Công Cụ Chuyển Đổi DOC (WORD)

Chuyển đổi trực tuyến từ file doc sang định dạng khác và từ định dạng khác sang doc

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

doc

Microsoft Word Document

DOC là một phần mở rộng tập tin cho các tài liệu xử lý văn bản. Nó được kết hợp chủ yếu với các ứng dụng Microsoft Word. file DOC cũng có thể chứa các biểu đồ và bảng biểu, video, hình ảnh, âm thanh và sơ đồ. Nó hỗ trợ hầu hết các hệ điều hành.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DOC Chuyển đổi Đánh giá
1 DOC sang JPG 4.8 141,870 phiếu bầu
2 DOC sang PDF 4.8 90,043 phiếu bầu
3 DOC sang XLS 3.8 26,339 phiếu bầu
4 DOC sang DOCX 4.7 23,832 phiếu bầu
5 DOC sang EPUB 4.8 13,234 phiếu bầu
6 DOC sang JPEG 4.7 10,608 phiếu bầu
7 DOC sang FB2 4.8 10,459 phiếu bầu
8 DOC sang PPT 4.3 9,332 phiếu bầu
9 DOC sang MOBI 4.8 7,775 phiếu bầu
10 DOC sang PNG 4.7 6,781 phiếu bầu
11 DOC sang TXT 4.5 5,606 phiếu bầu
12 DOC sang ODT 4.6 2,859 phiếu bầu
13 DOC sang RTF 4.7 2,696 phiếu bầu
14 DOC sang XLSX 3.8 2,199 phiếu bầu
15 DOC sang HTML 4.6 2,092 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DOC Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DOC 4.5 577,489 phiếu bầu
2 JPG sang DOC 4.2 347,635 phiếu bầu
3 DOCX sang DOC 4.6 117,814 phiếu bầu
4 PPTX sang DOC 4.5 93,362 phiếu bầu
5 PNG sang DOC 4.1 80,889 phiếu bầu
6 JPEG sang DOC 4.0 72,683 phiếu bầu
7 XLSX sang DOC 4.1 57,400 phiếu bầu
8 ODT sang DOC 4.7 43,851 phiếu bầu
9 EPUB sang DOC 4.8 26,736 phiếu bầu
10 PPT sang DOC 4.6 24,921 phiếu bầu
11 HTML sang DOC 4.3 20,836 phiếu bầu
12 XLS sang DOC 4.1 20,744 phiếu bầu
13 RTF sang DOC 4.7 19,710 phiếu bầu
14 FB2 sang DOC 4.6 17,922 phiếu bầu
15 TXT sang DOC 4.6 17,503 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DOC

4.4 (2,001,270 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!