Công Cụ Chuyển Đổi PFA Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file pfa sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pfa

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

pfa

PostScript Type 1

Đây là một định dạng font 7-bit được sử dụng để tải về trực tiếp đến một máy in PostScript. Nó có hai mã hóa ký tự trong hệ thập lục phân. Nó có khả năng tương thích tốt với nhiều định dạng phông chữ. PFA chứa một phác thảo cho các ký hiệu chữ và định dạng dữ liệu văn bản ASCII.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PFA Chuyển đổi Đánh giá
1 PFA sang TTF 4.8 9 phiếu bầu
2 PFA sang PFB 5.0 4 phiếu bầu
3 PFA sang JPG 5.0 2 phiếu bầu
4 PFA sang JPEG 4.0 1 phiếu bầu
5 PFA sang PFM 5.0 1 phiếu bầu
6 PFA sang PS 5.0 1 phiếu bầu
7 PFA sang AFM
8 PFA sang BIN
9 PFA sang CFF
10 PFA sang CID
11 PFA sang DFONT
12 PFA sang OTF
13 PFA sang PT3
14 PFA sang SFD
15 PFA sang T11
Chuyển đổi sang PFA Chuyển đổi Đánh giá
1 TTF sang PFA 4.6 19 phiếu bầu
2 BIN sang PFA 4.7 3 phiếu bầu
3 PFB sang PFA 3.8 3 phiếu bầu
4 SVG sang PFA 4.5 2 phiếu bầu
5 OTF sang PFA 5.0 1 phiếu bầu
6 CFF sang PFA
7 CID sang PFA
8 DFONT sang PFA
9 PS sang PFA
10 PT3 sang PFA
11 SFD sang PFA
12 T11 sang PFA
13 T42 sang PFA
14 WOFF sang PFA

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PFA

4.7 (46 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!