Công Cụ Chuyển Đổi PFB

Chuyển đổi trực tuyến từ file pfb sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pfb

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

pfb

PostScript Type 1 (Binary)

Định dạng này được phát triển để đơn giản hóa sử dụng Type1-phông chữ trong một số phần mềm. Đó là 8-bit và do đó, nó nhanh chóng xử lý bởi chương trình và nó có cấu trúc nhỏ gọn. PFB chứa siêu dữ liệu bổ sung. Bên cạnh việc lưu trữ các phông chữ hệ thống, một ví dụ tốt về việc sử dụng nó là ứng dụng của nó trong AutoCAD để tạo ra các file font với biên dịch.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PFB Chuyển đổi Đánh giá
1 PFB sang TTF 4.6 788 phiếu bầu
2 PFB sang OTF 4.7 282 phiếu bầu
3 PFB sang PFM 4.4 59 phiếu bầu
4 PFB sang TIFF 4.7 18 phiếu bầu
5 PFB sang WOFF 4.8 16 phiếu bầu
6 PFB sang PFA 4.0 5 phiếu bầu
7 PFB sang PS 3.8 4 phiếu bầu
8 PFB sang PNG 3.8 3 phiếu bầu
9 PFB sang AFM 4.7 3 phiếu bầu
10 PFB sang SVG 5.0 2 phiếu bầu
11 PFB sang BMP 4.0 2 phiếu bầu
12 PFB sang JPG 5.0 1 phiếu bầu
13 PFB sang PSD 5.0 1 phiếu bầu
14 PFB sang CFF 5.0 1 phiếu bầu
15 PFB sang BIN
Chuyển đổi sang PFB Chuyển đổi Đánh giá
1 TTF sang PFB 4.6 104 phiếu bầu
2 OTF sang PFB 4.7 39 phiếu bầu
3 PFA sang PFB 5.0 4 phiếu bầu
4 BIN sang PFB 4.5 2 phiếu bầu
5 CFF sang PFB 5.0 1 phiếu bầu
6 SVG sang PFB 4.0 1 phiếu bầu
7 WOFF sang PFB 5.0 1 phiếu bầu
8 CID sang PFB
9 DFONT sang PFB
10 PS sang PFB
11 PT3 sang PFB
12 SFD sang PFB
13 T11 sang PFB
14 T42 sang PFB

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PFB

4.6 (1,340 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!