Công Cụ Chuyển Đổi XPS

Chuyển đổi trực tuyến từ file xps sang định dạng khác và từ định dạng khác sang xps

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

xps

XML Paper Specification

Open XML Paper Specification (còn gọi là OpenXPS) là một đặc tả mở cho một ngôn ngữ mô tả trang và một định dạng tài liệu cố định. Microsoft phát triển nó như là XML Paper Specification (XPS). Đây là một đặc điểm kỹ thuật dựa trên XML (chính xác hơn XAML), dựa trên một đường dẫn in mới (mô tả dữ liệu xử lý in và luồng dữ liệu) và một định dạng tài liệu dựa trên vector được quản lý màu sắc hỗ trợ tính độc lập của thiết bị và độ phân giải.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ XPS Chuyển đổi Đánh giá
1 XPS sang PDF 4.8 18,420 phiếu bầu
2 XPS sang JPG 4.8 8,202 phiếu bầu
3 XPS sang DOC 4.6 7,847 phiếu bầu
4 XPS sang XLS 4.2 4,146 phiếu bầu
5 XPS sang DOCX 4.5 1,883 phiếu bầu
6 XPS sang JPEG 4.8 1,126 phiếu bầu
7 XPS sang XLSX 4.3 1,085 phiếu bầu
8 XPS sang PNG 4.7 659 phiếu bầu
9 XPS sang TXT 4.4 450 phiếu bầu
10 XPS sang PPT 4.3 256 phiếu bầu
11 XPS sang CSV 4.5 254 phiếu bầu
12 XPS sang BMP 4.8 156 phiếu bầu
13 XPS sang TIFF 4.7 155 phiếu bầu
14 XPS sang HTML 4.8 138 phiếu bầu
15 XPS sang EPS 4.6 118 phiếu bầu
Chuyển đổi sang XPS Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang XPS 4.4 1,196 phiếu bầu
2 JPG sang XPS 4.5 714 phiếu bầu
3 DOCX sang XPS 4.5 331 phiếu bầu
4 PNG sang XPS 4.4 282 phiếu bầu
5 OXPS sang XPS 4.5 197 phiếu bầu
6 XLSX sang XPS 4.4 171 phiếu bầu
7 DOC sang XPS 4.4 125 phiếu bầu
8 PPTX sang XPS 4.2 74 phiếu bầu
9 HTML sang XPS 4.7 71 phiếu bầu
10 XLS sang XPS 4.8 60 phiếu bầu
11 CSV sang XPS 4.6 50 phiếu bầu
12 JPEG sang XPS 4.1 47 phiếu bầu
13 TXT sang XPS 4.4 43 phiếu bầu
14 RTF sang XPS 4.4 32 phiếu bầu
15 JFIF sang XPS 4.1 28 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi XPS

4.7 (49,185 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!