เครื่องมือแปลงไฟล์ CID ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล cid หรือแปลงให้เป็นสกุล cid

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

cid

Adobe CID Fonts

นี่คือรูปแบบการนำเสนอแบบอักษรในไฟล์ PDF ที่เป็นช่วงแรกสัญลักษณ์ Store ในภาษาญี่ปุ่นและจีนเพราะมันมีโครงสร้างแบบ 16 บิตและได้รับอนุญาตสำหรับการปรับตัวได้อย่างแม่นยำมากขึ้น CID ขยายศักยภาพในการ PostScript โดยการสนับสนุนภาษาที่ไม่ได้มีการวางแนวจากซ้ายไปขวาและโดยการสนับสนุนแม้แต่โหมดแนวตั้งของการปฐมนิเทศ