Công Cụ Chuyển Đổi OXPS

Chuyển đổi trực tuyến từ file oxps sang định dạng khác và từ định dạng khác sang oxps

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

oxps

Open XML Paper Specification

Cụ thể hơn, một chương trình có thể mở tệp .oxps không được cài đặt trên máy tính. Chú ý Định dạng .oxps là định dạng tài liệu XPS mặc định trong Windows 8. Thông thường, các tệp .oxps được tạo ra khi người dùng in vào máy in Microsoft XPS Document Writer (MXDW) trên máy tính đang chạy Windows 8.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ OXPS Chuyển đổi Đánh giá
1 OXPS sang PDF 4.7 6,279 phiếu bầu
2 OXPS sang JPG 4.7 2,370 phiếu bầu
3 OXPS sang DOC 4.3 2,145 phiếu bầu
4 OXPS sang XLS 3.9 667 phiếu bầu
5 OXPS sang DOCX 4.3 481 phiếu bầu
6 OXPS sang JPEG 4.7 260 phiếu bầu
7 OXPS sang XLSX 4.0 194 phiếu bầu
8 OXPS sang PNG 4.6 152 phiếu bầu
9 OXPS sang XPS 4.5 149 phiếu bầu
10 OXPS sang TXT 3.9 69 phiếu bầu
11 OXPS sang TIFF 4.4 49 phiếu bầu
12 OXPS sang CSV 4.2 37 phiếu bầu
13 OXPS sang ODT 4.4 36 phiếu bầu
14 OXPS sang BMP 4.8 28 phiếu bầu
15 OXPS sang HTML 4.4 18 phiếu bầu
Chuyển đổi sang OXPS Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang OXPS 4.3 63 phiếu bầu
2 XPS sang OXPS 4.3 21 phiếu bầu
3 DOCX sang OXPS 4.3 16 phiếu bầu
4 JPG sang OXPS 4.2 10 phiếu bầu
5 PPTX sang OXPS 4.7 9 phiếu bầu
6 CSV sang OXPS 5.0 6 phiếu bầu
7 XLSX sang OXPS 3.8 6 phiếu bầu
8 DOC sang OXPS 4.6 5 phiếu bầu
9 PNG sang OXPS 5.0 4 phiếu bầu
10 HTML sang OXPS 5.0 3 phiếu bầu
11 AZW3 sang OXPS 3.8 3 phiếu bầu
12 DJVU sang OXPS 3.8 2 phiếu bầu
13 ODT sang OXPS 5.0 2 phiếu bầu
14 XLS sang OXPS 4.5 2 phiếu bầu
15 TXT sang OXPS 5.0 2 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi OXPS

4.6 (13,203 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!