Công Cụ Chuyển Đổi OXPS Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file oxps sang định dạng khác và từ định dạng khác sang oxps

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

oxps

Open XML Paper Specification

Cụ thể hơn, một chương trình có thể mở tệp .oxps không được cài đặt trên máy tính. Chú ý Định dạng .oxps là định dạng tài liệu XPS mặc định trong Windows 8. Thông thường, các tệp .oxps được tạo ra khi người dùng in vào máy in Microsoft XPS Document Writer (MXDW) trên máy tính đang chạy Windows 8.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ OXPS Chuyển đổi Đánh giá
1 OXPS sang PDF 4.7 1,154 phiếu bầu
2 OXPS sang DOC 4.4 501 phiếu bầu
3 OXPS sang JPG 4.8 302 phiếu bầu
4 OXPS sang XLS 4.1 114 phiếu bầu
5 OXPS sang DOCX 4.4 98 phiếu bầu
6 OXPS sang JPEG 4.6 49 phiếu bầu
7 OXPS sang XPS 4.5 39 phiếu bầu
8 OXPS sang XLSX 3.9 30 phiếu bầu
9 OXPS sang PNG 4.8 29 phiếu bầu
10 OXPS sang TIFF 4.5 11 phiếu bầu
11 OXPS sang TXT 3.8 11 phiếu bầu
12 OXPS sang ODT 5.0 8 phiếu bầu
13 OXPS sang BMP 4.6 7 phiếu bầu
14 OXPS sang CSV 4.3 6 phiếu bầu
15 OXPS sang SVG 4.4 5 phiếu bầu
Chuyển đổi sang OXPS Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang OXPS 4.7 26 phiếu bầu
2 XPS sang OXPS 5.0 11 phiếu bầu
3 PPTX sang OXPS 4.9 7 phiếu bầu
4 DOCX sang OXPS 4.3 6 phiếu bầu
5 CSV sang OXPS 5.0 5 phiếu bầu
6 XLSX sang OXPS 5.0 4 phiếu bầu
7 JPG sang OXPS 3.8 3 phiếu bầu
8 DOC sang OXPS 5.0 3 phiếu bầu
9 PNG sang OXPS 5.0 3 phiếu bầu
10 HTML sang OXPS 5.0 2 phiếu bầu
11 DOTX sang OXPS 5.0 1 phiếu bầu
12 FB2 sang OXPS 5.0 1 phiếu bầu
13 ODT sang OXPS 5.0 1 phiếu bầu
14 RTF sang OXPS 5.0 1 phiếu bầu
15 SVG sang OXPS 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả