Công Cụ Chuyển Đổi AFM

Chuyển đổi trực tuyến từ file afm sang định dạng khác và từ định dạng khác sang afm

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

afm

Adobe Font Metrics

Điều này đã được phát triển bởi Công ty Adobe và chứa dữ liệu liên quan đến các đặc điểm số liệu của phông chữ Type 1 PostScript. Cấu trúc AFM đòi hỏi một mẫu kiểm định nghĩa giao diện của mỗi biểu tượng chữ. Nó được sử dụng chủ yếu cho UNIX.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang AFM Chuyển đổi Đánh giá
1 TTF sang AFM 4.6 189 phiếu bầu
2 OTF sang AFM 4.7 27 phiếu bầu
3 PFB sang AFM 4.7 3 phiếu bầu
4 SVG sang AFM 4.7 3 phiếu bầu
5 BIN sang AFM 4.5 2 phiếu bầu
6 WOFF sang AFM 5.0 2 phiếu bầu
7 CFF sang AFM 4.0 1 phiếu bầu
8 CID sang AFM
9 DFONT sang AFM
10 PFA sang AFM
11 PS sang AFM
12 PT3 sang AFM
13 SFD sang AFM
14 T11 sang AFM
15 T42 sang AFM

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi AFM

4.6 (305 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!