Công Cụ Chuyển Đổi DOCX (WORD)

Chuyển đổi trực tuyến từ file docx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang docx

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

docx

Microsoft Office Open XML

Kể từ năm 2007, Microsoft đã bắt đầu sử dụng một định dạng file docx, được tạo ra bằng cách sử dụng các Office Open XML. Định dạng là một tập tin zip có chứa các văn bản dưới dạng XML, đồ họa và các dữ liệu khác có thể được dịch thành một chuỗi các bit sử dụng định dạng nhị phân bằng sáng chế bảo vệ. Lúc đầu người ta cho rằng định dạng này sẽ thay thế các tài liệu, nhưng cả hai định dạng vẫn được sử dụng ngày hôm nay.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DOCX Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang JPG 4.7 778,312 phiếu bầu
2 DOCX sang PDF 4.8 336,301 phiếu bầu
3 DOCX sang DOC 4.6 145,285 phiếu bầu
4 DOCX sang XLS 3.8 92,486 phiếu bầu
5 DOCX sang PNG 4.6 73,383 phiếu bầu
6 DOCX sang JPEG 4.6 69,727 phiếu bầu
7 DOCX sang PPT 4.2 66,616 phiếu bầu
8 DOCX sang EPUB 4.7 27,614 phiếu bầu
9 DOCX sang TXT 4.2 16,903 phiếu bầu
10 DOCX sang FB2 4.8 15,358 phiếu bầu
11 DOCX sang HTML 4.5 11,990 phiếu bầu
12 DOCX sang MOBI 4.8 10,736 phiếu bầu
13 DOCX sang PPTX 4.1 9,520 phiếu bầu
14 DOCX sang XLSX 3.8 8,410 phiếu bầu
15 DOCX sang ODT 4.6 7,853 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DOCX Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DOCX 4.5 355,825 phiếu bầu
2 JPG sang DOCX 4.2 146,106 phiếu bầu
3 PNG sang DOCX 4.2 47,730 phiếu bầu
4 DOC sang DOCX 4.7 30,563 phiếu bầu
5 JPEG sang DOCX 4.2 22,651 phiếu bầu
6 EPUB sang DOCX 4.8 21,965 phiếu bầu
7 ODT sang DOCX 4.7 16,555 phiếu bầu
8 PPTX sang DOCX 4.5 16,492 phiếu bầu
9 XLSX sang DOCX 4.1 8,739 phiếu bầu
10 RTF sang DOCX 4.7 7,977 phiếu bầu
11 TXT sang DOCX 4.7 5,679 phiếu bầu
12 HTML sang DOCX 4.1 4,808 phiếu bầu
13 FB2 sang DOCX 4.6 4,697 phiếu bầu
14 MOBI sang DOCX 4.8 3,906 phiếu bầu
15 PPT sang DOCX 4.6 3,235 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DOCX

4.6 (2,447,597 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!