Công Cụ Chuyển Đổi DOCX (WORD)

Chuyển đổi trực tuyến từ file docx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang docx

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

docx

Microsoft Office Open XML

Kể từ năm 2007, Microsoft đã bắt đầu sử dụng một định dạng file docx, được tạo ra bằng cách sử dụng các Office Open XML. Định dạng là một tập tin zip có chứa các văn bản dưới dạng XML, đồ họa và các dữ liệu khác có thể được dịch thành một chuỗi các bit sử dụng định dạng nhị phân bằng sáng chế bảo vệ. Lúc đầu người ta cho rằng định dạng này sẽ thay thế các tài liệu, nhưng cả hai định dạng vẫn được sử dụng ngày hôm nay.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DOCX Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang JPG 4.8 382,844 phiếu bầu
2 DOCX sang PDF 4.8 151,447 phiếu bầu
3 DOCX sang DOC 4.7 71,606 phiếu bầu
4 DOCX sang XLS 3.9 51,619 phiếu bầu
5 DOCX sang PPT 4.3 31,583 phiếu bầu
6 DOCX sang PNG 4.7 29,619 phiếu bầu
7 DOCX sang JPEG 4.6 27,144 phiếu bầu
8 DOCX sang EPUB 4.7 10,688 phiếu bầu
9 DOCX sang FB2 4.8 7,128 phiếu bầu
10 DOCX sang TXT 4.3 6,760 phiếu bầu
11 DOCX sang HTML 4.6 5,985 phiếu bầu
12 DOCX sang MOBI 4.8 5,349 phiếu bầu
13 DOCX sang XLSX 3.8 3,962 phiếu bầu
14 DOCX sang TIFF 4.7 3,945 phiếu bầu
15 DOCX sang ODT 4.6 3,789 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DOCX Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DOCX 4.5 149,170 phiếu bầu
2 JPG sang DOCX 4.2 73,829 phiếu bầu
3 PNG sang DOCX 4.3 22,447 phiếu bầu
4 DOC sang DOCX 4.7 12,374 phiếu bầu
5 PPTX sang DOCX 4.5 8,826 phiếu bầu
6 JPEG sang DOCX 4.2 8,372 phiếu bầu
7 ODT sang DOCX 4.7 6,791 phiếu bầu
8 EPUB sang DOCX 4.8 6,518 phiếu bầu
9 XLSX sang DOCX 4.1 3,758 phiếu bầu
10 RTF sang DOCX 4.7 3,685 phiếu bầu
11 HTML sang DOCX 4.3 2,522 phiếu bầu
12 FB2 sang DOCX 4.6 2,226 phiếu bầu
13 TXT sang DOCX 4.7 1,972 phiếu bầu
14 PPT sang DOCX 4.6 1,913 phiếu bầu
15 BMP sang DOCX 4.5 1,689 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DOCX

4.6 (1,138,056 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!