Công Cụ Chuyển Đổi RTF

Chuyển đổi trực tuyến từ file rtf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang rtf

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

rtf

Định dạng Rich Text

RTF là một định dạng cross-nền tảng để lưu trữ các tài liệu văn bản được dán nhãn, cùng sáng tạo ra bởi Microsoft và Adobe, như các thẻ meta cho các định dạng Word vào năm 1982. Adobe đã vào năm 1985 tiếp tục phát triển định dạng và tạo ra một ngôn ngữ PostScript. Cơ bản là một định dạng văn bản đơn giản, trình tự kiểm soát mà không phải là các macro có sẵn sàng cho sự thay đổi, và đội bóng với một hành vi cố định.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ RTF Chuyển đổi Đánh giá
1 RTF sang PDF 4.8 68,433 phiếu bầu
2 RTF sang DOC 4.7 19,234 phiếu bầu
3 RTF sang JPG 4.7 13,175 phiếu bầu
4 RTF sang DOCX 4.7 6,305 phiếu bầu
5 RTF sang XLS 3.8 5,891 phiếu bầu
6 RTF sang EPUB 4.6 3,024 phiếu bầu
7 RTF sang TXT 4.7 2,730 phiếu bầu
8 RTF sang FB2 4.6 2,666 phiếu bầu
9 RTF sang MOBI 4.7 1,939 phiếu bầu
10 RTF sang JPEG 4.7 1,355 phiếu bầu
11 RTF sang PNG 4.6 1,044 phiếu bầu
12 RTF sang HTML 4.4 850 phiếu bầu
13 RTF sang XLSX 3.8 670 phiếu bầu
14 RTF sang CSV 4.3 642 phiếu bầu
15 RTF sang PPT 4.3 576 phiếu bầu
Chuyển đổi sang RTF Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang RTF 4.5 7,288 phiếu bầu
2 DOCX sang RTF 4.7 5,356 phiếu bầu
3 DOC sang RTF 4.7 2,622 phiếu bầu
4 FB2 sang RTF 4.5 1,874 phiếu bầu
5 JPG sang RTF 4.0 1,873 phiếu bầu
6 EPUB sang RTF 4.7 1,231 phiếu bầu
7 PNG sang RTF 3.9 600 phiếu bầu
8 TXT sang RTF 4.6 477 phiếu bầu
9 ODT sang RTF 4.7 439 phiếu bầu
10 HTML sang RTF 4.1 362 phiếu bầu
11 XLSX sang RTF 4.2 323 phiếu bầu
12 JPEG sang RTF 4.0 228 phiếu bầu
13 MOBI sang RTF 4.6 187 phiếu bầu
14 PPTX sang RTF 4.5 178 phiếu bầu
15 XLS sang RTF 4.5 173 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi RTF

4.7 (154,880 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!