Công Cụ Chuyển Đổi XPS

Chuyển đổi trực tuyến từ file xps sang định dạng khác và từ định dạng khác sang xps

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

xps

XML Paper Specification

Open XML Paper Specification (còn gọi là OpenXPS) là một đặc tả mở cho một ngôn ngữ mô tả trang và một định dạng tài liệu cố định. Microsoft phát triển nó như là XML Paper Specification (XPS). Đây là một đặc điểm kỹ thuật dựa trên XML (chính xác hơn XAML), dựa trên một đường dẫn in mới (mô tả dữ liệu xử lý in và luồng dữ liệu) và một định dạng tài liệu dựa trên vector được quản lý màu sắc hỗ trợ tính độc lập của thiết bị và độ phân giải.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ XPS Chuyển đổi Đánh giá
1 XPS sang PDF 4.8 22,999 phiếu bầu
2 XPS sang JPG 4.8 9,591 phiếu bầu
3 XPS sang DOC 4.5 9,009 phiếu bầu
4 XPS sang XLS 4.2 4,734 phiếu bầu
5 XPS sang DOCX 4.5 2,149 phiếu bầu
6 XPS sang JPEG 4.8 1,306 phiếu bầu
7 XPS sang XLSX 4.2 1,290 phiếu bầu
8 XPS sang PNG 4.7 814 phiếu bầu
9 XPS sang TXT 4.3 540 phiếu bầu
10 XPS sang PPT 4.3 302 phiếu bầu
11 XPS sang CSV 4.5 280 phiếu bầu
12 XPS sang TIFF 4.6 175 phiếu bầu
13 XPS sang BMP 4.7 175 phiếu bầu
14 XPS sang HTML 4.7 152 phiếu bầu
15 XPS sang EPS 4.5 137 phiếu bầu
Chuyển đổi sang XPS Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang XPS 4.4 1,517 phiếu bầu
2 JPG sang XPS 4.5 917 phiếu bầu
3 DOCX sang XPS 4.4 406 phiếu bầu
4 PNG sang XPS 4.4 360 phiếu bầu
5 OXPS sang XPS 4.5 232 phiếu bầu
6 XLSX sang XPS 4.4 230 phiếu bầu
7 DOC sang XPS 4.3 150 phiếu bầu
8 PPTX sang XPS 4.2 93 phiếu bầu
9 XLS sang XPS 4.7 84 phiếu bầu
10 HTML sang XPS 4.6 83 phiếu bầu
11 JPEG sang XPS 4.3 78 phiếu bầu
12 CSV sang XPS 4.5 75 phiếu bầu
13 JFIF sang XPS 4.4 59 phiếu bầu
14 TXT sang XPS 4.3 55 phiếu bầu
15 SVG sang XPS 4.5 40 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi XPS

4.6 (59,130 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!