Công Cụ Chuyển Đổi HTML Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file html sang định dạng khác và từ định dạng khác sang html

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

html

HyperText Markup Language

HTML là một tập tin định dạng Web. mã nguồn HTML có thể được thay đổi trong một trình soạn thảo văn bản. tập tin HTML đang được phát triển để sử dụng trong tương lai trong các trình duyệt web người dùng, cho phép bạn định dạng văn bản, hình ảnh và các tài liệu khác theo yêu cầu các trang web. Nộp với tags sử dụng định dạng để xây dựng các trang web. HTML code được phân tích cú pháp trình duyệt Web và thường không nhìn thấy được cho người dùng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ HTML Chuyển đổi Đánh giá
1 HTML sang PDF 5.0 26,445 phiếu bầu
2 HTML sang BMP 4.9 15,513 phiếu bầu
3 HTML sang JPG 4.7 10,493 phiếu bầu
4 HTML sang DOC 4.8 8,784 phiếu bầu
5 HTML sang PNG 4.9 4,698 phiếu bầu
6 HTML sang GIF 4.8 3,947 phiếu bầu
7 HTML sang XLS 4.7 1,544 phiếu bầu
8 HTML sang SVG 4.6 1,413 phiếu bầu
9 HTML sang DOCX 4.8 1,330 phiếu bầu
10 HTML sang JPEG 4.6 1,165 phiếu bầu
11 HTML sang XLSX 4.9 1,072 phiếu bầu
12 HTML sang PPT 4.6 694 phiếu bầu
13 HTML sang EPUB 4.8 668 phiếu bầu
14 HTML sang PSD 4.6 663 phiếu bầu
15 HTML sang TXT 4.9 619 phiếu bầu
Chuyển đổi sang HTML Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang HTML 4.8 6,819 phiếu bầu
2 DOCX sang HTML 4.8 2,745 phiếu bầu
3 XLSX sang HTML 4.7 1,134 phiếu bầu
4 PPTX sang HTML 4.6 1,020 phiếu bầu
5 SVG sang HTML 4.7 752 phiếu bầu
6 DOC sang HTML 4.8 748 phiếu bầu
7 AI sang HTML 4.6 415 phiếu bầu
8 TXT sang HTML 4.7 414 phiếu bầu
9 XLS sang HTML 4.6 368 phiếu bầu
10 RTF sang HTML 4.6 341 phiếu bầu
11 EPUB sang HTML 4.6 258 phiếu bầu
12 CDR sang HTML 4.6 148 phiếu bầu
13 PPT sang HTML 4.7 148 phiếu bầu
14 CSV sang HTML 4.8 123 phiếu bầu
15 EPS sang HTML 4.7 91 phiếu bầu

Xem tất cả