Công Cụ Chuyển Đổi RTF

Chuyển đổi trực tuyến từ file rtf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang rtf

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

rtf

Định dạng Rich Text

RTF là một định dạng cross-nền tảng để lưu trữ các tài liệu văn bản được dán nhãn, cùng sáng tạo ra bởi Microsoft và Adobe, như các thẻ meta cho các định dạng Word vào năm 1982. Adobe đã vào năm 1985 tiếp tục phát triển định dạng và tạo ra một ngôn ngữ PostScript. Cơ bản là một định dạng văn bản đơn giản, trình tự kiểm soát mà không phải là các macro có sẵn sàng cho sự thay đổi, và đội bóng với một hành vi cố định.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ RTF Chuyển đổi Đánh giá
1 RTF sang PDF 4.8 49,811 phiếu bầu
2 RTF sang DOC 4.7 14,997 phiếu bầu
3 RTF sang JPG 4.8 10,524 phiếu bầu
4 RTF sang XLS 3.9 5,075 phiếu bầu
5 RTF sang DOCX 4.7 4,664 phiếu bầu
6 RTF sang EPUB 4.6 2,402 phiếu bầu
7 RTF sang TXT 4.7 2,118 phiếu bầu
8 RTF sang FB2 4.6 2,107 phiếu bầu
9 RTF sang MOBI 4.7 1,508 phiếu bầu
10 RTF sang JPEG 4.7 1,006 phiếu bầu
11 RTF sang PNG 4.6 787 phiếu bầu
12 RTF sang HTML 4.4 665 phiếu bầu
13 RTF sang XLSX 3.8 554 phiếu bầu
14 RTF sang CSV 4.4 526 phiếu bầu
15 RTF sang PPT 4.4 483 phiếu bầu
Chuyển đổi sang RTF Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang RTF 4.5 5,270 phiếu bầu
2 DOCX sang RTF 4.7 3,994 phiếu bầu
3 DOC sang RTF 4.7 2,044 phiếu bầu
4 FB2 sang RTF 4.5 1,449 phiếu bầu
5 JPG sang RTF 4.0 1,442 phiếu bầu
6 EPUB sang RTF 4.7 874 phiếu bầu
7 PNG sang RTF 3.9 460 phiếu bầu
8 TXT sang RTF 4.7 346 phiếu bầu
9 ODT sang RTF 4.7 343 phiếu bầu
10 HTML sang RTF 4.1 306 phiếu bầu
11 XLSX sang RTF 4.2 234 phiếu bầu
12 JPEG sang RTF 4.0 149 phiếu bầu
13 XLS sang RTF 4.5 142 phiếu bầu
14 PPTX sang RTF 4.6 136 phiếu bầu
15 MOBI sang RTF 4.7 131 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi RTF

4.7 (116,943 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!