Công Cụ Chuyển Đổi XPS Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file xps sang định dạng khác và từ định dạng khác sang xps

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 392,686,506 tập tin với tổng dung lượng là 5,599 TB

xps

XML Paper Specification

Open XML Paper Specification (còn gọi là OpenXPS) là một đặc tả mở cho một ngôn ngữ mô tả trang và một định dạng tài liệu cố định. Microsoft phát triển nó như là XML Paper Specification (XPS). Đây là một đặc điểm kỹ thuật dựa trên XML (chính xác hơn XAML), dựa trên một đường dẫn in mới (mô tả dữ liệu xử lý in và luồng dữ liệu) và một định dạng tài liệu dựa trên vector được quản lý màu sắc hỗ trợ tính độc lập của thiết bị và độ phân giải.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ XPS Chuyển đổi Đánh giá
1 XPS sang PDF 4.9 7,121 phiếu bầu
2 XPS sang DOC 4.7 4,366 phiếu bầu
3 XPS sang JPG 4.8 4,041 phiếu bầu
4 XPS sang XLS 4.5 2,404 phiếu bầu
5 XPS sang DOCX 4.6 772 phiếu bầu
6 XPS sang JPEG 4.9 590 phiếu bầu
7 XPS sang XLSX 4.4 541 phiếu bầu
8 XPS sang PNG 4.8 308 phiếu bầu
9 XPS sang TXT 4.6 234 phiếu bầu
10 XPS sang CSV 4.7 162 phiếu bầu
11 XPS sang PPT 4.6 131 phiếu bầu
12 XPS sang BMP 4.8 105 phiếu bầu
13 XPS sang HTML 4.9 94 phiếu bầu
14 XPS sang TIFF 4.6 87 phiếu bầu
15 XPS sang EPS 4.8 79 phiếu bầu
Chuyển đổi sang XPS Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang XPS 4.7 651 phiếu bầu
2 JPG sang XPS 4.6 371 phiếu bầu
3 DOCX sang XPS 4.8 186 phiếu bầu
4 PNG sang XPS 4.7 125 phiếu bầu
5 OXPS sang XPS 4.6 77 phiếu bầu
6 XLSX sang XPS 4.5 68 phiếu bầu
7 DOC sang XPS 4.8 60 phiếu bầu
8 HTML sang XPS 4.9 44 phiếu bầu
9 PPTX sang XPS 4.6 32 phiếu bầu
10 XLS sang XPS 4.8 25 phiếu bầu
11 TXT sang XPS 4.4 25 phiếu bầu
12 CSV sang XPS 4.7 21 phiếu bầu
13 RTF sang XPS 4.6 18 phiếu bầu
14 SVG sang XPS 4.7 18 phiếu bầu
15 EPS sang XPS 4.8 13 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi XPS

4.7 (23,147 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!