Công Cụ Chuyển Đổi DOC (WORD) Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file doc sang định dạng khác và từ định dạng khác sang doc

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 411,058,061 tập tin với tổng dung lượng là 5,915 TB

doc

Microsoft Word Document

DOC là một phần mở rộng tập tin cho các tài liệu xử lý văn bản. Nó được kết hợp chủ yếu với các ứng dụng Microsoft Word. file DOC cũng có thể chứa các biểu đồ và bảng biểu, video, hình ảnh, âm thanh và sơ đồ. Nó hỗ trợ hầu hết các hệ điều hành.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DOC Chuyển đổi Đánh giá
1 DOC sang JPG 4.8 54,460 phiếu bầu
2 DOC sang PDF 4.8 26,607 phiếu bầu
3 DOC sang XLS 4.1 13,486 phiếu bầu
4 DOC sang DOCX 4.7 7,013 phiếu bầu
5 DOC sang EPUB 4.8 4,756 phiếu bầu
6 DOC sang FB2 4.8 4,323 phiếu bầu
7 DOC sang PPT 4.4 3,528 phiếu bầu
8 DOC sang MOBI 4.8 3,068 phiếu bầu
9 DOC sang JPEG 4.8 2,497 phiếu bầu
10 DOC sang PNG 4.8 2,151 phiếu bầu
11 DOC sang TXT 4.6 1,981 phiếu bầu
12 DOC sang ODT 4.7 1,097 phiếu bầu
13 DOC sang RTF 4.7 1,020 phiếu bầu
14 DOC sang HTML 4.7 943 phiếu bầu
15 DOC sang TIFF 4.7 866 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DOC Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DOC 4.6 146,175 phiếu bầu
2 JPG sang DOC 4.6 121,977 phiếu bầu
3 DOCX sang DOC 4.8 44,940 phiếu bầu
4 PPTX sang DOC 4.6 34,170 phiếu bầu
5 PNG sang DOC 4.5 20,817 phiếu bầu
6 ODT sang DOC 4.7 18,809 phiếu bầu
7 XLSX sang DOC 4.2 16,322 phiếu bầu
8 PPT sang DOC 4.6 13,065 phiếu bầu
9 HTML sang DOC 4.7 10,334 phiếu bầu
10 DJVU sang DOC 4.5 9,205 phiếu bầu
11 EPUB sang DOC 4.8 8,727 phiếu bầu
12 RTF sang DOC 4.7 8,417 phiếu bầu
13 FB2 sang DOC 4.8 8,371 phiếu bầu
14 XLS sang DOC 4.3 7,603 phiếu bầu
15 JPEG sang DOC 3.9 6,797 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DOC

4.6 (646,303 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!