270 phiếu bầu
10 EPUB sang DOC 4.8 14,571 phiếu bầu
11 HTML sang DOC 4.5 14,022 phiếu bầu
12 XLS sang DOC 4.1 12,656 phiếu bầu
13 RTF sang DOC 4.7 12,089 phiếu bầu
14 FB2 sang DOC 4.7 11,931 phiếu bầu
15 DJVU sang DOC 4.5 10,431 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DOC

4.5 (1,091,127 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!