Công Cụ Chuyển Đổi RTF Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file rtf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang rtf

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

rtf

Định dạng Rich Text

RTF là một định dạng cross-nền tảng để lưu trữ các tài liệu văn bản được dán nhãn, cùng sáng tạo ra bởi Microsoft và Adobe, như các thẻ meta cho các định dạng Word vào năm 1982. Adobe đã vào năm 1985 tiếp tục phát triển định dạng và tạo ra một ngôn ngữ PostScript. Cơ bản là một định dạng văn bản đơn giản, trình tự kiểm soát mà không phải là các macro có sẵn sàng cho sự thay đổi, và đội bóng với một hành vi cố định.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ RTF Chuyển đổi Đánh giá
1 RTF sang PDF 4.8 30,602 phiếu bầu
2 RTF sang DOC 4.7 10,243 phiếu bầu
3 RTF sang JPG 4.8 7,157 phiếu bầu
4 RTF sang XLS 4.1 3,863 phiếu bầu
5 RTF sang DOCX 4.7 2,794 phiếu bầu
6 RTF sang EPUB 4.6 1,500 phiếu bầu
7 RTF sang FB2 4.7 1,453 phiếu bầu
8 RTF sang TXT 4.8 1,356 phiếu bầu
9 RTF sang MOBI 4.7 983 phiếu bầu
10 RTF sang JPEG 4.7 541 phiếu bầu
11 RTF sang HTML 4.4 483 phiếu bầu
12 RTF sang PNG 4.7 472 phiếu bầu
13 RTF sang XLSX 4.0 396 phiếu bầu
14 RTF sang CSV 4.6 378 phiếu bầu
15 RTF sang PPT 4.5 291 phiếu bầu
Chuyển đổi sang RTF Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang RTF 4.5 3,081 phiếu bầu
2 DOCX sang RTF 4.7 2,202 phiếu bầu
3 DOC sang RTF 4.7 1,299 phiếu bầu
4 FB2 sang RTF 4.5 996 phiếu bầu
5 JPG sang RTF 4.0 875 phiếu bầu
6 EPUB sang RTF 4.7 493 phiếu bầu
7 PNG sang RTF 3.9 275 phiếu bầu
8 HTML sang RTF 4.4 246 phiếu bầu
9 ODT sang RTF 4.7 232 phiếu bầu
10 TXT sang RTF 4.8 197 phiếu bầu
11 XLSX sang RTF 4.3 137 phiếu bầu
12 XLS sang RTF 4.5 98 phiếu bầu
13 DJVU sang RTF 4.4 90 phiếu bầu
14 PPTX sang RTF 4.6 79 phiếu bầu
15 MOBI sang RTF 4.8 78 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi RTF

4.7 (74,415 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!