PFA

pfa

PostScript Type 1

Đây là một định dạng font 7-bit được sử dụng để tải về trực tiếp đến một máy in PostScript. Nó có hai mã hóa ký tự trong hệ thập lục phân. Nó có khả năng tương thích tốt với nhiều định dạng phông chữ. PFA chứa một phác thảo cho các ký hiệu chữ và định dạng dữ liệu văn bản ASCII.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang PFA Chuyển đổi Đánh giá
1 TTF sang PFA 4.7 10 phiếu bầu
2 BIN sang PFA 4.7 3 phiếu bầu
3 SVG sang PFA 4.5 2 phiếu bầu
4 OTF sang PFA 5.0 1 phiếu bầu
5 PFB sang PFA 3.0 1 phiếu bầu
6 CFF sang PFA
7 CID sang PFA
8 DFONT sang PFA
9 PS sang PFA
10 PT3 sang PFA
11 SFD sang PFA
12 T11 sang PFA
13 T42 sang PFA
14 WOFF sang PFA