Công Cụ Chuyển Đổi RTF Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file rtf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang rtf

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

rtf

Định dạng Rich Text

RTF là một định dạng cross-nền tảng để lưu trữ các tài liệu văn bản được dán nhãn, cùng sáng tạo ra bởi Microsoft và Adobe, như các thẻ meta cho các định dạng Word vào năm 1982. Adobe đã vào năm 1985 tiếp tục phát triển định dạng và tạo ra một ngôn ngữ PostScript. Cơ bản là một định dạng văn bản đơn giản, trình tự kiểm soát mà không phải là các macro có sẵn sàng cho sự thay đổi, và đội bóng với một hành vi cố định.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ RTF Chuyển đổi Đánh giá
1 RTF sang PDF 4.9 18,890 phiếu bầu
2 RTF sang DOC 4.7 7,245 phiếu bầu
3 RTF sang JPG 4.9 3,496 phiếu bầu
4 RTF sang XLS 4.5 2,829 phiếu bầu
5 RTF sang DOCX 4.8 1,751 phiếu bầu
6 RTF sang TXT 4.8 919 phiếu bầu
7 RTF sang FB2 4.7 811 phiếu bầu
8 RTF sang EPUB 4.7 797 phiếu bầu
9 RTF sang MOBI 4.7 606 phiếu bầu
10 RTF sang HTML 4.6 341 phiếu bầu
11 RTF sang JPEG 4.8 286 phiếu bầu
12 RTF sang PNG 4.8 282 phiếu bầu
13 RTF sang XLSX 4.5 272 phiếu bầu
14 RTF sang CSV 4.9 272 phiếu bầu
15 RTF sang PPT 4.7 190 phiếu bầu
Chuyển đổi sang RTF Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang RTF 4.6 1,624 phiếu bầu
2 DOCX sang RTF 4.7 1,207 phiếu bầu
3 DOC sang RTF 4.7 809 phiếu bầu
4 FB2 sang RTF 4.7 574 phiếu bầu
5 JPG sang RTF 4.4 373 phiếu bầu
6 EPUB sang RTF 4.8 255 phiếu bầu
7 HTML sang RTF 4.7 194 phiếu bầu
8 ODT sang RTF 4.7 145 phiếu bầu
9 PNG sang RTF 4.3 133 phiếu bầu
10 TXT sang RTF 4.9 102 phiếu bầu
11 XLSX sang RTF 4.6 68 phiếu bầu
12 DJVU sang RTF 4.5 67 phiếu bầu
13 PPTX sang RTF 4.7 50 phiếu bầu
14 XLS sang RTF 4.5 47 phiếu bầu
15 MOBI sang RTF 4.8 44 phiếu bầu

Xem tất cả