Công Cụ Chuyển Đổi XPS

Chuyển đổi trực tuyến từ file xps sang định dạng khác và từ định dạng khác sang xps

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

xps

XML Paper Specification

Open XML Paper Specification (còn gọi là OpenXPS) là một đặc tả mở cho một ngôn ngữ mô tả trang và một định dạng tài liệu cố định. Microsoft phát triển nó như là XML Paper Specification (XPS). Đây là một đặc điểm kỹ thuật dựa trên XML (chính xác hơn XAML), dựa trên một đường dẫn in mới (mô tả dữ liệu xử lý in và luồng dữ liệu) và một định dạng tài liệu dựa trên vector được quản lý màu sắc hỗ trợ tính độc lập của thiết bị và độ phân giải.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ XPS Chuyển đổi Đánh giá
1 XPS sang PDF 4.8 26,647 phiếu bầu
2 XPS sang JPG 4.8 10,733 phiếu bầu
3 XPS sang DOC 4.5 9,848 phiếu bầu
4 XPS sang XLS 4.2 5,248 phiếu bầu
5 XPS sang DOCX 4.5 2,354 phiếu bầu
6 XPS sang JPEG 4.8 1,445 phiếu bầu
7 XPS sang XLSX 4.2 1,443 phiếu bầu
8 XPS sang PNG 4.7 953 phiếu bầu
9 XPS sang TXT 4.3 614 phiếu bầu
10 XPS sang PPT 4.3 331 phiếu bầu
11 XPS sang CSV 4.4 310 phiếu bầu
12 XPS sang BMP 4.7 191 phiếu bầu
13 XPS sang TIFF 4.6 188 phiếu bầu
14 XPS sang HTML 4.7 161 phiếu bầu
15 XPS sang EPS 4.5 151 phiếu bầu
Chuyển đổi sang XPS Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang XPS 4.4 1,833 phiếu bầu
2 JPG sang XPS 4.5 1,413 phiếu bầu
3 DOCX sang XPS 4.4 494 phiếu bầu
4 PNG sang XPS 4.5 477 phiếu bầu
5 OXPS sang XPS 4.4 278 phiếu bầu
6 XLSX sang XPS 4.3 274 phiếu bầu
7 DOC sang XPS 4.4 175 phiếu bầu
8 JPEG sang XPS 4.3 124 phiếu bầu
9 PPTX sang XPS 4.2 106 phiếu bầu
10 XLS sang XPS 4.6 101 phiếu bầu
11 HTML sang XPS 4.5 100 phiếu bầu
12 CSV sang XPS 4.6 98 phiếu bầu
13 JFIF sang XPS 4.3 87 phiếu bầu
14 TXT sang XPS 4.4 65 phiếu bầu
15 SVG sang XPS 4.5 49 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi XPS

4.6 (67,567 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!