Công Cụ Chuyển Đổi DOCX (WORD) Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file docx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang docx

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

docx

Microsoft Office Open XML

Kể từ năm 2007, Microsoft đã bắt đầu sử dụng một định dạng file docx, được tạo ra bằng cách sử dụng các Office Open XML. Định dạng là một tập tin zip có chứa các văn bản dưới dạng XML, đồ họa và các dữ liệu khác có thể được dịch thành một chuỗi các bit sử dụng định dạng nhị phân bằng sáng chế bảo vệ. Lúc đầu người ta cho rằng định dạng này sẽ thay thế các tài liệu, nhưng cả hai định dạng vẫn được sử dụng ngày hôm nay.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DOCX Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang JPG 4.9 127,714 phiếu bầu
2 DOCX sang PDF 4.9 58,172 phiếu bầu
3 DOCX sang DOC 4.8 32,445 phiếu bầu
4 DOCX sang XLS 4.8 20,092 phiếu bầu
5 DOCX sang PNG 4.9 8,576 phiếu bầu
6 DOCX sang PPT 4.8 7,570 phiếu bầu
7 DOCX sang JPEG 4.9 5,876 phiếu bầu
8 DOCX sang EPUB 4.9 3,023 phiếu bầu
9 DOCX sang TXT 4.8 2,629 phiếu bầu
10 DOCX sang FB2 4.9 2,462 phiếu bầu
11 DOCX sang HTML 4.8 2,372 phiếu bầu
12 DOCX sang ODT 4.8 1,658 phiếu bầu
13 DOCX sang MOBI 4.9 1,609 phiếu bầu
14 DOCX sang TIFF 4.9 1,394 phiếu bầu
15 DOCX sang XLSX 4.7 1,232 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DOCX Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DOCX 4.6 24,487 phiếu bầu
2 JPG sang DOCX 4.5 15,638 phiếu bầu
3 DOC sang DOCX 4.7 4,856 phiếu bầu
4 PNG sang DOCX 4.6 4,173 phiếu bầu
5 PPTX sang DOCX 4.7 3,515 phiếu bầu
6 ODT sang DOCX 4.8 2,614 phiếu bầu
7 EPUB sang DOCX 4.8 1,654 phiếu bầu
8 RTF sang DOCX 4.8 1,567 phiếu bầu
9 HTML sang DOCX 4.9 1,217 phiếu bầu
10 XLSX sang DOCX 4.6 1,039 phiếu bầu
11 JPEG sang DOCX 4.3 903 phiếu bầu
12 PPT sang DOCX 4.7 745 phiếu bầu
13 FB2 sang DOCX 4.9 745 phiếu bầu
14 CDR sang DOCX 4.6 692 phiếu bầu
15 DJVU sang DOCX 4.6 678 phiếu bầu

Xem tất cả