SFD

sfd

Spline Font Database

Đây là một định dạng để lưu trữ raster và vector font tạo hoặc thay đổi trong FontForge. Bằng cách mở một tập tin SFD trong chương trình này, bạn có thể lưu trữ nó trong bất kỳ định dạng font chữ hiện đại như TrueType hoặc OpenType. SFD chứa tất cả các thông tin về các thiết lập điểm của mỗi biểu tượng tạo hoặc thay đổi trong FontForge.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang SFD Chuyển đổi Đánh giá
1 TTF sang SFD 4.7 6 phiếu bầu
2 SVG sang SFD 4.5 4 phiếu bầu
3 OTF sang SFD 4.5 2 phiếu bầu
4 WOFF sang SFD 4.0 1 phiếu bầu
5 BIN sang SFD
6 CFF sang SFD
7 CID sang SFD
8 DFONT sang SFD
9 PFA sang SFD
10 PFB sang SFD
11 PS sang SFD
12 PT3 sang SFD
13 T11 sang SFD
14 T42 sang SFD