Công Cụ Chuyển Đổi SFD

Chuyển đổi trực tuyến từ file sfd sang định dạng khác và từ định dạng khác sang sfd

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

sfd

Spline Font Database

Đây là một định dạng để lưu trữ raster và vector font tạo hoặc thay đổi trong FontForge. Bằng cách mở một tập tin SFD trong chương trình này, bạn có thể lưu trữ nó trong bất kỳ định dạng font chữ hiện đại như TrueType hoặc OpenType. SFD chứa tất cả các thông tin về các thiết lập điểm của mỗi biểu tượng tạo hoặc thay đổi trong FontForge.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ SFD Chuyển đổi Đánh giá
1 SFD sang TTF 4.7 208 phiếu bầu
2 SFD sang OTF 4.6 28 phiếu bầu
3 SFD sang JPG 4.8 17 phiếu bầu
4 SFD sang SVG 4.9 10 phiếu bầu
5 SFD sang PNG 4.8 5 phiếu bầu
6 SFD sang GIF 5.0 5 phiếu bầu
7 SFD sang WOFF 4.8 4 phiếu bầu
8 SFD sang JPEG 5.0 3 phiếu bầu
9 SFD sang TIFF 5.0 2 phiếu bầu
10 SFD sang BIN 4.5 2 phiếu bầu
11 SFD sang PDB 5.0 1 phiếu bầu
12 SFD sang PS 5.0 1 phiếu bầu
13 SFD sang BMP 4.0 1 phiếu bầu
14 SFD sang AFM
15 SFD sang CFF
Chuyển đổi sang SFD Chuyển đổi Đánh giá
1 TTF sang SFD 4.5 35 phiếu bầu
2 OTF sang SFD 4.3 11 phiếu bầu
3 SVG sang SFD 4.6 5 phiếu bầu
4 WOFF sang SFD 4.0 1 phiếu bầu
5 BIN sang SFD
6 CFF sang SFD
7 CID sang SFD
8 DFONT sang SFD
9 PFA sang SFD
10 PFB sang SFD
11 PS sang SFD
12 PT3 sang SFD
13 T11 sang SFD
14 T42 sang SFD

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi SFD

4.7 (340 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!