Công Cụ Chuyển Đổi DOC (WORD)

Chuyển đổi trực tuyến từ file doc sang định dạng khác và từ định dạng khác sang doc

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

doc

Microsoft Word Document

DOC là một phần mở rộng tập tin cho các tài liệu xử lý văn bản. Nó được kết hợp chủ yếu với các ứng dụng Microsoft Word. file DOC cũng có thể chứa các biểu đồ và bảng biểu, video, hình ảnh, âm thanh và sơ đồ. Nó hỗ trợ hầu hết các hệ điều hành.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DOC Chuyển đổi Đánh giá
1 DOC sang JPG 4.8 183,276 phiếu bầu
2 DOC sang PDF 4.8 128,663 phiếu bầu
3 DOC sang DOCX 4.7 34,731 phiếu bầu
4 DOC sang XLS 3.8 32,583 phiếu bầu
5 DOC sang EPUB 4.8 17,303 phiếu bầu
6 DOC sang JPEG 4.7 14,676 phiếu bầu
7 DOC sang FB2 4.8 13,239 phiếu bầu
8 DOC sang PPT 4.3 11,935 phiếu bầu
9 DOC sang MOBI 4.8 9,296 phiếu bầu
10 DOC sang PNG 4.7 9,056 phiếu bầu
11 DOC sang TXT 4.5 7,611 phiếu bầu
12 DOC sang ODT 4.7 3,917 phiếu bầu
13 DOC sang RTF 4.7 3,461 phiếu bầu
14 DOC sang XLSX 3.8 2,944 phiếu bầu
15 DOC sang HTML 4.6 2,650 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DOC Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DOC 4.5 920,446 phiếu bầu
2 JPG sang DOC 4.2 502,760 phiếu bầu
3 DOCX sang DOC 4.6 163,464 phiếu bầu
4 JPEG sang DOC 4.1 127,915 phiếu bầu
5 PNG sang DOC 4.1 125,750 phiếu bầu
6 PPTX sang DOC 4.5 122,010 phiếu bầu
7 XLSX sang DOC 4.1 81,077 phiếu bầu
8 ODT sang DOC 4.7 58,049 phiếu bầu
9 EPUB sang DOC 4.8 35,736 phiếu bầu
10 PPT sang DOC 4.6 28,922 phiếu bầu
11 XLS sang DOC 4.1 27,749 phiếu bầu
12 RTF sang DOC 4.7 25,975 phiếu bầu
13 HTML sang DOC 4.3 25,945 phiếu bầu
14 TXT sang DOC 4.6 23,848 phiếu bầu
15 FB2 sang DOC 4.7 22,628 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DOC

4.4 (2,906,397 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!