Công Cụ Chuyển Đổi HTML Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file html sang định dạng khác và từ định dạng khác sang html

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

html

HyperText Markup Language

HTML là một tập tin định dạng Web. mã nguồn HTML có thể được thay đổi trong một trình soạn thảo văn bản. tập tin HTML đang được phát triển để sử dụng trong tương lai trong các trình duyệt web người dùng, cho phép bạn định dạng văn bản, hình ảnh và các tài liệu khác theo yêu cầu các trang web. Nộp với tags sử dụng định dạng để xây dựng các trang web. HTML code được phân tích cú pháp trình duyệt Web và thường không nhìn thấy được cho người dùng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ HTML Chuyển đổi Đánh giá
1 HTML sang PDF 5.0 25,719 phiếu bầu
2 HTML sang BMP 4.9 15,338 phiếu bầu
3 HTML sang JPG 4.7 9,741 phiếu bầu
4 HTML sang DOC 4.9 8,154 phiếu bầu
5 HTML sang PNG 4.9 4,575 phiếu bầu
6 HTML sang GIF 4.8 3,847 phiếu bầu
7 HTML sang XLS 4.8 1,389 phiếu bầu
8 HTML sang SVG 4.7 1,318 phiếu bầu
9 HTML sang DOCX 4.9 1,217 phiếu bầu
10 HTML sang XLSX 4.9 1,025 phiếu bầu
11 HTML sang JPEG 4.7 1,020 phiếu bầu
12 HTML sang PPT 4.7 652 phiếu bầu
13 HTML sang PSD 4.7 629 phiếu bầu
14 HTML sang EPUB 4.9 619 phiếu bầu
15 HTML sang TXT 4.9 578 phiếu bầu
Chuyển đổi sang HTML Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang HTML 4.9 5,970 phiếu bầu
2 DOCX sang HTML 4.8 2,372 phiếu bầu
3 XLSX sang HTML 4.8 1,014 phiếu bầu
4 PPTX sang HTML 4.7 774 phiếu bầu
5 SVG sang HTML 4.9 678 phiếu bầu
6 DOC sang HTML 4.8 648 phiếu bầu
7 AI sang HTML 4.8 348 phiếu bầu
8 XLS sang HTML 4.7 338 phiếu bầu
9 TXT sang HTML 4.7 337 phiếu bầu
10 RTF sang HTML 4.8 298 phiếu bầu
11 EPUB sang HTML 4.8 208 phiếu bầu
12 CDR sang HTML 4.6 142 phiếu bầu
13 PPT sang HTML 4.7 126 phiếu bầu
14 CSV sang HTML 4.9 110 phiếu bầu
15 ODT sang HTML 4.8 78 phiếu bầu

Xem tất cả