Công Cụ Chuyển Đổi DOCX (WORD) Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file docx sang định dạng khác và từ định dạng khác sang docx

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 419,551,407 tập tin với tổng dung lượng là 6,075 TB

docx

Microsoft Office Open XML

Kể từ năm 2007, Microsoft đã bắt đầu sử dụng một định dạng file docx, được tạo ra bằng cách sử dụng các Office Open XML. Định dạng là một tập tin zip có chứa các văn bản dưới dạng XML, đồ họa và các dữ liệu khác có thể được dịch thành một chuỗi các bit sử dụng định dạng nhị phân bằng sáng chế bảo vệ. Lúc đầu người ta cho rằng định dạng này sẽ thay thế các tài liệu, nhưng cả hai định dạng vẫn được sử dụng ngày hôm nay.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DOCX Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang JPG 4.8 208,491 phiếu bầu
2 DOCX sang PDF 4.9 80,599 phiếu bầu
3 DOCX sang DOC 4.8 45,477 phiếu bầu
4 DOCX sang XLS 4.2 32,349 phiếu bầu
5 DOCX sang PPT 4.4 15,044 phiếu bầu
6 DOCX sang PNG 4.8 14,482 phiếu bầu
7 DOCX sang JPEG 4.7 11,552 phiếu bầu
8 DOCX sang EPUB 4.8 5,838 phiếu bầu
9 DOCX sang FB2 4.8 4,737 phiếu bầu
10 DOCX sang TXT 4.5 3,889 phiếu bầu
11 DOCX sang HTML 4.7 3,679 phiếu bầu
12 DOCX sang MOBI 4.8 3,130 phiếu bầu
13 DOCX sang TIFF 4.8 2,513 phiếu bầu
14 DOCX sang ODT 4.7 2,253 phiếu bầu
15 DOCX sang XLSX 3.9 2,218 phiếu bầu
Chuyển đổi sang DOCX Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DOCX 4.5 71,091 phiếu bầu
2 JPG sang DOCX 4.2 42,714 phiếu bầu
3 PNG sang DOCX 4.4 11,493 phiếu bầu
4 DOC sang DOCX 4.7 7,117 phiếu bầu
5 PPTX sang DOCX 4.6 5,277 phiếu bầu
6 JPEG sang DOCX 4.2 3,811 phiếu bầu
7 ODT sang DOCX 4.8 3,689 phiếu bầu
8 EPUB sang DOCX 4.8 3,433 phiếu bầu
9 RTF sang DOCX 4.8 2,143 phiếu bầu
10 XLSX sang DOCX 4.3 1,849 phiếu bầu
11 HTML sang DOCX 4.6 1,612 phiếu bầu
12 FB2 sang DOCX 4.7 1,414 phiếu bầu
13 PPT sang DOCX 4.6 1,108 phiếu bầu
14 BMP sang DOCX 4.5 1,075 phiếu bầu
15 TXT sang DOCX 4.7 1,011 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DOCX

4.7 (617,325 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!