Công Cụ Chuyển Đổi UFO

Chuyển đổi trực tuyến từ file ufo sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ufo

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

ufo

Unified Font Object

Đây là một định dạng để lưu trữ hình ảnh raster, được phát triển bởi Công ty Ulead. Nó có thể bao gồm một số lớp ăn được, giống như trong một tài liệu Photoshop. Các định dạng ảnh raster được chuyển đến hệ thống phông chữ TrueType và cho phép trình bày thông tin đồ họa trong một định dạng văn bản.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang UFO Chuyển đổi Đánh giá
1 BIN sang UFO 4.5 8 phiếu bầu
2 OTF sang UFO 5.0 3 phiếu bầu
3 SVG sang UFO 4.7 3 phiếu bầu
4 TTF sang UFO 5.0 3 phiếu bầu
5 CFF sang UFO
6 CID sang UFO
7 DFONT sang UFO
8 PFA sang UFO
9 PFB sang UFO
10 PS sang UFO
11 PT3 sang UFO
12 SFD sang UFO
13 T11 sang UFO
14 T42 sang UFO
15 WOFF sang UFO

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi UFO

4.0 (223 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!