Công Cụ Chuyển Đổi DOC (WORD)

Chuyển đổi trực tuyến từ file doc sang định dạng khác và từ định dạng khác sang doc

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

doc

Microsoft Word Document

DOC là một phần mở rộng tập tin cho các tài liệu xử lý văn bản. Nó được kết hợp chủ yếu với các ứng dụng Microsoft Word. file DOC cũng có thể chứa các biểu đồ và bảng biểu, video, hình ảnh, âm thanh và sơ đồ. Nó hỗ trợ hầu hết các hệ điều hành.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DOC Chuyển đổi Đánh giá
1 DOC sang JPG 4.8 113,882 phiếu bầu
2 DOC sang PDF 4.8 66,362 phiếu bầu
3 DOC sang XLS 3.8 22,494 phiếu bầu
4 DOC sang DOCX 4.7 17,133 phiếu bầu
5 DOC sang EPUB 4.8 10,419 phiếu bầu
6 DOC sang FB2 4.8 8,191 phiếu bầu
7 DOC sang PPT 4.3 7,824 phiếu bầu
8 DOC sang JPEG 4.7 7,760 phiếu bầu
9 DOC sang MOBI 4.8 6,242 phiếu bầu
10 DOC sang PNG 4.7 5,142 phiếu bầu
11 DOC sang TXT 4.5 4,272 phiếu bầu
12 DOC sang ODT 4.6 2,161 phiếu bầu
13 DOC sang RTF 4.7 2,124 phiếu bầu
14 DOC sang XLSX 3.8 1,748 phiếu bầu
15 DOC sang HTML 4.7 1,674 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DOC Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DOC 4.5 400,140 phiếu bầu
2 JPG sang DOC 4.3 261,593 phiếu bầu
3 DOCX sang DOC 4.7 91,906 phiếu bầu
4 PPTX sang DOC 4.5 75,345 phiếu bầu
5 PNG sang DOC 4.1 56,189 phiếu bầu
6 XLSX sang DOC 4.1 44,852 phiếu bầu
7 JPEG sang DOC 4.0 43,646 phiếu bầu
8 ODT sang DOC 4.7 34,448 phiếu bầu
9 PPT sang DOC 4.6 21,788 phiếu bầu
10 EPUB sang DOC 4.8 20,222 phiếu bầu
11 HTML sang DOC 4.4 17,282 phiếu bầu
12 XLS sang DOC 4.1 16,391 phiếu bầu
13 RTF sang DOC 4.7 15,494 phiếu bầu
14 FB2 sang DOC 4.7 14,793 phiếu bầu
15 TXT sang DOC 4.6 13,247 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DOC

4.5 (1,489,424 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!