Công Cụ Chuyển Đổi DOTM Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file dotm sang định dạng khác và từ định dạng khác sang dotm

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

dotm

Microsoft Word Template with Macros Enabled

Tệp DOTM có hai thuộc tính là nén tệp nén Zip và XML (Ngôn ngữ đánh dấu Mở rộng). Nó giống hệt nhau với tập tin .DOCX và .DOCM, trong đó M là viết tắt của macro và X là viết tắt của XML. Ứng dụng có thể mở cả .DOCX và .DOCM thông qua phiên bản Microsoft Word 2007 hoặc 2010.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DOTM Chuyển đổi Đánh giá
1 DOTM sang DOC 4.7 22 phiếu bầu
2 DOTM sang DOCX 4.8 18 phiếu bầu
3 DOTM sang PDF 4.4 8 phiếu bầu
4 DOTM sang XLS 4.8 5 phiếu bầu
5 DOTM sang HTML 4.5 2 phiếu bầu
6 DOTM sang DOT 4.5 2 phiếu bầu
7 DOTM sang JPG 5.0 2 phiếu bầu
8 DOTM sang GIF 5.0 1 phiếu bầu
9 DOTM sang DOTX 5.0 1 phiếu bầu
10 DOTM sang MOBI 5.0 1 phiếu bầu
11 DOTM sang POT 4.0 1 phiếu bầu
12 DOTM sang RTF 5.0 1 phiếu bầu
13 DOTM sang JP2
14 DOTM sang BMP
15 DOTM sang WBMP
Chuyển đổi sang DOTM Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang DOTM 4.6 9 phiếu bầu
2 DOT sang DOTM 4.8 8 phiếu bầu
3 JPG sang DOTM 5.0 5 phiếu bầu
4 DOTX sang DOTM 5.0 4 phiếu bầu
5 PDF sang DOTM 5.0 3 phiếu bầu
6 DOC sang DOTM 5.0 3 phiếu bầu
7 DOCM sang DOTM 4.7 3 phiếu bầu
8 CDR sang DOTM 4.5 2 phiếu bầu
9 PPSX sang DOTM 4.0 1 phiếu bầu
10 TXT sang DOTM 5.0 1 phiếu bầu
11 ODT sang DOTM 5.0 1 phiếu bầu
12 RTF sang DOTM 5.0 1 phiếu bầu
13 PNG sang DOTM 5.0 1 phiếu bầu
14 PSD sang DOTM 4.0 1 phiếu bầu
15 ABW sang DOTM

Xem tất cả