Công Cụ Chuyển Đổi RTF

Chuyển đổi trực tuyến từ file rtf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang rtf

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

rtf

Định dạng Rich Text

RTF là một định dạng cross-nền tảng để lưu trữ các tài liệu văn bản được dán nhãn, cùng sáng tạo ra bởi Microsoft và Adobe, như các thẻ meta cho các định dạng Word vào năm 1982. Adobe đã vào năm 1985 tiếp tục phát triển định dạng và tạo ra một ngôn ngữ PostScript. Cơ bản là một định dạng văn bản đơn giản, trình tự kiểm soát mà không phải là các macro có sẵn sàng cho sự thay đổi, và đội bóng với một hành vi cố định.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ RTF Chuyển đổi Đánh giá
1 RTF sang PDF 4.8 37,719 phiếu bầu
2 RTF sang DOC 4.7 12,015 phiếu bầu
3 RTF sang JPG 4.8 8,435 phiếu bầu
4 RTF sang XLS 4.0 4,376 phiếu bầu
5 RTF sang DOCX 4.7 3,499 phiếu bầu
6 RTF sang EPUB 4.6 1,860 phiếu bầu
7 RTF sang FB2 4.6 1,687 phiếu bầu
8 RTF sang TXT 4.7 1,612 phiếu bầu
9 RTF sang MOBI 4.7 1,175 phiếu bầu
10 RTF sang JPEG 4.7 725 phiếu bầu
11 RTF sang PNG 4.7 602 phiếu bầu
12 RTF sang HTML 4.4 561 phiếu bầu
13 RTF sang XLSX 3.9 444 phiếu bầu
14 RTF sang CSV 4.6 437 phiếu bầu
15 RTF sang PPT 4.4 379 phiếu bầu
Chuyển đổi sang RTF Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang RTF 4.5 3,868 phiếu bầu
2 DOCX sang RTF 4.7 2,830 phiếu bầu
3 DOC sang RTF 4.7 1,577 phiếu bầu
4 FB2 sang RTF 4.5 1,172 phiếu bầu
5 JPG sang RTF 4.0 1,118 phiếu bầu
6 EPUB sang RTF 4.7 634 phiếu bầu
7 PNG sang RTF 4.0 349 phiếu bầu
8 ODT sang RTF 4.7 277 phiếu bầu
9 HTML sang RTF 4.3 270 phiếu bầu
10 TXT sang RTF 4.7 245 phiếu bầu
11 XLSX sang RTF 4.3 169 phiếu bầu
12 XLS sang RTF 4.5 113 phiếu bầu
13 JPEG sang RTF 4.0 102 phiếu bầu
14 MOBI sang RTF 4.7 98 phiếu bầu
15 PPTX sang RTF 4.6 98 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi RTF

4.7 (90,288 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!