Công Cụ Chuyển Đổi DOCX (WORD) Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file docx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang docx

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

docx

Microsoft Office Open XML

Kể từ năm 2007, Microsoft đã bắt đầu sử dụng một định dạng file docx, được tạo ra bằng cách sử dụng các Office Open XML. Định dạng là một tập tin zip có chứa các văn bản dưới dạng XML, đồ họa và các dữ liệu khác có thể được dịch thành một chuỗi các bit sử dụng định dạng nhị phân bằng sáng chế bảo vệ. Lúc đầu người ta cho rằng định dạng này sẽ thay thế các tài liệu, nhưng cả hai định dạng vẫn được sử dụng ngày hôm nay.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DOCX Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang JPG 4.8 324,554 phiếu bầu
2 DOCX sang PDF 4.8 126,449 phiếu bầu
3 DOCX sang DOC 4.7 62,348 phiếu bầu
4 DOCX sang XLS 3.9 45,372 phiếu bầu
5 DOCX sang PPT 4.3 25,286 phiếu bầu
6 DOCX sang PNG 4.7 23,859 phiếu bầu
7 DOCX sang JPEG 4.6 21,133 phiếu bầu
8 DOCX sang EPUB 4.7 8,956 phiếu bầu
9 DOCX sang FB2 4.8 6,281 phiếu bầu
10 DOCX sang TXT 4.4 5,645 phiếu bầu
11 DOCX sang HTML 4.6 5,165 phiếu bầu
12 DOCX sang MOBI 4.8 4,634 phiếu bầu
13 DOCX sang TIFF 4.7 3,496 phiếu bầu
14 DOCX sang XLSX 3.8 3,335 phiếu bầu
15 DOCX sang ODT 4.6 3,276 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DOCX Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DOCX 4.5 121,253 phiếu bầu
2 JPG sang DOCX 4.2 63,062 phiếu bầu
3 PNG sang DOCX 4.3 18,722 phiếu bầu
4 DOC sang DOCX 4.7 10,398 phiếu bầu
5 PPTX sang DOCX 4.5 7,406 phiếu bầu
6 JPEG sang DOCX 4.2 6,692 phiếu bầu
7 ODT sang DOCX 4.7 5,657 phiếu bầu
8 EPUB sang DOCX 4.8 5,297 phiếu bầu
9 RTF sang DOCX 4.7 3,079 phiếu bầu
10 XLSX sang DOCX 4.1 3,058 phiếu bầu
11 HTML sang DOCX 4.4 2,192 phiếu bầu
12 FB2 sang DOCX 4.7 1,922 phiếu bầu
13 TXT sang DOCX 4.7 1,607 phiếu bầu
14 PPT sang DOCX 4.6 1,590 phiếu bầu
15 BMP sang DOCX 4.5 1,450 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DOCX

4.6 (955,560 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!