Công Cụ Chuyển Đổi OTF Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file otf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang otf

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

otf

OpenType (CFF) Font

Một định dạng để hiển thị và lưu trữ font OpenType. Nó có thể được thu nhỏ mà không làm giảm chất lượng font. Ngày nay, thư viện OTF có hơn 10.000 phông chữ. Thực tế tất cả các phông chữ được biết đến ngày nay có một phiên bản OpenType. Các định dạng được dựa trên Postscript và hỗ trợ Unicode. Ban đầu nó được phát triển bởi Microsoft, nhưng ngày nay nó thuộc về Adobe.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ OTF Chuyển đổi Đánh giá
1 OTF sang TTF 4.6 6,332 phiếu bầu
2 OTF sang WOFF 4.7 982 phiếu bầu
3 OTF sang SVG 4.6 208 phiếu bầu
4 OTF sang PNG 4.4 35 phiếu bầu
5 OTF sang JPG 4.6 35 phiếu bầu
6 OTF sang TIFF 4.4 26 phiếu bầu
7 OTF sang DFONT 4.7 18 phiếu bầu
8 OTF sang PS 4.7 18 phiếu bầu
9 OTF sang PFB 4.7 15 phiếu bầu
10 OTF sang AFM 4.7 13 phiếu bầu
11 OTF sang BMP 4.4 11 phiếu bầu
12 OTF sang CFF 4.8 8 phiếu bầu
13 OTF sang PFM 4.8 6 phiếu bầu
14 OTF sang JPEG 4.8 5 phiếu bầu
15 OTF sang UFO 5.0 3 phiếu bầu
Chuyển đổi sang OTF Chuyển đổi Đánh giá
1 TTF sang OTF 4.6 2,459 phiếu bầu
2 BIN sang OTF 4.5 402 phiếu bầu
3 WOFF sang OTF 4.7 225 phiếu bầu
4 DFONT sang OTF 4.6 111 phiếu bầu
5 PFB sang OTF 4.6 54 phiếu bầu
6 SVG sang OTF 4.5 51 phiếu bầu
7 SFD sang OTF 4.8 16 phiếu bầu
8 CFF sang OTF 4.8 10 phiếu bầu
9 PS sang OTF 4.6 8 phiếu bầu
10 CID sang OTF
11 PFA sang OTF
12 PT3 sang OTF
13 T11 sang OTF
14 T42 sang OTF

Xem tất cả