Công Cụ Chuyển Đổi RTF Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file rtf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang rtf

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

rtf

Định dạng Rich Text

RTF là một định dạng cross-nền tảng để lưu trữ các tài liệu văn bản được dán nhãn, cùng sáng tạo ra bởi Microsoft và Adobe, như các thẻ meta cho các định dạng Word vào năm 1982. Adobe đã vào năm 1985 tiếp tục phát triển định dạng và tạo ra một ngôn ngữ PostScript. Cơ bản là một định dạng văn bản đơn giản, trình tự kiểm soát mà không phải là các macro có sẵn sàng cho sự thay đổi, và đội bóng với một hành vi cố định.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ RTF Chuyển đổi Đánh giá
1 RTF sang PDF 4.9 16,294 phiếu bầu
2 RTF sang DOC 4.7 6,610 phiếu bầu
3 RTF sang JPG 4.9 3,064 phiếu bầu
4 RTF sang XLS 4.6 2,565 phiếu bầu
5 RTF sang DOCX 4.8 1,567 phiếu bầu
6 RTF sang TXT 4.9 823 phiếu bầu
7 RTF sang FB2 4.7 641 phiếu bầu
8 RTF sang EPUB 4.7 632 phiếu bầu
9 RTF sang MOBI 4.7 528 phiếu bầu
10 RTF sang HTML 4.8 298 phiếu bầu
11 RTF sang CSV 5.0 256 phiếu bầu
12 RTF sang JPEG 4.9 254 phiếu bầu
13 RTF sang PNG 4.9 247 phiếu bầu
14 RTF sang XLSX 4.8 245 phiếu bầu
15 RTF sang PPT 4.8 176 phiếu bầu
Chuyển đổi sang RTF Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang RTF 4.7 1,250 phiếu bầu
2 DOCX sang RTF 4.7 1,003 phiếu bầu
3 DOC sang RTF 4.7 703 phiếu bầu
4 FB2 sang RTF 4.8 446 phiếu bầu
5 JPG sang RTF 4.7 243 phiếu bầu
6 EPUB sang RTF 4.9 209 phiếu bầu
7 HTML sang RTF 4.8 188 phiếu bầu
8 ODT sang RTF 4.8 121 phiếu bầu
9 PNG sang RTF 4.7 96 phiếu bầu
10 TXT sang RTF 4.9 83 phiếu bầu
11 DJVU sang RTF 4.5 57 phiếu bầu
12 XLSX sang RTF 4.8 50 phiếu bầu
13 PPTX sang RTF 4.7 42 phiếu bầu
14 MOBI sang RTF 4.8 36 phiếu bầu
15 XLS sang RTF 4.8 34 phiếu bầu

Xem tất cả