Công Cụ Chuyển Đổi RTF

Chuyển đổi trực tuyến từ file rtf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang rtf

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

rtf

Định dạng Rich Text

RTF là một định dạng cross-nền tảng để lưu trữ các tài liệu văn bản được dán nhãn, cùng sáng tạo ra bởi Microsoft và Adobe, như các thẻ meta cho các định dạng Word vào năm 1982. Adobe đã vào năm 1985 tiếp tục phát triển định dạng và tạo ra một ngôn ngữ PostScript. Cơ bản là một định dạng văn bản đơn giản, trình tự kiểm soát mà không phải là các macro có sẵn sàng cho sự thay đổi, và đội bóng với một hành vi cố định.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ RTF Chuyển đổi Đánh giá
1 RTF sang PDF 4.8 88,280 phiếu bầu
2 RTF sang DOC 4.7 23,640 phiếu bầu
3 RTF sang JPG 4.7 16,422 phiếu bầu
4 RTF sang DOCX 4.7 7,978 phiếu bầu
5 RTF sang XLS 3.8 6,739 phiếu bầu
6 RTF sang EPUB 4.6 3,614 phiếu bầu
7 RTF sang TXT 4.7 3,272 phiếu bầu
8 RTF sang FB2 4.6 3,199 phiếu bầu
9 RTF sang MOBI 4.7 2,224 phiếu bầu
10 RTF sang JPEG 4.7 1,699 phiếu bầu
11 RTF sang PNG 4.6 1,349 phiếu bầu
12 RTF sang HTML 4.4 1,043 phiếu bầu
13 RTF sang XLSX 3.8 774 phiếu bầu
14 RTF sang CSV 4.3 768 phiếu bầu
15 RTF sang PPT 4.3 686 phiếu bầu
Chuyển đổi sang RTF Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang RTF 4.5 9,524 phiếu bầu
2 DOCX sang RTF 4.7 6,736 phiếu bầu
3 DOC sang RTF 4.7 3,181 phiếu bầu
4 JPG sang RTF 4.0 2,352 phiếu bầu
5 FB2 sang RTF 4.5 2,183 phiếu bầu
6 EPUB sang RTF 4.7 1,576 phiếu bầu
7 PNG sang RTF 3.9 755 phiếu bầu
8 TXT sang RTF 4.7 646 phiếu bầu
9 ODT sang RTF 4.7 529 phiếu bầu
10 HTML sang RTF 4.1 420 phiếu bầu
11 XLSX sang RTF 4.2 413 phiếu bầu
12 JPEG sang RTF 4.1 299 phiếu bầu
13 MOBI sang RTF 4.7 223 phiếu bầu
14 PPTX sang RTF 4.5 214 phiếu bầu
15 XLS sang RTF 4.4 201 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi RTF

4.7 (194,823 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!