Công Cụ Chuyển Đổi RTF Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file rtf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang rtf

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 394,696,659 tập tin với tổng dung lượng là 5,633 TB

rtf

Định dạng Rich Text

RTF là một định dạng cross-nền tảng để lưu trữ các tài liệu văn bản được dán nhãn, cùng sáng tạo ra bởi Microsoft và Adobe, như các thẻ meta cho các định dạng Word vào năm 1982. Adobe đã vào năm 1985 tiếp tục phát triển định dạng và tạo ra một ngôn ngữ PostScript. Cơ bản là một định dạng văn bản đơn giản, trình tự kiểm soát mà không phải là các macro có sẵn sàng cho sự thay đổi, và đội bóng với một hành vi cố định.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ RTF Chuyển đổi Đánh giá
1 RTF sang PDF 4.9 23,017 phiếu bầu
2 RTF sang DOC 4.7 8,256 phiếu bầu
3 RTF sang JPG 4.8 5,044 phiếu bầu
4 RTF sang XLS 4.3 3,318 phiếu bầu
5 RTF sang DOCX 4.8 2,062 phiếu bầu
6 RTF sang FB2 4.7 1,174 phiếu bầu
7 RTF sang EPUB 4.6 1,100 phiếu bầu
8 RTF sang TXT 4.8 1,086 phiếu bầu
9 RTF sang MOBI 4.7 780 phiếu bầu
10 RTF sang HTML 4.5 405 phiếu bầu
11 RTF sang JPEG 4.8 385 phiếu bầu
12 RTF sang PNG 4.8 343 phiếu bầu
13 RTF sang XLSX 4.2 325 phiếu bầu
14 RTF sang CSV 4.8 321 phiếu bầu
15 RTF sang PPT 4.7 224 phiếu bầu
Chuyển đổi sang RTF Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang RTF 4.6 2,179 phiếu bầu
2 DOCX sang RTF 4.7 1,533 phiếu bầu
3 DOC sang RTF 4.7 995 phiếu bầu
4 FB2 sang RTF 4.6 762 phiếu bầu
5 JPG sang RTF 4.1 587 phiếu bầu
6 EPUB sang RTF 4.7 365 phiếu bầu
7 HTML sang RTF 4.5 221 phiếu bầu
8 PNG sang RTF 4.1 192 phiếu bầu
9 ODT sang RTF 4.7 172 phiếu bầu
10 TXT sang RTF 4.8 135 phiếu bầu
11 XLSX sang RTF 4.5 89 phiếu bầu
12 DJVU sang RTF 4.4 82 phiếu bầu
13 PPTX sang RTF 4.6 62 phiếu bầu
14 XLS sang RTF 4.6 61 phiếu bầu
15 MOBI sang RTF 4.7 58 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi RTF

4.7 (56,472 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!