Công Cụ Chuyển Đổi CID

Chuyển đổi trực tuyến từ file cid sang định dạng khác và từ định dạng khác sang cid

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

cid

Adobe CID Fonts

Đây là một định dạng để trình bày các font trong file PDF mà ban đầu được hình thành cho các biểu tượng cửa hàng trong ngôn ngữ Nhật Bản và Trung Quốc vì nó có cấu trúc 16-bit và cho phép điều chỉnh chính xác hơn. CID mở rộng tiềm năng cho PostScript bằng ngôn ngữ mà không có một định hướng từ trái sang phải, hỗ trợ và hỗ trợ ngay cả một chế độ thẳng đứng của định hướng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ CID Chuyển đổi Đánh giá
1 CID sang TTF 4.6 19 phiếu bầu
2 CID sang JPG 4.2 10 phiếu bầu
3 CID sang OTF 5.0 3 phiếu bầu
4 CID sang WOFF 3.8 2 phiếu bầu
5 CID sang JPEG 5.0 2 phiếu bầu
6 CID sang GIF 5.0 1 phiếu bầu
7 CID sang PDB 5.0 1 phiếu bầu
8 CID sang SVG 5.0 1 phiếu bầu
9 CID sang BMP 5.0 1 phiếu bầu
10 CID sang BIN 5.0 1 phiếu bầu
11 CID sang AFM
12 CID sang CFF
13 CID sang DFONT
14 CID sang PFA
15 CID sang PFB
Chuyển đổi sang CID Chuyển đổi Đánh giá
1 OTF sang CID 4.1 8 phiếu bầu
2 TTF sang CID 4.8 4 phiếu bầu
3 BIN sang CID 4.7 3 phiếu bầu
4 SVG sang CID 4.0 1 phiếu bầu
5 CFF sang CID
6 DFONT sang CID
7 PFA sang CID
8 PFB sang CID
9 PS sang CID
10 PT3 sang CID
11 SFD sang CID
12 T11 sang CID
13 T42 sang CID
14 WOFF sang CID

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi CID

4.5 (57 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!