Công Cụ Chuyển Đổi XPS Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file xps sang định dạng khác và từ định dạng khác sang xps

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

xps

XML Paper Specification

Open XML Paper Specification (còn gọi là OpenXPS) là một đặc tả mở cho một ngôn ngữ mô tả trang và một định dạng tài liệu cố định. Microsoft phát triển nó như là XML Paper Specification (XPS). Đây là một đặc điểm kỹ thuật dựa trên XML (chính xác hơn XAML), dựa trên một đường dẫn in mới (mô tả dữ liệu xử lý in và luồng dữ liệu) và một định dạng tài liệu dựa trên vector được quản lý màu sắc hỗ trợ tính độc lập của thiết bị và độ phân giải.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ XPS Chuyển đổi Đánh giá
1 XPS sang PDF 4.9 4,864 phiếu bầu
2 XPS sang DOC 4.8 3,325 phiếu bầu
3 XPS sang JPG 4.9 2,299 phiếu bầu
4 XPS sang XLS 4.7 1,810 phiếu bầu
5 XPS sang JPEG 4.9 451 phiếu bầu
6 XPS sang DOCX 4.8 432 phiếu bầu
7 XPS sang XLSX 4.7 344 phiếu bầu
8 XPS sang PNG 4.9 211 phiếu bầu
9 XPS sang TXT 4.9 157 phiếu bầu
10 XPS sang CSV 4.9 136 phiếu bầu
11 XPS sang PPT 4.7 88 phiếu bầu
12 XPS sang BMP 4.9 81 phiếu bầu
13 XPS sang HTML 4.9 77 phiếu bầu
14 XPS sang EPS 4.9 63 phiếu bầu
15 XPS sang TIFF 4.8 59 phiếu bầu
Chuyển đổi sang XPS Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang XPS 4.8 535 phiếu bầu
2 JPG sang XPS 4.8 306 phiếu bầu
3 DOCX sang XPS 4.9 159 phiếu bầu
4 PNG sang XPS 4.9 89 phiếu bầu
5 XLSX sang XPS 4.6 53 phiếu bầu
6 DOC sang XPS 4.9 43 phiếu bầu
7 HTML sang XPS 5.0 41 phiếu bầu
8 OXPS sang XPS 4.5 33 phiếu bầu
9 PPTX sang XPS 4.7 24 phiếu bầu
10 XLS sang XPS 4.8 20 phiếu bầu
11 TXT sang XPS 4.8 19 phiếu bầu
12 SVG sang XPS 4.8 16 phiếu bầu
13 RTF sang XPS 4.8 15 phiếu bầu
14 CSV sang XPS 4.7 14 phiếu bầu
15 EPS sang XPS 4.8 10 phiếu bầu

Xem tất cả