Công Cụ Chuyển Đổi PT3

Chuyển đổi trực tuyến từ file pt3 sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pt3

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

pt3

PostScript Type 3

Định dạng này được sử dụng để lưu trữ các mẫu và thiết kế trong PageMaker 3. pt3 cho phép một tập hợp của các mô tả font chữ, và cách bố trí và các yếu tố đồ họa phải được lưu trữ ở định dạng PostScript Type 3. thùng chứa này được sử dụng như là một tập tin có thể chỉnh sửa để đáp ứng nhu cầu xuất bản, và đã được tạo ra trong một chương trình để bố trí PageMaker.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PT3

4.5 (12 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!