Công Cụ Chuyển Đổi DOCX (WORD) Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file docx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang docx

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

docx

Microsoft Office Open XML

Kể từ năm 2007, Microsoft đã bắt đầu sử dụng một định dạng file docx, được tạo ra bằng cách sử dụng các Office Open XML. Định dạng là một tập tin zip có chứa các văn bản dưới dạng XML, đồ họa và các dữ liệu khác có thể được dịch thành một chuỗi các bit sử dụng định dạng nhị phân bằng sáng chế bảo vệ. Lúc đầu người ta cho rằng định dạng này sẽ thay thế các tài liệu, nhưng cả hai định dạng vẫn được sử dụng ngày hôm nay.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DOCX Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang JPG 4.9 153,331 phiếu bầu
2 DOCX sang PDF 4.9 66,347 phiếu bầu
3 DOCX sang DOC 4.8 37,066 phiếu bầu
4 DOCX sang XLS 4.5 24,262 phiếu bầu
5 DOCX sang PNG 4.8 10,874 phiếu bầu
6 DOCX sang PPT 4.6 10,241 phiếu bầu
7 DOCX sang JPEG 4.8 7,894 phiếu bầu
8 DOCX sang EPUB 4.8 4,068 phiếu bầu
9 DOCX sang FB2 4.9 3,342 phiếu bầu
10 DOCX sang TXT 4.6 3,092 phiếu bầu
11 DOCX sang HTML 4.8 2,850 phiếu bầu
12 DOCX sang MOBI 4.8 2,156 phiếu bầu
13 DOCX sang ODT 4.7 1,895 phiếu bầu
14 DOCX sang TIFF 4.8 1,821 phiếu bầu
15 DOCX sang XLSX 4.3 1,560 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DOCX Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DOCX 4.6 42,435 phiếu bầu
2 JPG sang DOCX 4.3 27,708 phiếu bầu
3 PNG sang DOCX 4.5 7,428 phiếu bầu
4 DOC sang DOCX 4.7 5,622 phiếu bầu
5 PPTX sang DOCX 4.6 4,201 phiếu bầu
6 ODT sang DOCX 4.8 3,053 phiếu bầu
7 EPUB sang DOCX 4.8 2,307 phiếu bầu
8 JPEG sang DOCX 4.3 2,072 phiếu bầu
9 RTF sang DOCX 4.8 1,798 phiếu bầu
10 HTML sang DOCX 4.8 1,355 phiếu bầu
11 XLSX sang DOCX 4.4 1,306 phiếu bầu
12 FB2 sang DOCX 4.8 1,042 phiếu bầu
13 PPT sang DOCX 4.6 878 phiếu bầu
14 DJVU sang DOCX 4.5 768 phiếu bầu
15 TXT sang DOCX 4.8 724 phiếu bầu

Xem tất cả