Công Cụ Chuyển Đổi DOCX (WORD)

Chuyển đổi trực tuyến từ file docx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang docx

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

docx

Microsoft Office Open XML

Kể từ năm 2007, Microsoft đã bắt đầu sử dụng một định dạng file docx, được tạo ra bằng cách sử dụng các Office Open XML. Định dạng là một tập tin zip có chứa các văn bản dưới dạng XML, đồ họa và các dữ liệu khác có thể được dịch thành một chuỗi các bit sử dụng định dạng nhị phân bằng sáng chế bảo vệ. Lúc đầu người ta cho rằng định dạng này sẽ thay thế các tài liệu, nhưng cả hai định dạng vẫn được sử dụng ngày hôm nay.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DOCX Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang JPG 4.7 469,180 phiếu bầu
2 DOCX sang PDF 4.8 187,529 phiếu bầu
3 DOCX sang DOC 4.7 85,892 phiếu bầu
4 DOCX sang XLS 3.8 58,977 phiếu bầu
5 DOCX sang PPT 4.3 39,392 phiếu bầu
6 DOCX sang PNG 4.6 39,201 phiếu bầu
7 DOCX sang JPEG 4.6 36,598 phiếu bầu
8 DOCX sang EPUB 4.7 13,500 phiếu bầu
9 DOCX sang TXT 4.3 8,547 phiếu bầu
10 DOCX sang FB2 4.8 8,539 phiếu bầu
11 DOCX sang HTML 4.6 7,152 phiếu bầu
12 DOCX sang MOBI 4.8 6,553 phiếu bầu
13 DOCX sang PPTX 4.1 4,959 phiếu bầu
14 DOCX sang XLSX 3.8 4,801 phiếu bầu
15 DOCX sang TIFF 4.7 4,647 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DOCX Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DOCX 4.5 191,782 phiếu bầu
2 JPG sang DOCX 4.2 88,504 phiếu bầu
3 PNG sang DOCX 4.3 27,508 phiếu bầu
4 DOC sang DOCX 4.7 15,652 phiếu bầu
5 JPEG sang DOCX 4.2 10,954 phiếu bầu
6 PPTX sang DOCX 4.5 10,736 phiếu bầu
7 ODT sang DOCX 4.7 8,663 phiếu bầu
8 EPUB sang DOCX 4.8 8,576 phiếu bầu
9 XLSX sang DOCX 4.1 4,784 phiếu bầu
10 RTF sang DOCX 4.7 4,519 phiếu bầu
11 HTML sang DOCX 4.3 3,015 phiếu bầu
12 FB2 sang DOCX 4.6 2,681 phiếu bầu
13 TXT sang DOCX 4.7 2,550 phiếu bầu
14 PPT sang DOCX 4.6 2,267 phiếu bầu
15 BMP sang DOCX 4.5 1,982 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DOCX

4.6 (1,407,084 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!