Công Cụ Chuyển Đổi DOCX (WORD)

Chuyển đổi trực tuyến từ file docx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang docx

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

docx

Microsoft Office Open XML

Kể từ năm 2007, Microsoft đã bắt đầu sử dụng một định dạng file docx, được tạo ra bằng cách sử dụng các Office Open XML. Định dạng là một tập tin zip có chứa các văn bản dưới dạng XML, đồ họa và các dữ liệu khác có thể được dịch thành một chuỗi các bit sử dụng định dạng nhị phân bằng sáng chế bảo vệ. Lúc đầu người ta cho rằng định dạng này sẽ thay thế các tài liệu, nhưng cả hai định dạng vẫn được sử dụng ngày hôm nay.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DOCX Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang JPG 4.7 581,652 phiếu bầu
2 DOCX sang PDF 4.8 239,973 phiếu bầu
3 DOCX sang DOC 4.6 106,225 phiếu bầu
4 DOCX sang XLS 3.8 69,478 phiếu bầu
5 DOCX sang PNG 4.6 52,324 phiếu bầu
6 DOCX sang PPT 4.2 48,999 phiếu bầu
7 DOCX sang JPEG 4.6 48,312 phiếu bầu
8 DOCX sang EPUB 4.7 18,274 phiếu bầu
9 DOCX sang TXT 4.2 11,513 phiếu bầu
10 DOCX sang FB2 4.8 11,112 phiếu bầu
11 DOCX sang HTML 4.5 8,859 phiếu bầu
12 DOCX sang MOBI 4.8 8,459 phiếu bầu
13 DOCX sang PPTX 4.1 6,573 phiếu bầu
14 DOCX sang XLSX 3.8 5,964 phiếu bầu
15 DOCX sang ODT 4.6 5,777 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DOCX Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DOCX 4.5 253,264 phiếu bầu
2 JPG sang DOCX 4.2 110,250 phiếu bầu
3 PNG sang DOCX 4.3 35,192 phiếu bầu
4 DOC sang DOCX 4.7 20,947 phiếu bầu
5 JPEG sang DOCX 4.2 15,272 phiếu bầu
6 EPUB sang DOCX 4.8 13,434 phiếu bầu
7 PPTX sang DOCX 4.5 13,147 phiếu bầu
8 ODT sang DOCX 4.7 11,555 phiếu bầu
9 XLSX sang DOCX 4.1 6,209 phiếu bầu
10 RTF sang DOCX 4.7 5,806 phiếu bầu
11 HTML sang DOCX 4.2 3,676 phiếu bầu
12 TXT sang DOCX 4.7 3,623 phiếu bầu
13 FB2 sang DOCX 4.6 3,419 phiếu bầu
14 MOBI sang DOCX 4.8 2,752 phiếu bầu
15 PPT sang DOCX 4.6 2,704 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DOCX

4.6 (1,784,568 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!