Công Cụ Chuyển Đổi RTF

Chuyển đổi trực tuyến từ file rtf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang rtf

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

rtf

Định dạng Rich Text

RTF là một định dạng cross-nền tảng để lưu trữ các tài liệu văn bản được dán nhãn, cùng sáng tạo ra bởi Microsoft và Adobe, như các thẻ meta cho các định dạng Word vào năm 1982. Adobe đã vào năm 1985 tiếp tục phát triển định dạng và tạo ra một ngôn ngữ PostScript. Cơ bản là một định dạng văn bản đơn giản, trình tự kiểm soát mà không phải là các macro có sẵn sàng cho sự thay đổi, và đội bóng với một hành vi cố định.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ RTF Chuyển đổi Đánh giá
1 RTF sang PDF 4.8 42,918 phiếu bầu
2 RTF sang DOC 4.7 13,315 phiếu bầu
3 RTF sang JPG 4.8 9,341 phiếu bầu
4 RTF sang XLS 4.0 4,730 phiếu bầu
5 RTF sang DOCX 4.7 4,036 phiếu bầu
6 RTF sang EPUB 4.6 2,116 phiếu bầu
7 RTF sang FB2 4.6 1,890 phiếu bầu
8 RTF sang TXT 4.7 1,852 phiếu bầu
9 RTF sang MOBI 4.7 1,325 phiếu bầu
10 RTF sang JPEG 4.7 840 phiếu bầu
11 RTF sang PNG 4.6 697 phiếu bầu
12 RTF sang HTML 4.4 599 phiếu bầu
13 RTF sang XLSX 3.8 498 phiếu bầu
14 RTF sang CSV 4.5 496 phiếu bầu
15 RTF sang PPT 4.4 425 phiếu bầu
Chuyển đổi sang RTF Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang RTF 4.5 4,479 phiếu bầu
2 DOCX sang RTF 4.7 3,337 phiếu bầu
3 DOC sang RTF 4.7 1,792 phiếu bầu
4 FB2 sang RTF 4.5 1,288 phiếu bầu
5 JPG sang RTF 4.0 1,269 phiếu bầu
6 EPUB sang RTF 4.7 741 phiếu bầu
7 PNG sang RTF 3.9 403 phiếu bầu
8 ODT sang RTF 4.7 307 phiếu bầu
9 TXT sang RTF 4.7 297 phiếu bầu
10 HTML sang RTF 4.2 284 phiếu bầu
11 XLSX sang RTF 4.3 196 phiếu bầu
12 XLS sang RTF 4.4 129 phiếu bầu
13 JPEG sang RTF 4.0 122 phiếu bầu
14 PPTX sang RTF 4.6 119 phiếu bầu
15 MOBI sang RTF 4.7 110 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi RTF

4.7 (102,066 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!