Công Cụ Chuyển Đổi OXPS Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file oxps sang định dạng khác và từ định dạng khác sang oxps

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

oxps

Open XML Paper Specification

Cụ thể hơn, một chương trình có thể mở tệp .oxps không được cài đặt trên máy tính. Chú ý Định dạng .oxps là định dạng tài liệu XPS mặc định trong Windows 8. Thông thường, các tệp .oxps được tạo ra khi người dùng in vào máy in Microsoft XPS Document Writer (MXDW) trên máy tính đang chạy Windows 8.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ OXPS Chuyển đổi Đánh giá
1 OXPS sang PDF 4.7 4,993 phiếu bầu
2 OXPS sang JPG 4.7 2,064 phiếu bầu
3 OXPS sang DOC 4.3 1,727 phiếu bầu
4 OXPS sang XLS 3.9 531 phiếu bầu
5 OXPS sang DOCX 4.3 393 phiếu bầu
6 OXPS sang JPEG 4.7 211 phiếu bầu
7 OXPS sang XLSX 4.0 148 phiếu bầu
8 OXPS sang PNG 4.6 124 phiếu bầu
9 OXPS sang XPS 4.5 121 phiếu bầu
10 OXPS sang TXT 3.8 56 phiếu bầu
11 OXPS sang TIFF 4.5 43 phiếu bầu
12 OXPS sang CSV 4.2 29 phiếu bầu
13 OXPS sang ODT 4.8 28 phiếu bầu
14 OXPS sang BMP 4.8 22 phiếu bầu
15 OXPS sang PPT 3.9 13 phiếu bầu
Chuyển đổi sang OXPS Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang OXPS 4.4 51 phiếu bầu
2 XPS sang OXPS 4.5 18 phiếu bầu
3 DOCX sang OXPS 4.4 10 phiếu bầu
4 PPTX sang OXPS 4.7 9 phiếu bầu
5 JPG sang OXPS 4.1 9 phiếu bầu
6 XLSX sang OXPS 3.8 6 phiếu bầu
7 CSV sang OXPS 5.0 5 phiếu bầu
8 DOC sang OXPS 4.6 5 phiếu bầu
9 PNG sang OXPS 5.0 4 phiếu bầu
10 HTML sang OXPS 5.0 3 phiếu bầu
11 AZW3 sang OXPS 3.8 3 phiếu bầu
12 TXT sang OXPS 5.0 2 phiếu bầu
13 XLS sang OXPS 4.5 2 phiếu bầu
14 ODT sang OXPS 5.0 2 phiếu bầu
15 JPEG sang OXPS 3.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi OXPS

4.6 (10,724 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!