Công Cụ Chuyển Đổi DOTM Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file dotm sang định dạng khác và từ định dạng khác sang dotm

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 390,437,007 tập tin với tổng dung lượng là 5,561 TB

dotm

Microsoft Word Template with Macros Enabled

Tệp DOTM có hai thuộc tính là nén tệp nén Zip và XML (Ngôn ngữ đánh dấu Mở rộng). Nó giống hệt nhau với tập tin .DOCX và .DOCM, trong đó M là viết tắt của macro và X là viết tắt của XML. Ứng dụng có thể mở cả .DOCX và .DOCM thông qua phiên bản Microsoft Word 2007 hoặc 2010.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DOTM Chuyển đổi Đánh giá
1 DOTM sang DOCX 4.6 26 phiếu bầu
2 DOTM sang DOC 4.7 25 phiếu bầu
3 DOTM sang PDF 4.5 11 phiếu bầu
4 DOTM sang XLS 4.8 5 phiếu bầu
5 DOTM sang JPG 4.8 4 phiếu bầu
6 DOTM sang DOT 4.5 2 phiếu bầu
7 DOTM sang HTML 4.5 2 phiếu bầu
8 DOTM sang PPT 3.0 1 phiếu bầu
9 DOTM sang POT 4.0 1 phiếu bầu
10 DOTM sang PNG 5.0 1 phiếu bầu
11 DOTM sang RTF 5.0 1 phiếu bầu
12 DOTM sang MOBI 5.0 1 phiếu bầu
13 DOTM sang BMP 5.0 1 phiếu bầu
14 DOTM sang GIF 5.0 1 phiếu bầu
15 DOTM sang EPUB 5.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DOTM Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang DOTM 4.0 13 phiếu bầu
2 DOT sang DOTM 4.8 10 phiếu bầu
3 JPG sang DOTM 4.9 7 phiếu bầu
4 DOTX sang DOTM 4.2 5 phiếu bầu
5 DOC sang DOTM 5.0 4 phiếu bầu
6 DOCM sang DOTM 4.7 3 phiếu bầu
7 PDF sang DOTM 5.0 3 phiếu bầu
8 JPEG sang DOTM 5.0 2 phiếu bầu
9 TXT sang DOTM 5.0 2 phiếu bầu
10 CDR sang DOTM 4.5 2 phiếu bầu
11 PSD sang DOTM 4.5 2 phiếu bầu
12 MOBI sang DOTM 5.0 1 phiếu bầu
13 PNG sang DOTM 5.0 1 phiếu bầu
14 RTF sang DOTM 5.0 1 phiếu bầu
15 ODT sang DOTM 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DOTM

4.6 (146 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!